Nyheter

Rentemarginene øker: − Mulig å spare tusenvis

Det meste tyder på at bankene vil fortsette å holde igjen på innskuddsrentene, mens boliglånskundene får hele renteøkningen, ifølge Renteradar. Du har mye å hente på å være en prisbevisst kunde.

− Rentestatistikken vår viser at differansen mellom boliglånsrente og rente på sparekonto har økt fra 1,71 til 2,44 prosent siden september 2021. Denne differansen er forventet å øke ytterligere framover ettersom siste renteheving har seks ukers varslingsfrist, og ikke er trådt i kraft ennå. Det meste tyder på at bankene vil fortsette å holde igjen på innskuddsrentene, mens boliglånskundene får hele renteøkningen, sier markedssjef Sindre Noss i Renteradar til Rogalands Avis.

− Klarer bankene å heve marginen mellom innskudd og boliglån med ett prosentpoeng, tjener bankene over 15 milliarder kroner mer i året på privatkundene, påpeker Noss.

Renteradar er en kommersiell tjeneste som har samarbeid med enkelte banker, deriblant Bulder Bank, Nybygger og Nordea. Men dette påvirker ikke statistikkene deres.

Grafen viser utviklingen i gjennomsnittsrenten på boliglån og sparing for Renteradars 80.000 brukere, samt Norges Banks styringsrente. Det er kun tatt utgangspunkt i renteinformasjon hvor det er verifisert informasjon på faktisk effektiv boliglånsrente. Videre er det snittrente på ordinær sparekonto som er lagt til grunn.

Fra september i fjor har Norges Bank gradvis hevet styringsrenten fra rekordlave null prosent, og under rentemøtet nå i november kom en ny heving, slik at styringsrenten er på 2,5 prosent. I desember er det ventet nok en økning fra sentralbanken. Når Norges Bank hever styringsrenten, pleier ikke bankene om å være sene med å øke boliglånsrentene sine tilsvarende, mens sparekontorentene gjerne henger litt igjen eller ikke blir hevet med like mange prosentpoeng som styringsrenten og boliglånsrentene.

− Lite eller intet forhandlingsrom

Under et kveldsarrangement i regi av Aksje Norge i Stavanger mandag 5. desember, holder kundeansvarlig Kristine Algrøy i Holberg et foredrag. Hun understreker at verden og Norge er preget av høy inflasjon, og inflasjonen ligger godt over Norges Banks ønskede mål på to prosent.

− Bankene holder igjen med å sette opp innskuddsrentene sine, og bedrer dermed marginene sine. De er, derimot, svært raske med å sette ned sparerentene sine de gangene Norges Bank justerer styringsrenten ned, sier Algrøy.

Grafen viser gjennomsnittlig innskuddsrente i bank sammenlignet med pengemarkedsrenten (tre måneders NIBOR. Som du ser, har bankenes margin på innskudd økt kraftig i år.

− Vi opplever at det er lite eller intet rom for privatpersoner å forhandle med banken om sparerenten sin. For bedrifter, på den annen side, er det vanligere å forhandle innskuddsrentene i bankene. Dette har ført til at nå når rentene har økt kraftig og bankene holder igjen på innskuddsrenten, er både privatpersoner og bedrifter interessert i å bruke pengemarkedsfond som et alternativ til bankinnskudd, sier Algrøy videre til RA.

Kristine Algrøy, kundeansvarlig i Holberg.

Rentefond investerer i rentepapirer, og pengemarkedsfond er rentefond med laveste risiko. Et pengemarkedsfond, som eksempelvis Holberg Likviditet, investerer i bankinnskudd, sertifikater og i norske obligasjonslån utstedt av kommuner, banker og andre selskaper med høy kredittkvalitet. Pengemarkedsfond investerer i rentepapirer med kort bindingstid, ifølge Algrøy

− I Holberg Likviditet har vi nå en effektiv rente på fire prosent, noe som betyr at vi forventer å ha en avkastning på fire prosent de neste tolv månedene gitt stabile markedsrenter, sier hun.

Rente-triksene du må vite om

Noss i Renteradar oppfordrer alle som ser at banken tar for godt betalt i form av høye boliglånsrenter, til å prøve å prute renten ned, eller flytte lånet til en annen bank.

− På Renteradar.no har vi en automatisk prutetjeneste som sender en personlig tilpasset melding til banken din med gode argumenter på hvilken rente du fortjener. Mange av brukerne våre sparer over tusen kroner i måneden på dette, sier Noss.

− Når det gjelder renten på innskudd, kan denne sjelden forhandles, men her er det et annet triks. Mange banker har andre type sparekontoer som har høyere rente enn den du får utdelt når du blir kunde. Disse kontoene må du som regel ta initiativ til selv for å etablere, og det ofte noen flere restriksjoner knyttet til antall uttak i året. Mange banker gir også kun de beste rentene til kunder med større beløp på konto, for eksempel over 500.000 kroner, fortsetter han.

Søylediagrammer viser listepris for en bankkunde med 250.000 kroner på ordinær sparekonto. Tilbud til programkunde- eller medlemskapstilbud er ekskludert.

Du kan sammenligne renter på både boliglån og sparekonto via Finansportalen.no også.

− De beste sparerentene får du ofte fra mindre banker som driver mer innenfor forbrukslån eller næringslivslån. Her ligger de beste tilbudene nesten to prosentpoeng over rentene på ordinær sparekonto i spare- og forretningsbankene. Husk at innskuddene er sikret med enten to millioner kroner er sikret i Bankenes sikringsfond eller med 100.000 euro i Riksgälden også i disse bankene. Det er derfor omtrent like trygt å plassere sparepengene sine hos disse, sier Noss.

− Vi tilbyr konkurransedyktige spareprodukter

Maren Stangeland Oftedal, produktsjef for sparing i Sparebank 1 SR-bank, forklarer at differanseøkningen mellom boliglåns- og innskuddsrenten skyldes høyere innlånskostnader for banken. Hovedårsak til økte innlånskostnader skyldes høyere pengemarkedsrenter (NIBOR) i perioden.

− Vi har store deler av innskuddsvolumet plassert i ulike kontotyper som gir høy rente, og den ordinære sparekontoen er ikke representativ for hele innskuddsvolumet. Kundene kan endre kontotype og oppnå høyere rente på sparepengene ved å kontakte banken eller i nettbanken. Generelt tilbyr vi spareprodukter som står seg godt konkurransemessig, sier Oftedal til RA.

Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Nordea, påpeker også at de har flere spareprodukter med høyere rente enn ordinær sparekonto eller bufferkonto. De skal være konkurransedyktige på pris, både når det gjelder innskudd og lån, og vurderer prisene sine fortløpende.

− Vi tilpasser oss konkurransen i markedet og opplever at vi har konkurransedyktige priser. Dersom kunder ønsker høyere rente på innskudd, er fastrente et godt alternativ. Dessuten gir Sparekonto Pluss en god rente på 2,5 prosent for de som har mer enn 500.000 kroner på konto, sier kommunikasjonsrådgiver Line Schartum Ringheim i DNB til RA.

Nyeste fra Dagsavisen.no: