Per Inge Torkelsen og Dag Schreiner møtte i retten med fangeluer. Foto: Tore Bruland

Løgnaslaget i retten

Onsdag møter Løgnaslaget Merete Hodne i retten.

Løgnaslaget møtte for anledningen i Stavanger tingrett ikledd fangeluer.

Det er satt av en halv dag til saken som omhandler en såkalt midlertidig forføyning.

LES OGSÅ: Hijabdømt frisør til kamp mot nazi-vits

Frisør Merete Hodne har møtt med sin advokat Linda Ellefsen Eide, mens Løgnaslaget representeres av advokat Brynjar Meling.

Saken dreier seg om at Løgnaslaget kaller Hodne for «nazifrisør» i en sketsj, og Hodne ønsker å stoppe dette her og nå.

«Den hårsåre frisøren»

Eide sier at saken omhandler ytringsfriheten til Løgnaslaget og en æreskrenkelse av Merete Hodne.

Eide tar også for seg kort om hijabsaken der Hodne nektet å klippe en kvinne ikledd hijab.

Høsten 2016 kom Løgnaslaget med sketsjen kalt den hårsåre frisøren – der Hodne blir kalt nazifrisør. Hodne blir ikke nevnt med navn i sketsjen.

Hodne blir først klar over sketsjen i desember i fjor.

Ifølge Eide legger Hodne ut en melding på Facebook som blir slettet etter noen timer som gjør at at pressen tar kontakt med henne.

Deretter tar Hodne kontakt med Løgnaslaget og spør om de vil fortsette med å kalle henne for nazifrisør, noe Eide sier at Løgnaslaget bekrefter.

Eide snakker videre om at Hodne får oppgitt feil epostadresser slik at hun ikke kommer gjennom til Løgnaslaget i etterkant av dette.

Påstanden til Hodne og Eide er at Løgnaslaget ikke får bruke ordet nazifrisør i sketsjen framover.

– Sparker oppover

Brynjar Meling får ordet og han tar først for seg hva Løgnaslaget er, at de har holdt på siden 1981, at Torkelsen har vært med hele tiden, at Dag Schreiner kom til etter hvert, at Steinar Lyse har vært med og at de i all hovedsak har drevet med revy – og at de har laget minst 25 slike.

­– Kjennetegnet med Løgnaslaget er at de har likt å holde på med noe som har brodd. De har likt å sparke oppover, gjerne mot intoleranse, kristne, muslimer har fått sitt, de har brukt humor som virkemidler der vil bryte ned tabuer og intoleranse. Også i den siste revyen Løgnasevangeliet. Tom Tvedt har fått sitt, det samme har Trump. Så har også en frisør fra Bryne fått sitt, ikke bare en frisør som har nektet å klippe en kvinne med hijab, men en kvinne som har vært en aktiv samfunnsdebatant. Hun kaller seg frihetskjemper og har brukt mye tid på Facebook for å kjempe for sin ytringsfrihet. Og det er dette Løgnaslaget har valgt å besvare med sin ytringsfrihet og humor, sier Meling.

Meling snakker videre om det å bruke satire for å ytre seg der det må være vide grenser for dem som ytrer seg.

Dette handler om avveiingen av Løgnaslagets rett til å ytre seg og Hodnes vern som privatperson.

– Og det er ikke Hodne som får gjennomgå som privatperson, men Hodne som en aktiv samfunnsdebattant. Jeg vil litt uærbødig påstå at den som er med å leke leken – må selv smake steken, sier Meling.

Meling sier at det ikke foreligger noe rettsstridig i det Løgnaslaget har foretatt seg, og at det de har gjort ligger innenfor ytringsfriheten.

Meling viser videre til at dette er en midlertidig forføyning og at det er varslet et søksmål.

– Men så langt har jeg ikke sett noe søksmål. Påstanden er at medlemmene i Løgnaslaget frifinnes og at de blir tilkjent sakens omkostninger, sier Meling.

Spilte av sketsjen

Retten har fått spilt av sketsjen på en rekke skjermer i retten og saken fortsetter.

Hodne har tatt plass i vitneboksen og avgir personalia.

Eide skal stille henne spørsmål og det første er om Hodne har hatt holdninger som går mot nazisme.

Hodne svarer tvert imot og at hun er imot alle totalitære systemer.

­– Jeg syns at ordet nazifrisør er helt forferdelig. Jeg tenker på gassing av unger og det er helt forferdelig.

Ifølge Hodne har ordet nazi ingen andre betydninger.

– I hvert fall ikke meg, sier Hodne og sier at hun har venner som er av mange nasjonaliteter.

Fikk vite det på julebord

Eide spør Hodne om hva hun har sagt til pressen om dette.

­– Jeg var bare så opprørt, så jeg tenkte at det eneste som gjaldt var å få vekk dette navnet, sier Hodne.

Hun forteller at hun fikk vite dette da hun var på et julebord.

– De sa at jeg var blitt kalt for nazifrisør, og jeg ble svært sint da jeg fikk høre dette, sier Hodne.

På spørsmål om hvorfor Hodne ikke gjorde noe før, svarer hun at hun ikke trodde at Løgnaslaget var så store – og at hun videre trodde at dette var noe som ble spilt på en julerevy.

Hodne snakker om at hun får en melding fra en person på Facebook om at han har sett denne revyen.

Dette fant sted i februar i år.

Da hun fikk vite dette, skrev hun en melding om at hun var fly forbannet på Løgnaslaget som spredte at hun var nazifrisør over hele Norge.

– Denne meldingen slettet jeg etter noen timer, sier Hodne.

Eide spør henne videre om hva hun har sagt til pressen i sakens forbindelse.

– Hørtes spak ut

Ifølge Hodne har pressen tatt kontakt med henne etter at hun har vært i kontakt med Løgnaslaget.

– Jeg har snakket med Schreiner, Kvammen og Per Inge. Jeg ringte til Schreiner og sa at jeg var Merete Hodne – og at du sikkert vet hva jeg vil. Han hørtes litt spak ut. Så ringte jeg til Torkelsen. Jeg sa jeg hører at dere omtaler men som nazifrisør. Han svarte. «Ja, dæ gjørr mæ», sier Hodne.

Hun snakker videre om at hun sendte en epost til Pål Kvammen, og at denne endte rett i søppelpostkassen til Kvammen.

Hodne sier at denne saken går ut over familien hennes og at enkelte kunder skjemmes over å si at de går til henne.

– Og dette er veldig tøft for meg selv. Jeg vurderer å stenge hele salongen, for da kan jeg ikke kalles for dette med tanke på at jeg ikke er frisør lenger, sier Hodne.

Hodne sier at hun har 500 kunder i året og at hun bare har nektet én kunde behandling.

Denne personer omtaler hun som provokatøren.

Amper stemning

Meling har fått ordet og spør om dette med kunder som skjemmes.

­– Hvem er disse?

– Du får ikke noe navn av meg, sier Hodne.

Stemningen blir litt småamper og tingrettsdommer Magne Revheim Mæland sier at hun ikke trenger å komme med noe navn.

Meling fortsetter med å spørre Hodne om hennes forhold til ordet nazi.

Hodne har sagt i et intervju at hun kan godta å bli kalt rasist – og det blir snakket litt fram og tilbake om dette.

Det snakkes videre om et leserinnlegg i Jærbladet og ordet nazisme.

Meling tar også for seg Hodnes kamp for ytringsfriheten og hva hun selv har skrevet på Facebook.

Blant annet har hun skrevet «mange muslimer drar med seg en dødelig pest og kan utslette deg og din familie».

Det snakkes litt fram og tilbake om dette og Hodne sier at dette utsagnet er jo sant.

Meling fortsetter å spørre Hodne om dette med pest og at det kan utslette deg og din familie.

Hodne tar for seg litt om det hun mener om det hun kaller for muhamedanismen.

– Europeere kommer til å bli utslettet av muhamedanismen på sikt, sier Hodne og fortsetter med å ta for seg hjernevasking og sharialoven.

– Hvorfor skal du få lov til å bruke sterke utrykk mot dine motstandere, og ikke dem, spør Meling.

Hodne avslutter med at folk kan kalle henne hva de vil – bare ikke nazi.

Tingrettsdommer Mæland spør henne om ikke skaden allerede har skjedd.

­– Jeg må få vekk det stempelet, jeg kan ikke bli kalt for dette, sier Hodne.

– Hvorfor har du ikke saksøkt dem? spør Meling.

­– Jeg har overlatt alt til advokaten min, svarer Hodne.

På spørsmål om hvorfor hun har så mye mot ordet nazisme.

Hodne fortsetter med at muhammedanerne og nazistene samarbeidet med å utrydde jødene.

Flytter grenser

Hodne er ferdig. Per Inge Torkelsen skal forklare seg.

– Torkelsen er du klar, eller vil du ta en røyk først, sier tingrettsdommer Mæland til humring i salen.

Torkelsen er klar og har satt seg i vitneboksen.

Torkelsen snakker først om hva Løgnaslaget er, hva de har gjort og hva som har vært viktig for dem, blant annet hele tiden å forsøke å flytte noen grenser.

Han sier at i denne revyen har mange fått sitt.

– Og så har den hårsåre frisøren på Bryne fått sitt, sier Torkelsen og viser til at det har vært viktig for dem å ta opp lokale ting.

Torkelsen sier at han har lest mye på Facebook-siden til Hodne, hva vennene hennes mener og hva hun har stått for.

– Vi mener at det hun står for ikke er bra og at det å ta opp dette var viktig som samfunnsdebattant, sier Torkelsen.

Når det gjelder bruken av ordet nazifrisør, har dette ifølge Torkelsen blitt grundig diskutert av dem.

– Men vi ville bruke det, og dessuten så var det morsomt, sier Torkelsen.

Han snakker videre om bruken av ordet nazi og at betydningen i dag går mer på en røff og tøff person som kan nekte noen noe.

– Suppenazien. Liker han folk, så får de suppe, liker han dem ikke får de ikke. Dette er det samme som i denne saken.

Torkelsen sier at de har laget et alternativt manuskript.

Han leser fra dette og det humres i salen.

Det går blant annet på at det skulle ha blitt lest opp i salen flere ganger at ordet nazi ikke skulle brukes ordet nazi tilknyttet frisør.

Eide har fått ordet og skal spørre ut Torkelsen.

Det første er hvor mange sketsjer det er og Torkelsen svarer omkring 20, at det har solgt omkring 25.000 billetter og at de har seks til syv forestillinger igjen.

Eide lurer på om dette er ekstranummer.

Torkelsen sier at alt har vært ekstranummer etter at de solgte svært bra i høst.

Han tror at de har tjent godt på årets revy, men har ikke oversikt over hvor mye det er snakk om.

Hun spør ham videre om ordet nazi.

Torkelsen sier at dette handler om to ting. Folk langt ute på høyresiden og på den andre siden. Mor min eller gymlæreren som var nazi på støv og springe rundt i ring.

– Og hvis noe er Texas? Spør Eide.

– Noe som er vilt og ukontrollert, sier Torkelsen.

Eide spør om de ikke kunne oppnådd samme effekt uten å ha brukt ordet nazi.

Torkelsen sier at det er faktum at det at vi sitter i retten her i dag er et bevis for at det var rett å bruke dette ordet.

– Hvorfor?

– Fordi at Merete Hodne plutselig fant ut at hun skulle reagere på dette etter at vi har spilt 50 forestillinger, sier Torkelsen.

Eide lurer om Løgnaslaget profiterer på denne saken.

Ekstraforestillinger

Torkelsen sier at de har ikke merket noe i billettsalget etter denne saken og at han ikke tror det.

Eide spør om ekstraforestillinger.

– Det hadde vært kjekt. Hadde vi fått til to, tre forestillinger til hadde jeg blitt happy og kjøpt meg hytte på fjellet, sier Torkelsen.

Torkelsen fortsetter med ting som Hodne har skrevet på Facebook når det gjelder det hun kaller muhamedanismen.

Eide lurer om det er riktig å gå mot en enkeltperson.

Hun lurer også på om det er sannhetsgehalt i å kalle Hodne for nazifrisør.

– For meg er det sannhetsgehalt. Det er delvis meningene hennes og denne metaforen om at hun er knallharde. Meningene hennes er rimelig røffe og fordømmende der hun skjærer alle over en kam. Du tenker at dette er røft, dette er tøft og veldig ofte ekstremt lite empatisk, sier Torkelsen.

Mæland lurer på dette med Hodne som enkeltperson.

Torkelsen sier at Hodne har frontet en sak og at det er en stor krets omkring henne med sterke meninger.

Meling får stille spørsmål.

Han lurer om det har vært aktuelt å kalle Hodne for nazisten fra Bryne.

Torkelsen sier at det har ikke vært aktuelt for at og at nazist er sterkere enn nazi og ikke minst nazifrisør for ham.

Meling spør om fangeluene de kom med her i dag.

Torkelsen sier at dette handler om humor og at det var én for alle og alle for én.

Torkelsen er ferdig og lurer på om han kan få røykepause.

Mæland sier at han skal få pause, men etter at Pål Kvammen har forklart seg.

Kvammen oppgir personalia og setter seg i vitneboksen.

Meling spør ham om teksten som det er Kvammen som har skrevet.

Han sier at han har ført i pennen alt under den første setningen.

– Det er når Rune kommer inne og spør om det er en frisør i salen. Det er noe vi krangler om, sier Kvammen.

Han sier at teksten er skrevet med bakgrunn i hijabsaken og Hodne som en offentlig person – og ikke privatperson.

Kvammen sier at det han legger i ordet nazi er at folk roper at en fotballdommer er nazi og at en skiløper har nazidisiplin. Jeg har aldri tenkt at dette handler om at de er nazister.

Kvammen snakker videre om hvilken dialog han har hatt med Hodne.

Kvammen er ferdig og retten tar et kvarters pause.

Da er partenes forklaringer over. Eide har fått ordet etter pausen og snakker om det juridiske når det gjelder en midlertidig forføyning for å få Løgnaslaget til ta ut ordet nazifrisør av sketsjen den hårsåre frisør.

Eide sier og at stevningen mot Løgnaslaget også er klar og at denne går på at Hodne har et krav mot Løgnaslaget etter skadeerstatningsloven.

Eide leser hva som står i loven om dette.

– Hodne mener at Løgnaslaget har krenket hennes privatliv og privatlivets fred, sier Eide.

Hun tar for seg begrepet privatlivets fred og hva dette er etter straffelovens § 267.

Eide sier at saken fortsatt handler om Løgnaslagets ytringsfrihet og vernet av Hodnes person.

– Skal de få utrykke seg kunstnerisk til tross for personvernet, og jeg mener at svaret på dette er nei, sier Eide og tar for seg en avgjørelse fra Høyesterett omkring dette.

Saken er fra to personer som tidligere har vært med i TV-programmet Big Brother i forhold til privatlivets fred.

Eide sier at retten må se om utøvelsen til Løgnaslaget er rettsstridig i forhold til å kalle henne nazifrisør.

­– Uansett strekkes utrykksfriheten til kunstnere lenger, men ikke når det gjelder personer som ikke er offentlige, sier Eide og vil vise til en dom som kalles for Hannover-dommen.

Hun tar også for seg en rekke andre dommer.

Eide mener at kravet er sannsynliggjort og at Hodne ikke skal måtte tåle dette.

Mæland ber henne si noe om ordet nazi.

Eide sier at hun er enig med Torkelsen og at det kan ha to betydninger – en som er litt strikt og røff eller brukt som en forfinet versjon av nazist.

­Hun mener uansett at begrepet omfattes av loven.

Eide snakker videre om sikringsgrunn og at omkring 25.000 mennesker har fått med seg dette showet.

Hun mener at æreskrenkelsen vil være erstatningsbetinget for de showene som har vært og vil være det for de som skal komme.

­– Derfor er det viktig å få stanset dette, sier Eide.

Ifølge Eide har Hodnet handlet først når hun fikk kunnskap om det.

­– Retten skal stanse at ordet blir fjernet, ikke revyen eller sketsjen, sier Eide.

Eide sier at hun vil videre ta for seg hva Hodne må tåle i form av denne saken kontra hva Løgnaslaget må tåle.

– Hodne har kommet nærmere dette stempelet som nazifrisør enn da revyen startet og som nå skal spilles seks til syv ytterligere ganger. Løgnaslaget må tåle mye mindre enn Hodne. Det har også Torkelsen bekreftet, sier Eide.

Brynjar Meling har fått ordet og deler ut sitt juridiske utdrag og sin disposisjon.

Han sier at utdraget er ganske omfattende, men at det som er relevant er gulet ut.

– Det er en spesiell situasjon dette, men det er ikke ofte at revyartister blir forsøkt stanset, sier Meling.

Han fortsetter å snakke om Erik Byes søksmål mot gruppen Prima Vera og sangen Arne Belinda.

Meling sier at vi har brukt mye tid i utspørringen til å framheve ytringsfriheten.

– Vi har også hørt Torkelsen lese opp en alternativ tekst som ville vært et verre alternativ for Hodne. Ytringsfriheten er viktig, en forpliktelse som Norge har tatt inn over seg som også er forankret i EMK. Mennesker har rett til ytre meninger, meninger som er nødvendige i et demokratisk samfunn, sier Meling og fortsetter å snakke om ytringsfriheten.

Han konkluderer med at uten denne, så er det ikke et demokratisk samfunn.

Meling sier at Hodne med sine synspunkter er ikke alene i dette samfunnet og kommer med eksempler på dette.

Meling fortsetter med at Merete Hodne ikke er en privat person, men en offentlig person som daglig uttaler seg om sine synspunkter.

Alle offentlige personer

– Alle som har en Facebook-konto har i dag blitt offentlige personer, sier Meling.

Han fortsetter med nazibegrepet og hvorfor han tok denne saken.

Meling snakker om hans klient Krekar, men blir stoppet av tingrettsdommer Mæland.

Meling sier at ordet nazifrisør ikke har noe eksakt innhold.

Han fortsetter med å ta for seg loven og ting fra den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Han viser til at rettspraksis siden 2002 har vist en klar endring når det gjelder ærekrenkende utsagn.

– Det er en stor forskjell på kalle noen for nazifrisør enn nazist, sier Meling og fortsetter:

– Derfor er det viktig for meg å spørre Hodne hvor mange ganger hun selv har delt hijabsaken. Når hun bruker begreper som at muhamedanisme som hun beskriver som en pest. Hun bruker et sterkt billedspråk og må tåle at noen slår tilbake. Hadde det ikke vært for Hodnes egen opptreden hadde nazifrisør fra Bryne kun blitt husket av et fåtall. Men hun selv har tatt ut søksmål angående denne saken. Det vil ikke hjelpe Hodne det fnugg at dette ordet tas ut, og hun har ingen sikringsgrunn, sier Meling.

Han fortsetter med at privatlivets fred ikke har noe med dette å gjøre og at Hodne er en offentlig person.

Meling sier at Hodne må tåle å bli kalt nazifrisør og at selv om dette skulle bli stoppet på de siste forestillingen, så vil dette ikke bety noe, da Hodne selv har sørget for at det har blitt offentlighet om denne saken.

Han legger ned påstand om Løgnaslaget frifinnes og at Hodne dekker deres saksomkostninger.

Eide har fått ordet til replikk og tar for seg dette med sikringsgrunn.

– Hun vil kreve erstatning for hver gang nazifrisør har blitt brukt – og hun vil også kreve erstatning for hver gang det vil bli brukt i framtiden, sier Eide.

Eide sier at det også er misforstått å kalle Hodne for en offentlig person.

– Og at hun har en høy medieprofil. Jeg mener at Hodne ikke har hatt dette. Hun har blitt dratt inn i en sak som har pressen har funnet interessant som en del av samfunnsdebatten, sier Eide.

­– Hun er en privatperson og det er holdningene hennes som privatperson Løgnaslaget har tatt fatt i, sier Eide.

Hun gir også utrykk for at hun syns at 75.600 kroner i saksomkostninger fra Melings side er svært høyt – og at dette er langt høyere enn hennes.

Tingrettsdommer Mæland sier at vi er ved veis ende.

Han sier at avgjørelsen vil komme senest fredag klokken 11.00 og at han vil vente en time til pressen får denne.

LES OGSÅ: Mann (66) frifunnet for dommertrusler i hijabsaken