Politikk

Fersk Oslomåling: Katastrofe for Venstre og Frp i hovedstaden

De rødgrønne partiene fester grepet om Oslo, mens flere av de borgerlige partiene ligger an til å gjøre svært dårlige valg, viser det siste Oslo-barometeret fra Opinion.

Sammenlignet med valgresultatet i Oslo i 2017 blir Fremskrittspartiet halvert fra 9,5 til 4,7 prosents oppslutning. Også Venstre faller kraftig fra 8,4 til 5,1 prosent. Det viser Oslo-barometeret Opinion har laget på vegne av Frifagbevegelse, Dagsavisen og ANB.

– Det tar jeg ikke veldig seriøst. Vi ble målt til 9,2 prosent i Nettavisen for bare noen uker sida, så det tallet tar jeg med en klype salt, sier Oslo Frps førstekandidat og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

– Målingen viser at vi er 4–5 partier som slåss om andremandatet, som ved forrige valg. Det er vi klar over. Det er ikke uvanlig at valgkampene i Oslo blir tøffe, og jeg vet at min posisjon er en kampplass, sier andrekandidat og stortingsrepresentant for Oslo Venstre, Ola Elvestuen.

Ap tilbake, de rødgrønne fram

Selv om Høyre gjør en god stortingsmåling blant Oslofolk med 27,4 prosents oppslutning (+1,0) er målingen dårlig nytt for borgerlig side av politikken. I tillegg til at Venstre og Frp gjør det dårlig er også KrF langt unna et mandat, og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) er så godt som utradert. Den rødgrønne siden av politikken styrker seg tilsvarende.

Arbeiderpartiet går, sammenlignet med valgresultatet i 2017, tilbake 3,6 prosentpoeng til 24,8 prosents oppslutning, men både Rødt (+ 0,9), MDG (+ 1,5), Sp (+ 3,2) og særlig SV styrker seg. SV ligger an til å gjøre et brakvalg i hovedstaden. I 2017 landet de på 9,3 prosents oppslutning. I denne målingen blir partiet målt til 14,7.

– Koronakrisa har tydeliggjort behovet for mer rettferdig fordeling. Vi står midt i en samfunnskrise som virkelig forstørrer de underliggende klasseforskjellene vi hadde fra før, og det må vi få gjort noe med, sier leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, trekker fram at selv om Ap går noe ned sammenlignet med valgresultatet 2017 er det en vesentlig framgang fra resultatet i lokalvalget i 2019. Da fikk Ap 20 prosent av stemmene.

– Dette er en veldig god måling å ha med seg inn i valgkampen. Fem prosent opp fra kommunevalget viser at flere Oslo-folk ønsker seg en ny regjering i Norge, sier Jacobsen.

FNB borte

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, sier hovedinntrykket av målingen er at det er noenlunde stabilt i Oslo-politikken om dagen.

– Sammenlignet med valgresultatet i 2017 ser vi en trend der Arbeiderpartiet går litt tilbake, mens de andre rødgrønne partiene går fram. Oslo er jo stedet der SV, Rødt og MDG ligger virkelig godt an og har betydelig støtte. Også Senterpartiet går fram, så vi ser en fragmentering på den rødgrønne sida. Den ser vi i hele Norge, men særlig Oslo leder an, sier Bergh.

Også han merker seg at dette er en dårlig måling for Frp og Venstre. For Venstres del kan et godt valgresultat i Oslo være avgjørende for om de kommer over eller under sperregrensa på 4 prosent til høsten.

Bergh påpeker også at dette er en svært god måling for den rødgrønne blokken. Oslo har i mange år vært en by der det har vært ganske jevnt mellom blokkene på høyresida og venstresida ved valg. Nå ser den rødgrønne sida ut til å dra ifra.

– Oslo har bevegd seg mot den rødgrønne siden. Det er påfallende at både SV og Rødt går fram. Oslo blir en mer radikal by, men med en ganske fragmentert venstreside. Arbeiderpartiet dominerer ikke like mye som før, sier Bergh.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

På denne målingen er Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som var lokalvalgets store vinner i 2019 med 5,8 prosent, helt ute av kampen om en plass på Stortinget.

– FNB har omtrent forsvunnet helt fra velgernes oppmerksomhet. De er ikke det første partiet som har vært en døgnflue. De mobiliserte på én sak og var en protestbevegelse mot bompenger, men de har slitt litt her i Oslo med lite innflytelse. Ellers har mediedekningen vært preget av konflikter innad i partiet siden lokalvalget. Det som er interessant er hva de som stemte FNB ved lokalvalget sist gjør nå. Mange av dem bor i Groruddalen og er tidligere Ap-velgere. Kan Ap ta dem tilbake? Eller går de til Senterpartiet? Det er et interessant spørsmål, sier Bergh, som samtidig understreker at på denne tiden av året før lokalvalget, var heller ikke FNB særlig synlige på målingene.

Maktposisjon

Tybring-Gjedde i Frp ønsker ikke kommentere målingen ytterligere, men Elvestuen i Venstre mener han og partiet nå må vise fram hva de ønsker å få til framover etter å ha sittet i maktposisjon i snart åtte år.

– For meg handler det om at jeg skal få gjennom rusreformen og klima. Det handler også om viktige Oslosaker som satsing på kollektiv, nasjonalpark i Østmarka og en handlingsplan for Oslofjorden. Hvis du tar med Ullevål-saken, få nedgradert regjeringskvartalet og videre kamp for Manglerudtunnelen så er det mange saker som er helt avgjørende for Oslo der vi trenger Venstre framover, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen er andrekandidat for Oslo Venstre. Fram mot valget må han kjempe for sin framtid på Stortinget.

Jacobsen i Oslo Ap, som er partiets femtekandidat til stortingsvalget, mener Aps tross alt ganske gode måling, er et tegn på at Oslo-folk ønsker at politikken som er ført i Oslo de siste fem og et halvt årene er noe de ønsker inn i regjeringskontorene.

– Vi har styrt Oslo trygt gjennom et krevende år prega av pandemien og konsekvenser for folks liv og helse. Jeg tror også velgerne i Oslo setter pris på det og ser at det er den måten vi styrer på i Oslo som bør prege den nasjonale politikken, sier han.

Eidsvoll i SV peker på noe av det samme.

– Jeg tror mange ser at det rødgrønne byrådet i Oslo får til endringer som handler om å rulle ut velferdsreformer og å ta miljø og klima på alvor. Den politikken er populær, og folk ønsker seg nok mer av det på nasjonalt nivå, sier hun.

Partimåling for Oslo.

---

Om Oslobarometeret

Opinions Oslo-måling er gjennomført på oppdrag fra FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB.

603 personer i Oslo er intervjuet ved tilfeldig utvalg, og ble spurt om hvilket parti de ville stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen. 73,7 prosent avga svar om partipreferanse.

Intervjuene ble gjennomført 3.–5. mai per telefon. Feilmarginen er på 1,7 til 4 prosent, og er størst for de største partiene.

Dersom denne målingen hadde blitt valgresultatet hadde det gitt følgende mandatfordeling:

  • Ap: 5
  • H: 5
  • SV: 3
  • MDG: 2
  • Frp: 1
  • Sp: 1
  • R: 1
  • V: 1
  • KrF: 0
  • Andre: 0

I tillegg til 19 direktemandater får Oslo ett distriktsmandat i år. Hvem som får dette er fortsatt usikkert.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: