Nyheter

− Selges mest nær prisantydning

Ferske tall viser at boligprisene i Norge sank med 2,2 prosent i november. Folk har lavere forventninger til egen økonomi framover, og dette viser igjen i boligsalget og -prisene i Rogaland.

Eiendom Norge melder at boligprisene sank med 2,2 prosent i november, og korrigert for sesongvariasjoner, sank prisene med 0,9 prosent. Boligprisene har imidlertid steget med 2,4 prosent så langt i 2022.

I Stavanger steg boligprisene med 0,2 prosent i november om vi korrigerer for sesongvariasjoner. Den sterkeste utviklingen hittil i 2022 har Kristiansand med en oppgang på 8,4 prosent, etterfulgt av Stavanger og omegn på 6,8 prosent.

− Det var en svak utvikling i de fleste områder i Norge, med unntak av Kristiansand og Stavanger og omegn. Mange områder i Norge vil trolig ende med negativ utvikling i boligprisene når vi legger fram desember-tallene i januar, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

− Nok en gang ser vi at boligprisene i Stavanger holder seg bedre enn ellers i landet. Til tross for økt renter og generell prisøkning, har ikke prisene i Stavanger gått ned. Dette skyldes at vi har et svært godt arbeidsmarked i regionen, og at folk kjøper seg bolig for å bo og jobbe her. Det tror vi at de kommer til å fortsette med, sier administrerende direktør Laila Neverdahl i SR-Eiendom til Rogalands Avis.

Hun tror imidlertid at renteoppgangen vil føre til et svakt prisfall framover, men Stavanger og deler av kysten på Sørlandet vil nok også ha en bedre prisutvikling enn landet for øvrig i tiden som kommer. Lauridsen i Eiendom Norge påpeker også at med høyere renter, er det ikke unaturlig at boligprisene korrigeres, men et stort boligprisfall vil få negative konsekvenser for norsk økonomi, både med lavere konsum og boligbygging.

− Gjeld og boligpriser er nært forbundet og vi vil derfor oppfordre bankene til å ikke stramme inn for mye både på mellomfinansiering og boliglån. Boligmarkedet er drevet av reelle behov, og en for stor korreksjon i boligmarkedet kan skape større problemer senere. Det er et behov for boligene som nå ikke blir bygget, sier han.

Laila Neverdahl, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom

− Rekordlave forventninger

Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom har fått inn tallene fra Eiendomsverdi for november, og de viser en markant nedgang i solgte boliger i Stavanger forrige måned: Antall solgte boliger gikk ned med 15 prosent. Til sammenligning gikk antallet i Kristiansand og Bergen ned med henholdsvis 17 og 15 prosent.

Totalt gikk antallet solgte bolig for hele SR-Eiendom ned med 14 prosent i november.

− Undersøkelser viser at forbrukernes forventninger til egen økonomi er på de laveste nivåene som er målt. Dette kombinert med økte renter merkes nå i boligsalget, sier Neverdahl i SR-Eiendom.

Går mest på prisantydning

Den raske renteøkningen fra Norges Bank er et grep de tar for å bremse inflasjonen. Når bankene reagerer med å setter opp utlånsrentene, er det en varslingsfrist på seks uker. Dermed kommer effekten av renteøkningene med et etterslep, så mange merker derfor effekten av sensommerens rentehopp først nå.

− Selv om det er et markant fall i boligprisene, ser vi samtidig at det er balanse mellom det kjøpere forventer å betale for boligen og de selgerne håper å få. Det vil si at boligene i november selges nært prisantydning. I Stavanger, Kristiansand og Bergen ble boligene solgt for 0,2 prosent under prisantydning, sier Neverdahl.

Sammenligner med toppår

Hun er imidlertid tydelig på at når vi nå ser en solid nedgang i boligsalget, er tallene sammenlignet med 2021 som var tidenes beste boligsalgsår. SR-Eiendom opplever er at det er god balanse i markedet, og at boligene selges relativt raskt

− Ser vi på årene før pandemien, må vi tilbake til 2011 for å finne tilsvarende volum i markedet i Stavanger og Bergen, sier Neverdahl.

− I Kristiansand er det en annen historie. November-salget er det svakeste siden finanskrisen, og vi må faktisk helt tilbake til 2009 for å finne en svakere november. Dette betyr likevel ikke at det er et dårlig marked i Kristiansand, for vi opplever også der at det meste som legges ut selges relativt raskt og til gode priser, avslutter hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: