Høyre-representanter støtter frivillig ellevte skoleår

Mathilde Tybring-Gjedde og Saida Bergum i Høyre mener flere kommuner bør følge Drammens eksempel og tilby elever et ellevte skoleår før videregående.

Det skriver Tybring-Gjedde og Bergum, henholdsvis stortingsrepresentant og bystyremedlem i Oslo, i en kronikk i Aftenposten.

Som den første kommunen i landet, valgte Drammen i høst å tilby 16-åringer ett år til på skolen, før de velger en videregående skole.

– Noen modige elever, som av ulike årsaker ikke føler seg rustet til videregående skole, får et skreddersydd og mer individuelt tilpasset løp, skriver Høyre-politikerne.

Også i Danmark har man en lignende ordning. Tybring-Gjedde og Bergum mener prosjektet kan hjelpe elevene som av ulike grunner ikke er modne nok til å begynne rett på videregående skole.

– De har et sårt behov for et alternativt pedagogisk opplegg, for å styrke motivasjonen, selvfølelsen og grunnleggende ferdighetene, skriver de i kronikken.

(©NTB)