«Sjynnare» å kjøre buss + bysykkel

LEDER: Det er forståelig at fylkespolitikerne vil ha busspassasjerer knyttet tettest mulig til kollektive ordninger, ulempen er at de ikke lager en lav nok terskel for av og til-passasjerene, skriver Bjørn G. Sæbø.

Etter noen år med ofte berettiget klaging fra passasjerene begynner Nord-Jæren å få et kollektivtilbud som begynner å bli anstendig – selv om bussveien må på plass før privatbiler for alvor får en konkurrent. Etableringen av de nye el-bysyklene med kobling til Kolumbus-appen og utvikling av lokal teknologi er storveies, men det savnes likevel noen viktige politiske grep for å gjøre det «sjynt å kjøra byss». LES OGSÅ: Slik er de nye bysyklene


I dag vedtar fylkespolitikerne sannsynligvis en merkbar reduksjon i prisen på periodebilletter etter at fylket har mottatt 850 millioner kroner til kollektivtransport fram til 2029. Kutt på 18 prosent for måneds- og årsbillett i sone 1 er et framskritt, det samme er forslagene fra Kolmbus om styrkinger i direktelinjer, bedring av helgetilbudet, bedre korrespondanse med Jærbanen og hyppigere avganger på en del populære ruter. LES OGSÅ: Periodebillettene kan bli billigere


Det er forståelig at Kolumbus (les fylkespolitikerne) ønsker å gi passasjerer som allerede har lagt seg til gode bussvaner et bedre tilbud gjennom lavere priser. Mange bedrifter har også blitt med på Hjem-jobb-hjem-ordningen, som sammen med de elektriske bysyklene står fram som nyvinninger andre byer og regioner kan lære av. Nedsiden er at den nye satsingen i altfor liten grad retter seg mot den delen av befolkningen som ikke er hyppige busspassasjerer.

Enkeltbilletter røres ikke – de ble tvert om én krone dyrere fra nyttår – og fylkestingets vedtak fra desember 2018 om å innføre klippekort på bussen, er ikke gjennomført. Billettappen til Kolumbus har løsninger for 24 timer, en uke, en måned og ett år, men mangler tilbud til de av oss som bare vil ta bussen av og til.