Roganytt

Lurte folk for penger på nettet

Fikk folk til å betale for mobiltelefoner uten at kundene fikk dem.

Den 26 år gamle mannen fra Sola kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra 1. september i fjor til 23. juli i år lurte han 16 personer til å overføre penger til ham for varer han ikke hadde/eller tenkt å sende.

I all hovedsak har det dreid seg om mobiltelefoner 26-åringen har annonsert på forskjellige nettsteder, der han har fått de fornærmede til å betale uten at de fikk det de betalte for. I tillegg har han benyttet seg av manipulerte betalingsbekreftelser og fått med seg mobiltelefoner fra privatpersoner som han ikke betalte for.

«Det enkelte bedragerisiktelsen er et bøteforhold. I vår sak er det imidlertid snakk om et større antall bedragerier begått systematisk og over en lengre tidsperiode. Nettbedragerier er et økende samfunnsproblem, og det bidrar til å undergrave netthandelen som en trygg og enkel plattform for kjøp og salg av varer. Klare allmennpreventive hensyn tilsier dermed at det må reageres forholdsvis strengt mot slike bedragerier. Også det samlede bedrageribeløpet tilsier det», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 26-åringen er dømt for nettbedrageri to ganger tidligere.

Ifølge 26-åringen begikk han bedrageriene fordi han skyldte folk penger, noe retten mente ikke skulle få betydning med tanke på straffeutmålingen.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 75 dager og han må også betale erstatning til de fornærmede i saken

Mer fra Dagsavisen