Nordic Edge blir større

Tre av eiere i Nordic Edge AS, Lyse, Smedvig og SR-Bank, er enige om å øke sitt engasjement i selskapet ved å gå inn med tre millioner kroner hver i økt aksjekapital over tre år.

Nordic Edge har gått fra å være utstilling og konferanse, til å også bli en nasjonal innovasjonsklynge. Nå tilføres ytterligere ni millioner kroner fra sentrale næringslivsaktører for å ta ut potensialet for internasjonal smartby-vekst med base i Norge. 

Tre av eiere i Nordic Edge AS - Lyse, Smedvig og SR-Bank - er enige om å øke sitt engasjement i selskapet ved å gå inn med tre millioner kroner hver i økt aksjekapital over tre år, heter det i en pressemelding som ble sendt ut av Nordic Edge mandag.

LES OGSÅ: Hun er den nye Expo-sjefen

Base i Rogaland

Målsettingen er å bygge et robust økosystem for smarte byer og samfunn, med base i Rogaland, men med Norden og verden som markedsplass. «Smart City» som sektor vokser med over 20 prosent årlig på verdensbasis, og norske og nordiske selskaper har definitivt en rolle å spille når det handler om å utvikle bærekraftige og smarte byer som det er godt å bo og arbeide i.

– Sammen tar vi nå et krafttak for å befeste Nordic Edge som den ledende møteplassen og katalysatoren for smartby-næringen. Det er også en anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjort for å legge til rette for nye forretningsmuligheter i et globalt marked, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse. 

LES OGSÅ: – En arena for dem som ønsker å forstå framtiden

– Vi ønsker å utvikle et mer robust næringsliv, og ser Nordic Edge og smartby-satsingen som en enestående mulighet til å delta i utviklingen av forretningsmuligheter rettet mot et stort, internasjonalt marked. Sammen med nettverk, i og rundt Nordic Edge, vil SR-Bank selv kunne utvikle ny teknologi som kan være med å utvikle regionen til en av de mest fremtredende smarte byer i Norden og Europa, sier konserndirektør Glenn Sæther i SpareBank 1 SR-Bank.

– Vi er svært takknemlige for denne betydelige styrkingen av Nordic Edge AS. Vi kan med dette virkeliggjøre vår strategi om å befeste posisjonen som Nordens fremste møteplass, innovasjonsklynge og akselerator på tematikken smarte byer og samfunn, sier administrerende direktør i Nordic Edge, Stig Finnesand.

Fra 500 til 4500 besøkende

Med totalt 11 eiere i ryggen og samarbeidspartnere fra inn- og utland, har non-profit organisasjonen Nordic Edge på kort tid etablert seg som Nordens største møteplass for smartby-interesserte med en årlig konferanse og utstilling i Stavanger. Konferansen har vokst fra 500 besøkende i 2015 til 4500 besøkende fra 46 land i 2018.

De senere år har selskapet bygget seg opp til å bli Norges offisielle innovasjonsklynge på smarte byer og samfunn. Nylig arrangerte selskapet også Nordic Edge China – en to-dagers konferanse i Beijing, hvor politikere, næringslivsledere og offentlig ansatte fra Norden og Kina var samlet til erfaringsutveksling og kartlegging av samarbeidsmuligheter.

Bærekraftig næringsutvikling

Vertskommunen Stavanger har, i tråd med byens egen smartby-satsing i kjølvannet av krisen i oljesektoren i 2014, aktivt støttet opp om og bidratt til å utvikle Nordic Edge som en internasjonal møteplass for kompetansedeling innen smartby-teknologi som bidrar til vekst og næringsutvikling i regionen. Som første kommune i landet til å vedta et eget smartby-veikart er Stavanger en verdsatt samarbeidspartner for Nordic Edge. 

– Vi er svært stolte over tilliten som uttrykkes både fra Lyse, Smedvig og SR-Bank, fra øvrige eiere og andre gode samarbeidspartnere, sier direktør i Nordic Edge Expo, Mona Vervik. 

– Med styrket grunnfinansiering får vi mulighet til bygge videre på det solide fundamentet som er etablert gjennom de siste fire årene. Vi lover å jobbe hardt for å omsette denne tilliten i flere arbeidsplasser, en mer fremoverlent offentlig sektor – og bedre byer og samfunn å bo i for oss innbyggere.

Fakta om Nordic Edge AS

** Nordic Edge ble etablert i 2015. 

** Selskapet har tre satsingsområder:

Nordic Edge Expo - en tre-dagers konferanse og messe som trekker 4500 besøkende. fra 46 land til Stavanger hver høst. Neste arrangement er 24.-26. september, 2019.

Nordic Edge Smart City Innovation Cluster (Smartbyklyngen), anerkjent som Arena-klynge i klyngeprogrammet til SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge

Nordic Edge International som arrangerer konferanser i utlandet:

** Nordic Edge China – avholdt i Beijing, 9.-10. april, 2019.

** Nordic Edge USA – dagskonferanse for spesielt inviterte i Washington, 14. november 2019.