Gatekjøkken slått konkurs

Onsdag var det slutt for gatekjøkken.

Det var Skatteetaten og Kemneren i Stavanger som begjærte at selskapet Rehoboth Holding AS konkurs.

Firmaet har drevet kyllingstedene Pollo Loco i henholdsvis Sandnes og Egersund.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 43.086 kroner fra Skatteetatene i skyldig moms, samt et krav fra Kemneren i Stavanger på 116.505 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

Innerhaveren av firmaet erkjente å skylde det aktuelle beløpet.

Vedkommende forklarte i retten at alt gikk bra sommeren 2018. Så kom vinteren 2018 og da ble alt annerledes og selskapet fikk betalingsproblemer.

Tidlig i 2019 kom skyldneren til at selskapet ikke var i stand til å betale gjelden.

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs

Styreleder i firmaet erkjente insolvens om motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Retten la til grunn at skyldneren var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Marie Eltervaag Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 7. mai.

LES OGSÅ: Serveringssted gikk konkurs

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs