Nyheter

Nye BSU-skatteregler: – Boligdrømmen blir fjernere

Samboerparet har realisert boligkjøpet etter årevis med sparing, blant annet på boligsparing for unge (BSU). De tror ikke det ville vært like motiverende å fortsette sparingen med halvert skattefradrag. Bankene reagerer også på regjeringens siste endringer av spareordningen.

– Vi har spart i BSU i cirka fire år, for vi har hatt et ønske om å kjøpe bolig og da har denne spareordningen vært motiverende for oss, både med gunstig rente og skattefradrag, sier Eivind Moen og Ine Sæbø Kaltveit til Rogalands Avis.

– En slik «tvungen» spareordning, som BSU er i og med at pengene låses til boligkjøp, er nok smart for mange unge. Det kan være vanskelig i ung alder å prioritere langtidssparing, i hvert fall når vi ikke helt ser fordelene med det, sier samboerne Moen og Sæbø videre.

Nå har samboerne, som begge er 25 år, nettopp kjøpt sin første bolig. Denne overtar de i februar, så de får dermed et siste år med 20 prosent skattefradrag på BSU-sparebeløpet sitt.

Snart flytter Ine og Eivind inn i sin første egeneide bolig, et kjøp som er muliggjort med blant annet BSU-sparing.

Halverer skattefradraget

I slutten av november ble regjeringspartiene enig med SV om statsbudsjettet for 2023, og én av tingene de ble enige om, var å halvere skattefradraget for BSU fra 20 til 10 prosent over nyttår. Det vil si at de som sparer maksbeløpet på 27.500 kroner i året og har skattbar inntekt, får et skattefradrag på 2750 kroner i stedet for 5500 kroner.

Fredag 9. desember kom ytterligere en regelendring der flere kan oppleve at de bruke BSU-en ved første boligkjøp for å komme innenfor bankenes krav. Bankene kan nemlig ikke lenger trekke fra innestående beløp på BSU når de beregner belåning og gjeldsgrad etter den nye utlånsforskriften.

Men dette er ikke første gang BSU-reglene er endret. Fra rundt 2018 begynte flere banker å sette ned renten på BSU-en til ordinær sparekontorente etter at kontoeieren passerte 34 år, som er aldersgrensen for å sette inn nye innskudd i spareproduktet. Videre var det slik at fra 1. januar 2021 fikk ikke de med BSU skattefradrag på den årlige sparingen sin dersom de hadde kjøpt sin første bolig. Fra denne datoen var skattefradraget altså kun forbeholdt de som ikke hadde kommet seg inn på boligmarkedet.

Frykter unge vil ta høyere sparerisiko

Samboerparet Moen og Kaltveit mener at skattelettelser og gunstige renter er gode insentiver for unge til å spare. Nå når skattefradraget halveres, tror de det kan føre til at færre benytter seg av BSU-ordningen.

– Det kan resultere i at folk søker andre sparemuligheter, eller rett og slett ikke sparer i det hele tatt. Halvert skattefradraget gjør det mindre attraktivt å spare i BSU. Hadde vi fortsatt sparingen etter skatteendringen, ville vi kanskje undersøkt andre sparemuligheter, for eksempel i fond og aksjer, sier de to 25-åringene.

Økonom Lene Drange synes det er meget synd at regjeringen strammer inn BSU-ordningen enda en gang, fordi hun mener ordningen var god som den var. BSU gir garantert avkastning i form av god rente og skattefradrag.

– Forrige innstramming, det at boligeiere ikke lenger får skattefradrag, var forståelig, men det regjeringen gjør nå, er noe helt annet. Jeg frykter at dette vil føre til at unge søker mer risikofylte investeringsmåter, sier Drange til RA.

FELLESPROSJEKT: Økonomiekspert Lene Drange, kjent fra programmet Luksusfellen, mener det er viktig at familieøkonomien gjøres til et fellesprosjekt. Foto: Tor Lindseth

– Boligdrømmen blir fjernere

Ifølge henne er BSU viktig for å få mest ut av sparingen til bolig, men også med tanke på å få generell erfaring med å spare. Det har fra tid til annen vært snakk om at velstående foreldre fyller opp barnas BSU, men det påpeker Drange at ikke er helt korrekt.

– Vi skal ikke glemme de unge som begynner å jobbe tidlig og tjener over frikort-grensen. De bør kunne spare lønnen sin på en sikker og lukrativ måte, slik at de til tross bakgrunn har mulighet til å komme inn på boligmarkedet, sier økonomen, og legger til:

– BSU-innstrammingen gir signaler om at boligdrømmen blir fjernere, og at du må ha en familie som kan stille opp for deg økonomisk hvis det skal gå.

Færre oppretter BSU

Sparebank 1 SR-Bank ser et fall på 13 prosent i antallet som oppretter BSU hos dem fra 2021 til 2022. Denne nedgangen kommer etter flere år med jevn økning i opprettelse av BSU-kontoer. Banken antar at fallet skyldes koronapandemien, lave renter, endrede BSU-regler og økt fokus på fondssparing blant unge.

– BSU har alltid vært en veldig god og lønnsom spareform for unge som vil inn på boligmarkedet. Men de stadige endringene skaper usikkerhet om ordningen vil være like god i framtiden, og de unge kan miste motivasjon eller insentiv til å spare til egen bolig, sier Roger Lund Antonesen, konserndirektør for personmarked i SR-Bank, til RA.

Roger Lund Antonesen, konserndirektør personmarked i Sparebank 1 SR-Bank.

– Synd det skal gå ut over de unge

I Den Gule Banken Sandnes Sparebank, derimot, ser de jevn etterspørsel etter BSU til tross for at spareordningen har blitt mindre gunstig de siste årene.

– Hovedårsaken til det er nok mangelen på bedre alternativer. BSU-kontoen har fortsatt høyere rente enn andre sparekontoer og har vært skattemessig gunstig de siste årene. I tillegg tror jeg at flere unge har forstått viktigheten av sparing for å komme seg inn på boligmarkedet, sier Lene Nevland Sivertsen, banksjef for personmarked, til RA.

Lene Nevland Sivertsen, banksjef for personmarked i Den Gule Banken Sandnes Sparebank.

Banken ser at den totale innskuddsmassen deres er stabil. Det vil si at sparebeløpene og antall nye sparere veier opp for de som bruker BSU-en sin ved boligkjøp, ifølge Sivertsen.

– Svekkelsen av BSU-ordningen sparer staten for mer enn 600 millioner kroner i årlige utgifter, men jeg synes det er synd at det skal gå ut over de unge. Jeg kan ikke helt forstå hvorfor regjeringen gjør disse grepene, for det er allerede tøft nok å komme seg inn på boligmarkedet for de unge, understreker Sivertsen.

– Vi gjør tiltak som hjelper unge

Statssekretær Lars Vangen fra Senterpartiet svarer at det viktigste regjeringen gjør for å skape trygghet rundt unge sin økonomi, er å dempe de økende prisene og presset på renten. Det er spesielt krevende for unge som skal inn på boligmarkedet, om prispresset og renten blir for høy, ifølge ham.

– BSU-ordningen vil fortsatt være en gunstig ordning med redusert skatt for de som sparer i den. Men innenfor et stramt budsjett må vi prioritere, og i budsjettforliket prioriterer vi flere andre tiltak som særskilt gjelder ungdom, blant annet økt frikortgrense, økt studiestøtte og halv pris hos tannlegen for de som er mellom 23 og 26 år, sier Vangen til RA.

– I en tid med høy prisvekst er dette viktige bidrag til unge for å håndtere økte utgifter. Samlet mener vi disse tiltakene er viktigere enn å gi skattelettelser til de som har mye penger til overs for sparing, framholder statssekretæren.

EU-reglene om grønne investeringer blir tatt inn i EØS-avtalen, opplyser Finansdepartementet. Her er statssekretær Lars Vangen (Sp) med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under en pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett. 
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Smarte BSU-grep i fortsettelsen

Så, hvordan kan unge med BSU bruke kontoen smart både før og etter boligkjøp?

– Før boligkjøp er det jo sparing som gjelder. Heldigvis er rentene på BSU høye, slik at innskuddene vil få god avkastning på tross av endringer i regelverk. Etter boligkjøp vil det være smart å bruke BSU-kontoen på bolig eller andre investeringer som kontoen tillater. Men har du kjøpt bolig før fylte 34 år og renten på kontoen er høy, kan det være en fordel å vente med å «sprette» BSU-en, for renten på innskuddet kan være høyere enn boliglånsrenten, svarer Antonesen i SR-Bank avslutningsvis.

---

FAKTA

Hva er boligsparing for unge (BSU)?

  • Du kan spare i BSU fra det året du fyller 13 til og med året du fyller 33. Fra du er 34 år kan du ikke lenger sette inn penger på BSU-kontoen din, men du trenger ikke avslutte kontoen.
  • Maks sparebeløp du kan sette inn på BSU i løpet av et år, er 27.500 kroner, og maksimalt totalbeløp på kontoen er 300.000 kroner. Du kan bare ha én BSU-konto, så du kan ikke opprette en ny om du avslutter den du har. Men du kan flytte BSU-en din mellom banker om du ønsker det.
  • Før du har kjøpt din første bolig, får du et skattefradrag på 10 prosent (gjelder fra 2023, for skatteåret 2022 er fradraget 20 prosent) av det årlige sparebeløpet på BSU, såframt du har skattbar inntekt. Etter at du har kjøpt din første bolig, får du ikke skattefradrag i det hele tatt.
  • BSU-pengene kan brukes til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån, samt til oppussing og vedlikehold av boligen din. Du kan ikke spare mer på BSU-kontoen etter at du har begynt å bruke BSU-pengene, med mindre det er penger du har spart tidligere i år, da disse ikke er låst før årsskiftet og kan tas ut igjen.

---

Mer fra Dagsavisen