Annonse
66-åringen ble frifunnet for å ha kommet med trusler mot en dommer forut for at straffesaken mot Merete Hodne skulle opp i Jæren tingrett. Hodne er rettskraftig dømt for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang i frisørsalongen sin.

Mann (66) frifunnet for dommertrusler i hijabsaken

Stavanger tingrett har kommet til at en 66 år gammel mann ikke skal dømmes for trusler mot en dommer i forbindelse med straffesaken mot Merete Hodne.

Annonse
Roganytt

7. september i fjor, dagen før straffesaken mot Merete Hodne skulle opp i Jæren tingrett, sendte 66-åringen følgende epost til dommeren som skulle være rettens administrator i saken: «Sak. Hijab som islamsk diktatorisk kvinnesymbol. Muslimene skal snart kastes ut av Norge. Pass på at du ikke blir kastet ut sammen med dem.»

Det førte til at 66-åringen ble tiltalt for at han ved trusler eller annen rettsstridig atferd skal ha forsøkt å påvirke en aktør i rettsvesenet.

LES OGSÅ: Mann (66) tiltalt for dommertrusler i hijabsak

Hovedforhandlingen mot 66-åringen ble avholdt i Stavanger tingrett den 15. februar.

Forut for straffesaken hadde 66-åringen kommet med en inhabilitetsinnsigelse mot samtlige dommere i Stavanger tingrett.

Dette ble prøvet av Gulating lagmannsrett som kom til at samtlige dommere i Stavanger tingrett ikke er inhabile.

I tillegg hadde 66-åringen kommet med en inhabilitetsinnsigelse mot statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltalen mot ham, uten at dette førte fram.

Redd

66-åringen erkjente at han hadde sendt den aktuelle eposten og begrunnet dette med at han var redd for at det ville komme en ulovlig dom i henhold til norsk lov, og at denne ville bli i samsvar med likestillingsombudets ønsker.

66-åringen viste til at likestillingsombudet hadde vært mye i mediene i tilknytning til forholdet som Merete Hodne var tiltalt for, og han opplevde at likestillingsombudet forhåndsprosederte saken der.

LES OGSÅ: Hodne må betale 10.000 kroner i hijab-saken

Ifølge 66-åringen skrev han eposten som en varsling om at dommeren måtte dømme etter Norges lover og ikke la seg presse av politikere.

66-åringen anførte også at eposten var nøytral, og ikke i favør av noen – og at han hadde ytringsfriheten og grunnloven klart for seg da han skrev denne.

I grenseland

Stavanger tingrett kom til at 66-åringens henvendelse til dommeren var uheldig, uskjønnsom og svært lite ønskelig.

Retten kom videre til at saken åpenbart lå i grensesnittet mellom ytringsfrihetens yttergrense holdt opp mot nedre grense for det å ha forsøkt å påvirke en aktør i rettsvesenet.

LES OGSÅ: Hijab-dømt frisør avviser krav etter påståtte ærekrenkelser

«At 66-åringen for svært mange representerer ekstreme oppfatninger, og at han har en forståelse for situasjonen som er ganske fjern for personer som ikke deler hans oppfatning, og av den grunn ikke klarer å fange opp budskapet slik det var ment, er utvilsomt», heter det i dommen.

Stavanger tingrett kom til at eposten hadde mange uakseptable sider ved seg, at saken ligger i grenseland og at det er lite om å gjøre før den også ville ha vært straffbar.

Samtidig kom retten til at innholdet i eposten opp mot tid, sted og situasjonen den ble skrevet i, samlet sett tilsier at straffbarhetsvilkårene ikke er oppfylt og at 66-åringens skulle frifinnes.

Annonse