Politikk

Fornebubanen blir svinedyr. Så hva gjør byråd Stav nå?

Samferdselsbyråden ser pengene renne gjennom fingrene sine og ut i Oslo-leire og vått grunnarbeid. Nå er det store og dyre spørsmålet: Hva skjer med Fornebubanen?

På Fridtjof Nansens plass, Oslo

– Vi klør oss litt i huet. Vi skal vurdere alle alternativer, og ser på alle kuttmuligheter. Det har vi jo gjort i flere omganger også, sier Sirin Hellvin Stav.

Politikeren fra Miljøpartiet de Grønne ble samferdselsbyråd etter at Lan Marie Nguyen måtte gå av i fjor sommer. Berg mista bystyrets tillit, og ble erstatta med Hellvin Stav. Nå er det den nye byråden som står i litt av den samme skvisen: Et enormt samferdselsprosjekt er blitt enormt dyrt. Og politikerne krangler om hvem eller hva som har skylda.

Dagsavisen møter byråden siste dag før påska. En solfylt ettermiddag på den nokså bilfrie Fridtjof Nansens plass. Der hvor det pleide å kjøre biler står det nå stoler og bord hvor man kan nyte sola og prate, for eksempel om altfor dyre Fornebubaner.

To ganger i år har det blitt kjent at Fornebubanen blir dyrere enn planlagt. Først i januar, da etaten sjøl offentliggjorde dyrere utsikter for den nye T-banelinja. Og så, rett før påske, kom en ekstern kvalitetssikring fra Dovre. Dermed økte den forventa sluttsummen med nye 4,7 milliarder, og sluttdatoen ble flytta to år inn i framtida. Med mindre det kuttes i prosjektet, da.

– Hva kan man egentlig kutte?

– Det som gjenstår av kuttmuligheter er å ta vekk noen stasjoner. Det skal vi selvfølgelig vurdere. Men vi kan ikke kutte stasjoner uten at banen blir vesentlig mindre verdifull for byen, sier Hellvin Stav.

– Å stille prosjektet i bero vil også koste veldig mye, sier hun.

– I tillegg jobber vi med å få inn mer bidrag fra grunneiere.

To muligheter: Skrote eller punge ut

Fornebubanen.

Flere tanker har vært levert i mediene. En har vært å kutte Vækerø stasjon. Noen har ment man skal stoppe hele prosjektet, i hvert fall midlertidig. En annen har vært å bare bygge Fornebubanen mellom Lysaker og Fornebu. At den i praksis vil bli sitt eget lille T-banenett som bare mater passasjerer til togstasjonen på Lysaker.

– Det blir jo helt andre prosjekter enn Fornebubanen. I praksis vil jo det være det samme som å legge ned prosjektet og begynne på nytt. En liten bane fra Fornebu til Lysaker framstår for meg som et veldig lite aktuelt alternativ. Hele poenget med prosjektet er jo å knytte Fornebubanen til Oslo og til T-banenettet, sier hun.

– Så vi har to muligheter. Å skrote prosjektet eller bevilge mer penger, sier Hellvin Stav.

Likevel vurderer hun altså alle kuttmuligheter. Men et forsøk på å spare penger har allerede vært gjort. Stasjonen på Skøyen blir bygget annerledes enn opprinnelig planlagt.

– Den opprinnelige planen var utfordrende. Den gikk i en annen trasé. Så var anbefalingen i forrige kvalitetssikring at man burde flytte det inn i berg. Det ble vurdert som kostnadsbesparende, forteller Hellvin Stav.

Nå får den nye planen for Skøyen stasjon mye av skylda for overskridelsene både av tid og penger.

– Var det en tabbe å flytte stasjonen?

– Det var basert på faglige vurderinger, men mye av besparelsen ble borte igjen. Samtidig er det kanskje ikke mulig å sammenligne en stasjon på et så tidlig nivå av planlegging med den som nå er utredet nøye.

Skal gjøre Lysaker til knutepunkt

Som du skjønner, Fornebubanen er komplisert. Så komplisert at det føles umulig å sitte utafor og peke inn og si hva som er feil og hva som har vært gjort riktig. Likevel:

– Trenger Oslo egentlig Fornebubanen? Eller er det Obos og Equinor som trenger den?

– Haha. Ja. Det er jo et prosjekt som har vært planlagt lenge og ønsket av mange. Det er et viktig prosjekt, som kan erstatte mye bilkjøring, sier hun.

En ting er nemlig alle de nye boligene og arbeidsplassene som skal vokse opp i området rundt den for lengst nedlagte flyplassen. En annen ting er den store kollektivframtida til Oslo. Samferdselsbyråden håper jo at folk som kommer vestfra i framtida vil parkere på Lysaker og sette seg på T-banen for å komme inn til sentrum. Hvis det skal skje er det best om det finnes en T-bane der ute.

– Det er jo noe man ønsker. At busstasjonene ikke skal være i sentrum av byen. Men på Lysaker og Helsfyr. Den vil frigjøre plass. Og øke fremkommeligheten.

– Man har planlagt dette prosjektet veldig lenge. Mange har planlagt boligbygging og næring langs banen. Grunneiere bidrar. Staten er på lag. Det vil jo selvfølgelig være dramatisk å skrote et sånt prosjekt. Man har også tre milliarder i påløpte kostnader. Hvis vi avbryter vil det komme store kostnader til erstatning og opprydning.

– Det vil nok være billigere å avbryte, men jeg tror ikke vi skal ha noen illusjoner om å spare 23 milliarder, sier hun.

Bystyret skal bestemme

På den andre sida finnes det ikke uendelig med penger. Ikke engang bompenger.

– Vi har for lite penger. Det er ikke aktuelt å skrelle vekk alle andre deler av Oslopakke 3 heller. Vi må finne løsninger som gjør at vi kan gå videre uten at det går på bekostning av alt annet, sier hun.

Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo

– Hva mener byrådet om Fornebubanen akkurat nå, da?

– Jeg har naturligvis orientert byrådet om rapporten fra Dovre. Men vi har ikke drøftet saken ferdig. Alle ser at dette er en veldig krevende og alvorlig situasjon.

– Hvis du visste helt fra starten at det ville koste så mye … Ville du fortsatt satt i gang Fornebubanen?

– Jeg har ikke noe enkelt svar. Det er vanskelig å sette gode prosjekter opp mot hverandre, og alt har blitt dyrere. De borgerlige partiene annonserte i sin tid at det skulle koste fire og en halv milliarder kroner. Men det var litt … fingeren i været.

– Hva har skjedd siden da? Hvordan kunne det bli så dyrt?

– Man er nå i en betydelig mer moden fase enn da de borgerlige sto på Fornebulandet.

Hun peker på kompliserte grunnforhold som hovedforklaringen til at prosjektet har blitt så mye dyrere siden den gang, men trekker også fram tomteanskaffelser, og selvfølgelig pris og lønnsvekst.

– Mye av kostnadene handler også om at man anerkjenner at det kan komme ting man ikke har planlagt for.

Hellvin Stav forteller at nesten fire milliarder kroner er satt av til uforutsette utfordringer.

Har vært i fire-fem møter

– Hva har du lært av dette prosjektet?

– Jeg mener at vi har håndtert prosjektet på en god måte, men man lærer jo stadig vekk. Også i sånne prosjekter. Det er jo veldig komplisert og unikt. Vi har dyktige fagfolk som jobber med prosjektet, og det er lett å være etterpåklok.

– Har du vært tett nok på etaten som bygger Fornebubanen?

– Ja. Vi har jevnlige både tertialrapportering og årlige rapporteringer. Vi har kontaktmøte mellom Viken og Oslo. Det er jo jevnlige og hyppige møter med etaten.

– Når var du sist personlig i møte med dem?

– Min avdeling har jo oppfølging av etaten. Det meste går administrativt mellom min avdeling og etaten, og så kobles jeg på når det skjer noe spesielt eller må tas viktige avklaringer. Jeg personlig tipper jeg har hatt fire-fem møter med dem. Det er tett oppfølging av den etaten.

– Da du overtok dette prosjektet, var det noe som overraska deg?

– Nei. Allerede da jeg ble byråd var det kjent at styringsrammen P50 ikke kom til å holde, og at det var komplisert og utfordrende. Man vurderte jo veldig mange alternativer før man valgte tunnel. Men min jobb er å følge opp det bystyret har vedtatt.

– Hvordan har dette vært, sånn for deg?

– Det er jo et stort ansvar, selvfølgelig. Men jeg er trygg på at jeg har veldig dyktige fagfolk. Min jobb er den overordna styringen. Jeg er stolt av at dette byrådet tar ansvaret, selv om det er utfordrende. Hvis man blir veldig lett stressa og urolig, så bør man kanskje ikke ha en sånn jobb, for å si det sånn. Ja. Man må nok ha litt is i magen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen