Slik kan vi løse lærling-floken

DEBATT: Fagbrev er gull verd! Plutselig er du rigget for det trygge voksenlivet. Fagbrevet kan nemlig være billetten til både fast jobb, gressklipper, huslån - og barnevogn.

Av: Tone Grindland, Regiondirektør i NHO Rogaland. Eirin Sund, Regionleder i LO i Rogaland. Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland.

314 lærlinger i Rogaland er fortsatt korona-permittert. Vi kan miste et helt kull av framtidige fagarbeiderne om ikke regjeringen tar grep nå.

Fagbrev er gull verd! Plutselig er du rigget for det trygge voksenlivet. Fagbrevet kan nemlig være billetten til både fast jobb, gressklipper, huslån - og barnevogn. 

445 lærlinger i Rogaland ble imidlertid korona-permittert da Norge stengte 12.mars. Fortsatt er det hele 314 som ikke er kommet tilbake til lærestedet sitt – deriblant 78 i Stavanger og 50 i Sandnes. 

Nå kan de permitterte lærlingene bare krysse fingrene for at de får fullført læreoppholdet og tatt fagbrevet til slutt. De er en konsekvens av korona-krisen vi må begynne å snakke mer om. 

For i høst kan det bli verre enn noensinne å skaffe læreplasser. Bare noen uker unna sommerferien, er det svært mange venter på å få læreplass - i tillegg til de permitterte lærlingene som må få komme tilbake og fullføre opplæringen sin. Usikkerhet og korona-krise, kan fort bety at mange lærling-bedrifter dropper å ta inn ungdommer akkurat denne høsten. 

Det er dette vi frykter aller mest akkurat nå. Sikrer vi ikke læreplass til de som nå skal ut i lære, kan de negative konsekvensene bli svært store. Både for den enkelte som ikke får gjennomført opplæringen sin, men også og for bedriftene som allerede manglet fagarbeidere før koronakrisen kom. 

Nå må regjeringen se alvoret i situasjonen og bruke økonomiske insentiver. Vi må sikre at bedriftene ikke går konkurs. Vi må gi bedriftene styrke til å ta imot nye lærlinger. Og vi må legge til rette for at lærlinger som nå er i slutten av læretiden får avlagt fagprøven. 

Derfor står NHO, LO og fylkeskommunen sammen om følgende seks konkrete tiltak:

* Direkte stimuleringstilskudd til lærebedriftene som nå tar inn ekstra lærlinger.

* Tidsavgrenset stimuleringstilskudd til opplæringskontorene. 

* Kjøp av læreplasser fra det offentlige.

* Sette i gang stimuleringstiltak slik at fagarbeidere kan ta videreutdanning.

* Oppfordre kommuner og fylkeskommuner om å få gjennomført vedlikehold og utført tjenester som åpner for bruk av lærlinger. 

* Bevilge midler slik at aksjonen «Læreplassjeger» kan gjennomføres på nytt.

Ifølge Statistisk sentralbyrå kommer Norge til å mangle 70.000 fagarbeidere i 2035. Vi er mange som har snakket opp yrkesfagene de siste årene. Søkertallene viser heldigvis at stadig flere – over halvparten - ser verdien av et fagbrev. 

Nå må vi ikke svikte disse unge menneskene. For ungdom uten læreplass, er et samfunn uten fagkompetanse. Og alle taper vi om vi ikke løser lærling-floken.