Illustrasjonsfoto.

Matbutikk slått konkurs

Fredag var det slutt for en dagligvarebutikk i distriktet.

Det var Skatteetaten som begjærte at enkeltpersonforetaket til en 45 år gammel kvinne ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 461.844 kroner i skyldig moms.

Kvinnen har drevet en dagligvarebutikk i Sandnes sammen med ektemannen og hun bestred kravets størrelse.

Hun mente at de kun skyldte 270.000 kroner i moms, ba om en betalingsplan og utsettelse av behandlingen av konkursbegjæringen.

Kvinnen opplyste i retten at butikkdriften var igangværende.

En slik betalingsplan kunne ikke Skatteetaten akseptere og ba om at enkeltpersonforetaket ble slått konkurs.

LES OGSÅ: Firma som drev pizzasted slått konkurs

Jæren tingrett kom til at saksøkeren ha et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren den 19. februar i år – uten å oppnå betryggende sikkerhet for kravet.

Dermed ble det lagt til grunn at skyldneren er insolvent og at vilkårene er for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 9. mai i år.

LES OGSÅ: Bygge- og konditorfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Gatekjøkken slått konkurs