Deler av skylden for trafikkaoset i Hinna bydel må tillegges den svært dårlige trafikklysløsningen for bussveien på Mariero og i Hillevåg, skriver Frps Kristoffer Sivertsen. Foto: Arne Birkemo

En klagesang fra Hinna bydel

Hinna bydel er preget av trafikkaos fra Vaulen i nord til Hinna, Jåttåvågen, Gausel og Forus i sør.

Av Kristoffer Sivertsen, leder Stavanger Frp og medlem av Hinna bydelsutvalg.

Hinna bydels innbyggere og andre som er avhengig av å kjøre i bydelen – til og fra jobb – står stort sett bom fast i trafikken. Deler av skylden må tillegges den svært dårlige trafikklysløsningen for bussveien på Mariero og i Hillevåg. Samtidig framstår det som veinettet i bydelen er sprengt.

Kjører en på motorveien fra Åsen mot Forus, vil en omsider treffe på synet av et landskap dekket med biler så langt øyet kan se. Til venstre står køen langs Diagonalen, til høyre kommer biler fra Hafrsfjord og rett fram står køen langs motorveien og veien mot Joa. Selv avkjørslene til Hinna bygger opp lange køer. Det forteller oss noe viktig. Først, kapasiteten på motorveien er sprengt. Det tilsier at vi må utvide til seks felt. Samtidig forteller det noe annet. Nemlig at det lokale veinettet bestående av mindre veier må oppgraderes og utbygges. For lenge har vi kun hatt fokus på å bygge ut kollektivnettet. Det blir for ensidig!

Hinna bydel venter også på framtidige utfordringer med avvikling av trafikken. Videre utbygging i Jåttåvågen basert på en infrastruktur som allerede er sprengt, vil gjøre arbeidslivet svært upraktisk for innbyggerne. Da Aker Solutions-bygget var fylt med arbeidstakere var trafikken uhåndterlig. Når Jåttåvågen igjen fylles gradvis med arbeidstakere og det legges på enda flere husstander vil vi i bydelen få en enda vanskeligere hverdag.

LES OGSÅ: Venter reaksjoner når Gamleveien stenges

Frp har foreslått og jobber fortsatt for ny bilvei til Jåttåvågen. Vi mener at det uansvarlig å bygge ut videre uten at det samtidig tas høyde for at folk bruker bilen. Å planlegge etter null-øknings visjon for biler, er det samme som å jobbe for trafikkaos. For trafikanter og beboere har allerede stengingen av Gamleveien allerede ført til konsekvenser. Det vil også være utfordrende i fortsettelsen når bydelen får mer veiarbeid med fortsettelsen av bussveien som vil sette sitt preg. Kollektivtilbudet i store deler av bydelen blir endret. Nå vil hovedkollektivåren flyttes fra Gamleveien og Hinna sentrum til Jåttåvågen. Det betyr at mange av bydelens innbyggere i realiteten mister et tilstrekkelig kollektivtilbud.

Flere vil derfor sannsynligvis trenge bilen. Ikke færre. Summen er at Hinna bydel får et dårligere infrastrukturtilbud i framtiden – ikke bedre – dessverre.
Fremskrittspartiet vil jobbe for å utvide dagens veinett, utvide E39 til seks felt, samt anlegge nye veier til Jåttåvågen. Vi må også ivareta busstilbudet til innbyggerne på Hinna som mister dagens bussdekning.

LES OGSÅ: – Hinna er en engasjert bydel