Onsdag morgen stenges Gamleveien for trafikk og den åpnes ikke igjen før sommeren 2018. – Vi venter reaksjoner, sier Jeanette Olsen, trafikkansvarlig i Stavanger kommune og Joakim Hetland, prosjektansvarlig for entreprenøren Bjelland AS, som skal stå for det omfattende arbeidet. Foto: Thor Erik Waage

Venter reaksjoner når Gamleveien stenges

Gamleveien skal stenges for trafikk i halvannet år. Det gir konsekvenser for trafikanter og beboere. Både kommune og entreprenør er forberedt på en del reaksjoner.

– Det kommer til å komme reaksjoner, det er helt sikkert. Men det er vi forberedt på, sier prosjektleder Joakim Hetland i Bjelland AS som skal stå for selve gravingen i gaten.

– Selv om det er informert i forkant, så er det ofte slik at reaksjonene kommer når folk merker konsekvenser. Det vil de gjøre fra onsdag morgen, sier han og legger til:

– Reaksjonene kommer gjerne første uken, så går det seg til, sier han.

Stenger onsdag morgen

Klokken 07.00 onsdag morgen stenges Gamleveien på Hinna for trafikk i forbindelse med omfattende byggarbeider.

Den stenges i krysset ved Grannesveien i sørenden og i krysset ved Auglendsbakken i nordenden av Gamleveien

I løpet av anleggsperioden skal veien skal bli helt ny og vesentlig tryggere for alle trafikanter når den står ferdig i juni 2018, det skal også legges nye vann- og avløpskabler, samt fjernvarme og datakabler i bakken under veien samtidig.

I mellomtiden blir det en del endringer for beboere og andre som skal ferdes i det relativt trafikkerte boligområdet på Hinna. 

– Vi er godt forberedt, men venter at det vil komme reaksjoner, spesielt i starten mens dette er nytt. Etter hvert har vi stor tro på at det blir bedre, og at de som blir berørt ser at veien både blir bedre og tryggere når arbeidet ferdigstilles, sier trafikkansvarlig Jeanette Tjøstheim Olsen i Stavanger kommune til RA.

Omkjøringer og endringer

Det vil bli skiltet til omkjøringsveier for biler. Det blir blant annet midlertidig atkomst til Solliveien og Nerliveien via Sørliveien og Bergliveien.

– Det vil bli noe mer trafikk på småveiene rundt Gamleveien. Noen steder er det høye hekker, smalt og lite oversiktlig, så vi ber de som kjører i området om å holde ekstra lav fart, sier Olsen.

Snakk med barna

Hun oppfordrer også foreldre til å informere barn og unge om endringene i trafikken i nabolaget. Hun forteller videre at de  kommer til å ta turen innom skoler med elever som får endringer i skoleveien sin for blant annet å informere om bruk av refleks.

– Vi kommer også til å dele ut reflekser i forbindelse med oppstart av arbeidet, sier hun.

Atkomsten til og fra eiendommer i Gamleveien skjer i første omgang fra nord, men vil etter hvert variere, alt etter hvor i veien anleggsarbeidet pågår til enhver tid.

Beboere berørte områder har fått informasjon i postkassene, kommunen informerer på sine nettsider og gjennom mediene. Kolombus informerer om endringer i busstilbudet på sine nettsider.

Berørte bussruter legges også om i anleggsperioden og vil gå via Hinnasvingene.  

Anbefaler alternativer

Gående og syklende vil for det meste kunne passere, men alternative veier forbi anleggsområdet anbefales.

– Vi anbefaler både syklende og gående til i størst mulig grad å benytte seg av alternative traseer. Dette kommer til å være et anleggsområde, med alt det innebærer, sier entreprenør Hetland.