Barnehagen på Austre Åmøy er ikke mer enn fem-seks år gammel, men står i fare for å bli lagt ned. – Vi syter ikke, men mener dette er nok et dårlig grep gjort fra kommunen, sier velforeningen på øya. Foto: Per Thime

Kjemper for barnehagen på Austre Åmøy

Skolen er allerede lagt ned og barnehagen kan slå følge, hvis Rådmannens innstilling følges av politikerne. – Vi er bekymret, sier beboere.

Det er ikke mer enn fem-seks år siden barnehagen på Austre Åmøy sto ferdig. I dag er det 16 barn som bruker den daglig. I tillegg kommer de ansatte.

I Stavanger har det vært snakk om å legge ned barnehager. Austre Åmøy kan bli først ut.

– Vi liker ikke dette i det hele tatt. Skolen er borte, og nå risikerer vi at barna må til en annen barnehage, enten på Vestre Åmøy eller et annet sted i Stavanger, sier Hedvig Selstad.

Hun og familien flyttet til øya i fjor og har to barn som bruker barnehagen.

Kan avgjøres i neste uke

Kommunalstyret for oppvekst har diskutert saken om barnehager i flere etapper.

I neste uke er det nytt møte, hvor det kan komme en avgjørelse om både nedleggelse og avvikling av 240 barnehageplasser.

Rådmannens forslag omfatter to barnehagebygg og fire hele barnehager.

Ingen barn skal miste plass, men noen må regne med å skifte barnehage.

– Revidert befolkningsframskrivning viser en betydelig nedgang i antall barn i aldersgruppen 1–5 år fra 2017. Det er i tillegg ventet en ytterligere nedgang av tilsvarende omfang i treårsperioden etter 2017, skriver Rådmannen i saksframlegget til møtet.

På Austre Åmøy har de fleste liten forståelse for dette.

– Vi har nesten ikke noe igjen her ute. På mange måter blir også barnehagen et av få samlingspunkt. Skolen vil kommunen rive og tar de barnehagen har vi ikke noe igjen, sier Bjørn-Axel Aunan. Han er sekretær i velforeningen på øya.

– Jobber med sakene

Kommunalstyret for oppvekst behandler saken om blant annet Austre Åmøy i sitt møte førstkommende onsdag. Nestleder i kommunalstyret, Rune Askeland (V), er sparsom med å si for mye om saken.

– Jeg har besøkt to barnehager i vår kommune, men ikke på Austre Åmøy, forteller han.

Det er en stor sak hvor det er snakk om å avvikle 240 barnehageplasser. I tillegg kommer det 50 arbeidsplasser.

– Når det gjelder Austre Åmøy, så har jeg ikke noe å si om det nå, men de neste dagene blir viktige. Det skal være en del samtaler om saken på ulikt hold, sier han i en kommentar.

– Må være realistiske

På Austre Åmøy bor det rundt 250 innbyggere. Det finnes ikke butikk, de har ikke båttilbud og sliter i tillegg med dårlig kollektivtilbud i form av buss. Selv om mange er misfornøyd med at barnehagen nå kan forsvinne, så er det også andre som ser at det nok går den veien.

– Jo, det betyr at vi må kjøre ungene våre til Vestre Åmøy barnehage, og jeg tror ikke det har større betydning enn det. Barnehagen er jo ingen møteplass for folk, det er en liten andel som har barn i barnehage, og de vil en jo treffe i Vestre Åmøy barnehage. Barnehagen i seg selv har ikke annen funksjon enn å være barnehage. En må ikke lage denne saken til noe den ikke er, sier Siv Meling til RA.

Skeptiske til nedleggelse

Også FAU i barnehagen er engasjert. Der er de svært skeptiske til nedleggelse. I et brev til kommunen skriver de blant annet:

– Vi synes det er trist om dette blir vedtatt, da dette er den siste offentlige møteplassen vi har i bygda vår, og nok et kommunalt bygg blir stående tomt på Austre Åmøy.

De fortsetter:

– Dersom alternativet hadde blitt Vestre Åmøy barnehage, så skal det nevnes at man er helt avhengig av bil for å levere og hente. Det er ikke mulig å benytte kollektivtransport, da det nesten ikke går busser her på øya.

I tillegg tror FAU at stedet blir mindre attraktivt å flytte til.

– Finnes det ikke en nærbarnehage og en må bruke bil, da tror vi ikke på framtiden til øya.

– Vi sutrer ikke

Inne i den gamle skolen fra 70-tallet sitter en rekke av øyas innbyggere. Det er aktivitet nesten hver dag i den slitte bygningen.

– Jeg synes det er viktig å få med at dette ikke må framstå som syting, for det er det ikke. Vi mener at hvis barnehagen ryker, så er det nok en nedtur for oss her ute. Vi vet hvor vi bor, at vi er i Stavanger kommune, men likevel langt ute på landet. Vi ønsker tilflytting, men da kreves det blant annet barnehage. I tillegg kunne det vært mer boligbygging, men også der er det satt foten ned, sier Kristian Rosnes.