«Får vi enda en bomring?»

LEDER: Å påstå at Bymiljøpakkens problemer står i kø er en grov underdrivelse, skriver Bjørn G. Sæbø.

Styringsgruppen for Bymiljøpakken har knapt nok tiden og veien før de må få fram en ny byvekstavtale. Uten rushtidsavgift og med et håp om å nå nullvekstmålet som virker mer og mer naivt, skal ordførerne i fylket, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg bli enige før nyttår. Å påstå at Bymiljøpakkens problemer står i kø er en grov underdrivelse. LES OGSÅ: Krever garantier om Nye Veier bompenger.


Ett av de mest presserende spørsmålene – det er nemlig en hel del av dem – er riksveistrekningene Ålgård-Hove i Sandnes og Smiene på Tasta til Harestad i Randaberg. Med de to strekningene ute av dagens bymiljøpakke og overgang fra Statens vegvesen til Nye Veier skulle det være duket for lavere bombelastning for bilistene, men dét er ikke sikkert. På Logistikkdagen denne uken var samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) svært vag på spørsmålet om det blir to bomringer på Nord-Jæren – én som skal betale for innholdet i Bymiljøpakken og én som skal betale for Ålgård-Hove og Smiene-Harestad.


Dale pekte på lokale myndigheter som godkjennere av bompenger, vel vitende om at å ta de to strekningene ut av Bymiljøpakken var en del av bompengeforliket som måtte til for å roe ned regjeringspartiet like før valget. Vagheten gjør det vanskelig for de lokale ordførerne å bestemme seg, noe også Randaberg-ordfører Jarle Bø (Sp) har understreket.
Timeregelen med betaling for bare én passering uansett hvor mange bommer man kjører gjennom, kan være et alternativ til nok en bomring på Nord-Jæren. Det viktigste vil være at bilistene ikke ender opp med en enda dyrere bomregning – som var det regjeringens bompengeforlik skulle unngå. Samtidig må aktørene i Bymiljøpakken finne ut om tverrforbindelsen fra godsterminalen på Ganddal og Foss-Eikeland til E39 ved Bråstein fortsatt skal ligge inne i pakken.