Sentrum, østre bydel, Forus og deretter tilbake til byen igjen

DEBATT: Regelen var tidligere altså at folket flyttet etter industrien og korte avstander oppsto mellom bolig og jobb. Men nå, når industrien flyttet til Forus forsvant den fordelen. Det kjenner vi vel godt til alle sammen, skriver Bjørn Jarle Johannesen.

Skrevet av: Bjørn Jarle Johannesen

Bo og industrimønstre i stadig endring. Jeg har levd såpass lenge i byen at jeg har sett deler av den utvikling, forflytning, som har funnet sted og som politikere delvis har vært med på og som politikere har hatt problem med å henge i med. Egentlig er det ikke så lett alltid å se og forstå alt det kloke politikere bestemmer. Ja jeg mener at politikere er kloke og fortjener skryt for å bruke tid på å styre byen, selv om en ikke alltid er enige og forstår alt. Det er vel det som er politikk

Sentrum var byen. Litt småindustri og butikker i første etasje og boliger i de andre etasjene. Dette var i prinsippet fra Straen og langs med kailinja og innover til varmen. Dermed mange som bodde midt i sentrum, men som etter hvert flyttet seg østover i byen og vel egentlig lot de øvre etasjer bli tomme. Tenker egentlig på alle hermetikkfabrikkene  som ble etablert. Ofte i områder som etter hvert også ble boligstrøk.

Jeg er ikke historiker og derfor ikke helt presis, men ikke så veldig langt fra sannheten. Jeg er født og oppvokst midt i Stavanger og har konferert litt med en av byens mest anerkjente historikere. Mye av dette skjedde vel i løpet av flere tiår på starten av forrige århundre. Hermetikken ble egentlig avviklet i grove trekk om lag på 1970-tallet.

På 1970-80-tallet fant noen fremsynte politikere ut at østre bydel skulle etter hvert erstattes av Forus, som industriområde. Forus ble derfor vårt nye industri område. Fabrikkene og områdene i østre bydel ble etter hvert gjort om til boliger etter hvert som industrien forsvant derfra. 

Noen «strakk» litt på reglene, Møbelmagasinet var blant de første på Forus, som også åpnet butikk og dermed la grunnen for at også handelsbedrifter, som gjerne tidligere hadde ligget sentralt i østre bydel og også i sentrum åpnet opp for sine bedrifters etablering på Forus.

Regelen var tidligere altså at folket flyttet etter industrien og korte avstander oppsto mellom bolig og jobb. Men nå, når industrien flyttet til Forus forsvant den fordelen. Det kjenner vi vel godt til alle sammen. Lange bilkøer morgen og ettermiddag. Nye veier skulle og måtte bygges. Bompenger ble ett skjellsord, som mange fikk ett forhold til. Til og med egne partier.

Vel, veien er kommet på plass omsider. Milliarder av kroner er brukt til bilveier og ikke minst milliarder til sykkelvei er på plass. Kanskje endelig skikkelig på plass. Nå skal alt bli bedre, trodde en. Nå flytter en igjen og denne gang tilbake til sentrum, om mulig. Men, så er det noen som vil endre denne utviklingen. På tross av store kontorbygg, for tiden ofte nokså lite i bruk, tomme altså, så vil en etter infrastrukturen nå er på plass heller bygge store kontorbygg midt i indrefileten i sentrum, midt i boligstrøkene. Midt i butikkstrøkene altså. Det er disse som i første omgang skal danne den nye muren til vester bydel

Ledige kontorlokaler kan gjerne bli billige ungdomsboliger? Det må jo bety at de nygamle kontorlokalene på Forus, som står tomme og forlatt nå kan bygges om til boliger om en skal følge den strømmen. Der er vel om lag 2-300 000 m2 ledige utflyttede kontorlokaler i distriktet, som ikke skal brukes, samtidig som byen skriker etter boliger til alle og til priser som tillater ungdommens økonomi å komme inn på. Mange av disse byggene har gjerne kapasitet til å bli påbygget i høyden og dermed kan en gjerne se muligheten av nær 300.000 m2. Det kan bli mange boliger av dette, eller?

Vi lever i en tid hvor betydningen av bærekraft har fått stor betydning. Hva vil det si for denne utviklingen? Der skal altså bygges mange kontorlokaler og dermed bidra til å presse prisene opp på  kostnadene forbundet med den slags byggevirksomhet, samtidig som altså gjør at bygge kostnadene også presser boligprisene for ungdom opp og fortsetter å gjøre dem til taperne.

Tanke Svilandshullet og K8-hullet har blitt nevnt tidligere. Det er ikke vanlig å bygge boliger som ikke der er behov for og hvor de fleste boliger er solgt før første spadestikk. Varselet om rivningen av kirken i Knud Holmsgt er sendt ut. Det er vel ikke god samfunnsøkonomi og dermed er det vel på tide for politikerne å se på denne utviklingen og stille seg spørsmålet om ukontrollert bygging av kontorlokaler er samfunnsnyttig i dag.

Inflasjonsdrivende? Det er vel litt av dette seriøse politikere i alle år har grunnen sagt i forbindelse med å bruke av oljefondet, eller? Prisene, dvs inflasjonen stiger vel som følge av dette. Økte renter blir resultatet og dermed enda dyrere for ungdommen å etablere seg.