Truls Nordahl, fylkesdirektør Nav. Foto: Arne Birkemo

Behov for 1076 ansatte i Rogaland

Størst er behovet i helsesektoren, hvor det det mangler 280 sykepleiere.

Ifølge den årlige bedriftsundersøkelsen til Nav er det behov for 1076 ansatte i Rogaland i år. 900 private og offentlige virksomheter i fylket har deltatt i undersøkelsen som ble avsluttet i mars.

LES OGSÅ: Svak nedgang i arbeidsledigheten

I 2014 var behovet 4050 flere ansatte. I fjor var tallet 1730.

– Årets undersøkelse viser at nesten ingen bedrifter melder om alvorlige rekrutteringsproblemer. Samtidig utmerker helse- og sosialsektoren seg med et stort behov for arbeidskraft, sier fylkesdirektør i Nav Truls Nordahl i en pressemelding.

Trenger 450 i helsesektoren

Behovet er størst innen helsesektoren. Undersøkelsen viser at det mangler 450 ansatte i denne næringsgruppen. Det er blant annet behov for 280 sykepleiere.

Innen bygg og anlegg er det behov for 111 ansatte.

Nav sin undersøkelse tar for seg forventet sysselsetting. 

66 prosent vil ha stabil sysselsetting

20 prosent av virksomhetene som har svart i undersøkelsen forteller at de venter færre sysselsatte om ett år enn i dag. 66 prosent melder om stabil utvikling og 15 prosent melder om økning av sysselsatte.

I fjor forventet 16 prosent av bedriftene nedgang i antall ansatte, 61 prosent forventet en stabil sysselsetting og 24 prosent forventet en økning.

– Selv om det i år er flere bedrifter som forventer nedgang enn oppgang i antall sysselsatte, er det positivt av 66 prosent av bedriftene venter stabile sysselsettingstall, sier Nordahl.

Det er forventet lavere sysselsettingstall i alle næringsgrupper. Nedgangen er størst for olje- og gassindustrisektoren.

LES OGSÅ: – Den økende arbeidsledigheten er en krise