Krogsveen overtar OBOS sin eiendomsmeglervirksomhet i Stavanger

Krogsveen etablerer nå et eget kontor på Mariero. Dette skjer gjennom at OBOS sin eiendomsmeglervirksomhet i Stavanger overtas av Krogsveen.

Den erfarne Krogsveen-megleren Bjørg Turid Engeland er ansatt som daglig leder for kontoret, og får sammen med de fire andre ansatte ved kontoret ansvaret for å bygge ut virksomheten i tråd med Krogsveens vekstambisjoner i området.
– Stavanger er som Norges tredje største by, et stort og aktivt markedsområde hvor Krogsveen de senere årene har økt sin tilstedeværelse. Gjennom overtakelsen av OBOS sin meglervirksomhet styrker vi markedsposisjonen ytterligere og får et kontor med en god posisjon i byen og en spesiell kompetanse på nybygg og borettslag, sier regionleder for Rogaland Kurt Frafjord i Krogsveen.

Kontoret skal videreføre det nære samarbeidet OBOS eiendomsmeglere har hatt med OBOS Rogaland, OBOS borettslag/sameier og medlemmer. I tillegg skal å kontoret nå ha ett enda større fokus alle typer boliger i området Mariero.   

Foruten at Krogsveen har økt sin tilstedeværelse i Stavanger de siste årene ved å gå fra en markedsandel på 4 prosent i 2011 til mellom 11 og 12 prosent i 2017 og 2018, har Krogsveen lykkes spesielt godt i de tre andre større byområdene selskapet er representert i:
     
* Oslo med en markedsandel som har steget fra 7% i 2011 til 11% i 2017
     
* Bergensområdet med en markedsandel som har steget fra 6% i 2011 til 10% i 2017
     
* Drammensområdet med en markedsandel som har steget fra 20% i 2011 til 24% i 2017.

– Folk på Nord-Jæren fortjener at en virksomhet som Krogsveen med vår markedsposisjon tuftet på godt kundearbeid og gjennomprøvde systemer, er godt etablert i området. Mariero blir vårt tredje kontor i Stavanger by i tillegg til vårt kontor i Sandnes, sier Frafjord og fortsetter:

– Gjennom fornyet satsing i Stavanger viser Krogsveen - i samarbeid med vår eier Pareto - at vi har stor tro på meglerrollen og den verdiskapning som ligger i lokal rådgivning for folk som er i flytteprosess, enten de skal kjøpe eller selge - eller eier bolig og har behov for tjenester langs boligreisen.

Krogsveen satser på fremtiden og er villig til å investere i gode løsninger for kunder og meglere, og samtidig styrke sin fysisk tilstedeværelse gjennom meglerkontorene som er selve navet i virksomheten.  

– Med Krogsveens posisjon som tydelig merkevare tuftet på høy kundetilfredshet og faglig tyngde, er vi sikker på at Krogsveen Mariero skal bli en god tilvekst for vår videre ekspansjon, avslutter Kurt Frafjord.