Nyheter

Revidert statsbudsjett: Gir ekstra midler til oppgradering av Bredtveit kvinnefengsel

Regjeringen setter av 45 millioner kroner ekstra for å styrke kriminalomsorgen. Av dette går 15 millioner til å bedre kvinners soningsforhold.

– Etter mange år med nedprioritering, er det viktig at vi nå virkelig engasjerer oss i kvinner soningsforhold, sier Aps stortingsrepresentant og kriminalpolitiske talsperson, Kamzy Gunaratnam til Dagsavisen.

– Politikk handler om prioritering og Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering prioriterer kriminalomsorgen. Vi skal bygge den opp igjen sten for sten, sier hun.

Svik

I et brev datert 9. mars 2023, ber justiskomiteen justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hennes uttalelse til representantenes forslag om å be regjeringen utarbeide en stortingsmelding om kvinners soningsforhold.

«Som representantene også peker på, har kvinners soningsforhold vært en utfordring over tid. Det er etablert et ressursteam ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt som skal bidra til å forebygge og hindre langvarig isolasjon for kvinnelige innsatte med alvorlige psykiske lidelser. Regjeringen var i dialog med Oslo kommune om et nytt fengsel på Bredtveit, som også ville gitt bedre soningsforhold for kvinner, men dette var ikke ønskelig lokalt. Regjeringen prioriterer kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen ble i 2022 og 2023 styrket med 145 millioner kroner. Deler av styrkingen i 2023 skal gå til økt bemanning i ressursteamet ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, i tillegg til å brukes på selvmordsforebyggende tiltak og arbeidet med å redusere bruk av sikkerhetsseng. Kvinnefengsler vil bli prioritert», skrev Mehl i sitt svarbrev.

Nå styrkes det ytterligere.

– Kvinners soningsforhold har vært et av våre største offentlige likestillingssvik. Uavhengig av hvem som har sittet i regjering, sier Ap-representanten.

Kvinners soningsforhold har vært et av våre største offentlige likestillingssvik.

—  Kamzy Gunaratnam (Ap)

– Både byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og jeg har engasjert oss i byggforholdene for kvinnene i Bredtvet fengsel. Selv om det ikke ble nytt fengsel, riktignok stoppet av andre partier, har vi nå sørget for at det blir noen fysiske forbedringer. Det er viktig for en verdig kriminalomsorg, sier hun.

Soningsforhold

«Regjeringens viktigste jobb er trygghet for folk og ansvarlig økonomisk styring. Norge har vært gjennom noen krevende år, med pandemi, krig og høy prisstigning. Dette budsjettet gir gode tjenester til folk, etter det som var meningen da budsjettet ble vedtatt i fjor høst, før prisene økte kraftig», skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

Av midlene foreslås 15 millioner kroner gå til å bedre kvinners soningsforhold, hvor det særlig det siste året har svært en kraftig økning av psykiske lidelser og hyppig livstruende selvskading. Midlene skal gå til økt kompetanseheving for de ansatte ved Skien fengsel og ansettelse av psykologspesialist. Pengene skal også gå til bygningsmessige oppgraderinger og nytt utstyr og inventar ved Bredtveit og Skien fengsel. Dette innebærer blant annet montering av pust- og bevegelsessensorer ved Skien og Bredtveit. Regjeringen ønsker også å gjennomføre nødvendige ombygginger på Bredtveit og ny celleinnredning i Skien.

Kriminalomsorgen har en utfordrende økonomisk situasjon, og må redusere utgifter for å oppnå budsjettbalanse i 2023. Utgifter er allerede redusert, men det er viktig at innsparinger ikke får negative konsekvenser for tjenestetilbudet.

– Det er allerede gjennomført nødvendige tiltak for å bedre kvinners soningsforhold, blant annet omgjøringen av Skien fengsel til et kvinnefengsel og bygningsmessige og bemanningsmessige tiltak på Bredtveit. Dette gjøres innenfor en allerede anstrengt økonomi. Etter årevis med kutt i kriminalomsorgen ifra høyre og Frp, viser nå Senterpartiet og Ap at vi ønsker en annen kurs. Kvinner skal ha gode og likeverdige soningsforhold som menn. Dette forslaget bidrar til å oppnå det, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i pressemeldingen.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), er klar på at kvinner skal ha verdige soningsforhold.

– Vi må ikke glemme at dette er folk som skal ut i samfunnet igjen når de er ferdige med å sone straffen sin. Derfor må vi ha verdige soningsforhold. Bredtvet kvinnefengsel har et prekært behov for oppgradering. Vi kan ikke akseptere at kvinnelige innsatte har langt dårligere soningsforhold enn menn. Dette er et gledelig skritt i riktig retning, sier Johansen til Dagsavisen.Mer fra Dagsavisen