Nyheter

Natur vgs. legges ned – dette har skjedd

I over 140 år har Natur videregående skole vært en del av skoletilbudet i Oslo. Men i vinter har det foregått et spill utenfor klasserommet, som endte med nedleggelse.

Lenge har politikerne kranglet om skjebnen til Natur videregående skole, med vakling fra redningsplanker, til fortvilelse, til håp for skolen. Men tirsdag vedtok styret ved skolen at den skal legges ned når skoleåret er slutt.

Saken har fått stor oppmerksomhet. Politikere har rast, elever kommer til å stå uten skoleplass og styret er lei seg.

Natur vgs. legges altså ned. Men hva har egentlig skjedd?

Hva er Natur vgs.?

Skolen ble etablert som Vinterlandbruksskolen i 1886, og er en av landets eldste landbruks-/naturbruks-skoler. Den ble en del av det videregående tilbudet i 1990. Fram til 2003 brukte skolen navnet Vinterlandbruksskolen, så ble navnet endret til Natur vgs.

Da Sogn videregående skole ble avviklet i 2013, sto Oslo kommune i en periode uten en naturbrukslinje. Da ble en samarbeidsavtale med privatskolen Natur vgs. inngått. Skolen tilbyr en skolehverdag hvor teori og praksis knyttes sammen. Noen dager blir du møkkete og våt. Andre dager er du mest innendørs og jobber med bøker og pc.

Hovedfokus er natur og dyr, men skolen gir studiekompetanse. For elever som for eksempel ønsker å bli veterinær, eller bare fordype seg i interesser som hund, hest, skogbruk eller natur og friluftsliv, har skolen gitt erfaring.

I 2015 besøkte Dagsavisen skolen, som ligger på Lindeberg nord i Oslo, rett nedenfor Lindeberg gård. Da skrev vi om elever som hadde bikkja med på skolen, hogg trær i skoletida og som begynte dagen med melking av kuer.

– En helt naturlig utdanning, sa fire av elevene den gang.

Så, hva har skjedd?

Det korte svaret på nedleggelsen, er at det handler om politikk. Noen politikere ønsker at skolen skal bestå, andre vil legge ned og legge det hele inn under kommunal skolesektor.

Byrådet ønsket å kutte i skolepengene for elever ved skolen. Bakgrunnen var at de selv har opprettet en tilsvarende naturlinje ved Stovner videregående skole. Opposisjonspartiene, Høyre, Venstre, Frp og FP like forslaget om skolepengekutt dårlig, og på det siste møtet i kultur- og utdanningsutvalget i bystyret foreslo de å opprettholde dagens ordning.

Som motforslag foreslo MDG, Ap og SV å dekke skolepengene i en overgangsordning, det vil si at de som nå går på skolen får dekket kostnadene, men ikke nye elever. Opposisjonen fikk overraskende støtte fra Rødt.

– Rødt tar det grønne skiftet på alvor også i utdanningspolitikken, fordi vi mener det grønne skiftet er mer enn bare sykkelstier. Det er vanskelig å forstå at miljøpartier som SV og MDG ønsker å bygge ned framtidas utdannelse, som det grønne utdanningstilbudet i Oslo er. Natur VGS eies jo ikke av noen velferdsprofitører, men er eid av en ideell, ikke-kommersiell stiftelse, som bare driver denne skolen, forklarte Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri i en e-post til Dagsavisen i februar.

Han la til at Oslo trengte flere slike tilbud, og ikke færre.

– Det er positivt at man støtter opp om et godt og veletablert tilbud, sa rektor Heidi Tokstad til Dagsavisen da det ble kjent at Rødt ville støtte opposisjonen og redde videre drift.

Rødt snudde. Hva skjedde?

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) var lite fornøyd med at byrådets foretrukne våpendrager Rødt gikk imot byrådets planer.

– Jeg synes dette er totalt prinsippløst av Rødt. Det er ingen andre private skoler i Oslo som tilbyr utdanninger der det finnes tilsvarende kommunale tilbud, som blir subsidiert av kommunen. Dette grepet fra Rødt bidrar først og fremst til å gjøre det vanskeligere for Stovner å drive sin naturbrukslinje. Det er trist. Stovner vgs. har en grønn profil med skolehage, drivhus, bikuber, innendørs dyrkerom og tilknytning til Øvre Fossum gård og ridesenter, for å nevne noe, og er en perfekt lokasjon for en naturbrukslinje, sa skolebyråden til Dagsavisen da hun kommenterte Rødts standpunkt.

Kvelden før saken skulle opp til behandling i bystyret, gikk det ut et notat fra byråden hvor Eidsvoll informerte om at opposisjonenes forslag kunne få mulige konsekvenser for andre privatskoler. At de kunne kreve å bli likebehandlet og få skolepengedekning fra det offentlige.

– Og det er ikke vi for, at andre kommersielt rettede skoler skal få støtte, sa Rødts Mobasheri til Dagsavisen, og gikk tilbake på den lovede støtten til opposisjonen.

Hva skjedde så?

Det sluttet ikke der.

Etter et styremøte i Natur vgs. 15. mars, skrev rektor Heidi Tokstad et brev til byråd for oppvekst og kunnskap, medlemmer i Kultur- og utdanningsutvalget og de enkelte partiers gruppeledere i bystyret. Da hadde saken vært behandlet i Kultur- og utdanningsutvalget 15. februar, hvor Rødt lovet sin støtte, og i bystyret 1. mars, hvor Rødt trakk sin støtte.

«Styret ser at det ikke er forsvarlig å starte skoleåret 2023–2024 for Natur videregående skole slik situasjonen er nå».

De henvendte seg også direkte til byråden:

«Dersom Oslo kommune innen torsdag 23.03.2023 kl. 12.00 ikke kan gi tilstrekkelige signaler (tilbud) om mulig drift for skoleåret 2023-2024, vil styret sette i gang de nødvendige prosessene for en ren avvikling av skolens drift og nedleggelse av stiftelsen.»

Da fristen var ute 23. mars, hadde de ennå ikke hørt noe fra byrådet. De ga byråden utvidet frist til 27. mars. Heller ikke da hørte de noe.

Det tolket Natur vgs. som at Oslos myndigheter ikke var interessert, og innkalte til nytt styremøte på kvelden 28. mars, hvor vedtaket om nedleggelse ble fattet, og pressemelding sendt ut.

«Det har i kveld vært styremøte og styret har med tungt hjerte vedtatt å avvikle skolen fra skoleåret 2023–2024. Av hensyn til skolens elever og ansatte var det viktig for styret å få en avklaring på situasjonen så raskt som mulig. Oslo kommune ble derfor oppfordret til å komme med en bekreftelse på at det er et ønske for kommunen om å finne en løsning for skolen innen 23. mars kl. 12.00. Fristen ble deretter utsatt til 27. mars kl. 12.00. Da skolen ikke har fått noen tilbakemelding fra Oslo kommune innen satt tidsfrist, eller innen dagens styremøte, ser styret ved Natur videregående skole ingen annen utvei enn å avvikle skolen», avslutter de pressemeldingen med.

I pressemeldingen skriver også styret at de lave søkertallene til det nye offentlige tilbudet i naturbruk ved Stovner videregående skole, og den nedadgående trenden ved Natur videregående skole, tyder på at det ikke er grunnlag for to tilbud med naturbruk i Oslo.

Hva nå?

Som Dagsavisen har skrevet tidligere, står 80 elever uten skoleplass og 27 ansatte uten jobb etter tirsdagens vedtak om nedleggelse.

Nyheten ble møtt med raseri fra Venstres Hallstein Bjercke, som lenge har kjempet for skolen.

– Jeg er rasende over at byrådet ikke redder Natur vgs. Oslo trenger flere grønne skoleplasser i framtiden og vi trenger de unike skoleklassene for de som ikke finner seg til rette i den vanlige skolen. Det er forferdelig trist at styret i dag har sett seg nødt til å legge ned skolen som har eksistert i over 100 år. Det er direkte arrogant av byrådet at de tilsynelatende ikke har løftet en finger får å redde skoleklassene og arbeidsplassene ved Natur vgs. i Groruddalen, skrev han i en SMS til Dagsavisen.

Onsdag skriver Mobasheri i Rødt i en e-post til Dagsavisen at han ikke synes det er gode nyheter at styret har vedtatt å avvikle skoledriften.

– Nå er vi i Rødt opptatt av at byrådet umiddelbart går i dialog med Natur vgs. for å sikre at driften av skolen opprettholdes. Både gamle og nye elever, lærere og andre ansatte trenger å vite at skolen eksisterer fram til man har avklart om Natur vgs. kan bli en del av den offentlige skolen. Dette har også et enstemmig bystyre i februar vedtatt, skriver han.

Mer fra Dagsavisen