Lange køer på Gardermoen kan det bli flere av uten en tredje rullebane, frykter Virke. Bildet er tatt under et kraftig snøvær i mars i fjor. Totalt reiste nær 25 millioner passasjerer via Oslo Lufthavn i 2015, 1,7 prosent flere enn året før.

– Viktig for Norge

– Politikerne i Oslo må klare å løfte blikket. Norge trenger en tredje rullebane på Gardermoen.

 

Det sier Åse Michaelsen, transportpolitisk talsperson for Frp på Stortinget.

Hun reagerer kraftig på at Oslo kommune i en høringsuttalelse til arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029, sier nei til en videre utbygging av Oslo Lufthavn Gardermoen.

– Vi må planlegge for en klimavennlig framtid, og da må vi bygge ut jernbanen i stedet for å legge til rette for enda mer flytrafikk, sa byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), om dette til Dagsavisen mandag.

Både Ap, SV, KrF, Venstre og Rødt i Oslo er enige med MDG om at en tredje rullebane ikke bør bygges.

Les også: Oslo sa nei til ny rullebane på Gardermoen

– Kommet for å bli

Dette vitner om en svært korttenkt politikk, mener Michaelsen.

– Vi må legge føringer for framtiden. Avinor ser behov for en tredje rullebane nær 15 år fram i tid. Den vil dekke et behov for folk i hele landet. Folk i Nord-Norge kan ikke sette seg på bussen. Til det er avstandene altfor lange. Flyet har kommet for å bli. Det er Norges største kollektivtransportmiddel. Vi kan ikke bygge ned flytilbudet, slår hun fast.

Michaelsen tror ikke at mer flytrafikk vil føre til en varig økning i utslippene av klimagasser.

– Biodrivstoff for fly er i ferd med å fases inn. Utslippene fra nye flymotorer blir mindre. Det er det samme som for bilparken, om få år vil det det være null utslipp fra den. Også flyene kan bli utslippsfrie.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Åpner for kø-kaos

Også Virke, næringslivets nest største hovedorganisasjon, er sterkt negativ til Oslo-politikernes nei til nye utvidelser ved Gardermoen.

– Med sin motstand mot en tredje rullebane, åpner flertallet i Oslo bystyre for et kø-kaos på Gardermoen bare få år fram i tid, mener samfunnspolitisk direktør Harald Andersen.

– Norges spredte befolkningsmønster, behovet for å stenge rullebaner vinterstid for snørydding og forventet trafikkvekst med forventet befolkningsvekst, etterlater et samlet behov for at arbeidet med den tredje rullebanen kommer raskt i gang, fortsetter han.

Virke har ingen tro på at en tredje rullebane vil legge til rette for mer flytrafikk, slik miljø- og samferdselsbyråden i Oslo frykter.

«Etterspørselen etter flyreiser påvirkes av andre forhold enn rullebanekapasitet», heter det i en epost til Dagsavisen.

«Svaret på miljøutfordringene kan ikke være redusert infrastruktur som gir flere forsinkelser, lengre køer og dårligere reisetilbud», heter det videre.

I fjor gikk den samlede flytrafikken til eller fra en av Avinors 46 lufthavner ned med 0,2 prosent, men for Gardermoens del økte den nok en gang, med 1,7 prosent sammenliknet med 2014.

Av 50 millioner flypassasjerer reiste nær halvparten via Gardermoen.

Les også: Ignorerer flyavgift