Foto: NTB scanpix

Kvinne konkurs med 1,9 millioner kroner i skattegjeld

Skattemyndighetene gjorde et vedtak der de endret inntekten til kvinnen. Det førte til et millionkrav mot henne.

Det var Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at en kvinne i 50-årene ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.991.719 kroner som har sin bakgrunn i skyldig skatt for inntektsårene 2013 og 2014.

Kvinnen erkjente i retten ikke å skylde det aktuelle beløpet og opplyste i Jæren tingrett at hun har klaget på saken. Hun erkjente heller ikke å være insolvent og motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

I november i fjor foretok skattemyndighetene vedtak om fastsettelse av skatt for kvinnen.

LES OGSÅ: Gatekjøkken slått konkurs

Økte med flere millioner

Inntekten i 2013 ble økt med 3.685.035 kroner fra 805.228 kroner til et samlet beløp på 4.489.264 kroner.

Når det gjelder 2014 ble inntekten økt med 3.370.135 kroner fra 2.003.345 kroner til et samlet beløp på 5.373.481 kroner. Det er denne inntektsøkningen som var saksøkers krav på utestående skatt i henhold til konkursbegjæringen.

Jæren tingrett viste til at kvinnens klage angående skattekravet ikke er ferdigbehandlet av skattemyndighetene.

Retten viste også til at kravet fra Skatteoppkreveren i Sandnes bygger på et lovlig fattet vedtak om endring i fastsettelse av inntektsskatt, og så lenge klagen ikke er behandlet må retten forholde seg til vedtaket.

Jæren tingrett kom til at selv om hun skulle få delvis medhold i klagen vile hun likevel være insolvent. Dermed kom retten til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Matbutikk slått konkurs

LES OGSÅ: Pizzasted konkurs – innehaver spilte bort pengene