Piloten: Denne promo-modellen av elbuss var fraktet fra Sverige. På sikt kan bussene i Oslo bli byttet ut med slike, eldrevne busser. Leverandørene hevder de er klare, men Ruter ønsker mer tid på seg. – For oss er det aller viktigst at kundene skal være like fornøyde som de er i dag, sier Pernille Aga i Ruter.

Ruter mener dagens elbusser er umodne

Elbuss-teknologien er klar, men det gjenstår planlegging før bussene kan rulles ut i full skala i Oslo og Akershus.

I går skrev Dagsavisen om den første elbussen i Oslo. Bussene, som lades på fem til åtte minutter for en strekning på ti kilometer, kan være framtida til kollektiv-Oslo. Det er imidlertid uenighet om hvor rulleklare bussene er.

– Teknologien er umoden. Vi planlegger å teste hele driftssystemet neste år, men innføre elbusser i et større omfang først i 2020, sier leder for programmet Fossilfri 2020 i Ruter, Pernille Aga.

Fossilfri 2020

Ruters prosjekt har ambisjoner om å la alle transportmidler i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kjøre på fornybar energi løpet av år 2020.

– Vi i Ruter er helt sikre på at elbusser er framtida, og har allerede vedtatt at vi ønsker å satse på dette. Allikevel mener vi det er mye som må optimaliseres før vi kan rulle ut bussene i full skala, sier Aga.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Siemens: Alt er klart

Ruters potensielle leverandør, Siemens, har tillit til at erfaringen de har fått gjennom ulike pilotprosjekter, gjør at teknologien trygt kan tas i bruk.

– Bransjen er samlet om den standarden som er satt, og mener at teknologien er klar, sier Lars Andresen, divisjonsdirektør for mobility (samferdsel, red.anm.) i Siemens Norge.

Ny infrastruktur

Å bytte ut bussparken totalt, fordrer ifølge Ruter en rekke endringer som ikke kan gjøres over natten.

– Totalt har vi 1.200 busser som skal gå på fornybar energi, og et stort antall vil være elektriske. For å ta i bruk elektriske busser må hele systemet testes, ladestasjoner settes opp, og sjåførene skoleres. Det krever lengre tid, men vi har planer om å få det til i løpet av 2020, noe som er veldig ambisiøst, mener Aga.

– Siemens og Volvo sier teknologien er her, og bare kan tas i bruk. Tror du ikke på dem?

– Vi er enige om at teknologien er god, men vi er altså ikke helt klare til utrulling. For oss er det aller viktigst at kundene skal være like fornøyde som de er i dag. Dessuten må kontraktene vi har med leverandører løpe ut. Det er planlagt flere testprogrammer før vi ruller ut elbussene i stort omfang. For eksempel er det linjer i Akershus som er lange og farten høy. Her er det foreløpig ikke mulig å bruke elbuss, sier hun.

– Teknologien er her nå

Snarere enn teknologien, mener Andresen i Siemens at det er å få infrastrukturen på beina som er den store utfordringen.

– Operatørene har ingen erfaring med infrastrukturen som kreves for elektrisk bussdrift. Jeg tror dette handler om forretningsmodeller og ansvarsforhold vel så mye som teknologi, sier han.

– Man må ha en god plan på utrulling og testing, det forstår jeg. Det vil også være noe leveringstid. Likevel er mitt syn at teknologien er her nå, det har vi testet mange steder.

Les også: Vi klumper oss sammen midt i bussen