Nyheter

Redder Natur vgs med støtte fra Rødt

Byrådet ønsker å kutte i skolepengene for elever ved Natur videregående skole. Men nå får opposisjonen i bystyret, som vil beholde støtten, hjelp fra uventet hold: Rødt.

Byrådet vil kutte i støtten da de selv har opprettet en tilsvarende naturlinje ved Stovner Videregående skole. Det likte opposisjonspartiene, Høyre, Venstre, Frp og FP dårlig, som på det siste møtet i kultur- og utdanningsutvalget i bystyret foreslo å opprettholde dagens ordning.

Motforslag

Som motforslag foreslo MDG, Ap og SV å dekke skolepengene i en overgangsordning, det vil si at de som nå går på skolen får dekket kostnadene, men ikke nye elever.

Nå går Rødt imot sine foretrukne samarbeidspartnere og går for opposisjonens forslag når det kommer opp i bystyret.

Rødt forklarer sitt standpunkt slik:

– Rødt tar det grønne skiftet på alvor også i utdanningspolitikken, fordi vi mener det grønne skiftet er mer enn bare sykkelstier. Det er vanskelig å forstå at miljøpartier som SV og MDG ønsker å bygge ned framtidas utdannelse, som det grønne utdanningstilbudet i Oslo er. Natur VGS eies jo ikke av noen velferdsprofitører, men er eid av en ideell, ikke-kommersiell stiftelse, som bare driver denne skolen, forklarer Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri i en e-post til Dagsavisen.

Rødt tar det grønne skiftet på alvor også i utdanningspolitikken, fordi vi mener det grønne skiftet er mer enn bare sykkelstier.

—  Siavash Mobasheri (Rødt)

– Jeg er selv lærer, og har møtt mange teoritrøtte, demotiverte ungdommer. I stedet for å svekke et etablert og svært godt fungerende tilbud ved Natur, så mener Rødt at byrådet heller må styrke og utvide muligheten til at dagens ungdom skal få bidra praktisk i arbeidet for det grønne skiftet, fortsetter han.

Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri.

Rødt mener at Oslo trenger flere slike tilbud. Ikke færre.

– Derfor har vi støttet at Oslo kommune igjen skal satse på anleggsgartnerutdanning. Stovner vgs. har gitt Oslo-skolen et nytt, viktig offentlig tilskudd til «grønn» utdanning på videregående nivå. Vi mener det må være et overordnet mål for utdanningspolitikken i Oslo å forene den tradisjonsrike utdanningen ved Naturs brede orientering omkring naturbruk med Stovners utvidelse av sin industrifaglige profil til «landbruk med urban vri», sier Siavash Mobasheri.

Prinsippløst

Skolen ble etablert som Vinterlandbruksskolen i 1886, og er en av landets eldste landbruks-/naturbruks-skoler. Den ble en del av det videregående tilbudet i 1990. Fram til 2003 brukte skolen navnet Vinterlandbruksskolen, så ble navnet endret til Natur vgs.

Da Sogn videregående skole ble avviklet i 2013, sto Oslo kommune i en periode uten en naturbrukslinje. Da ble en samarbeidsavtale med privatskolen Natur vgs. inngått.

– For byrådet er det viktig at det finnes et godt og bredt kommunalt utdanningsprogram innen naturbruk i Oslo. Det finnes nå på Stovner, og det er jeg veldig glad for. Oslo kommune dekker bare skolepenger ved private skoler dersom det ikke finnes et tilsvarende kommunalt tilbud, og kommunen har hele tiden vært klar på at avtalen med Natur vgs. ville bli justert når en kommunal naturbrukslinje var etablert, skriver skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i en e-post til Dagsavisen.

– Nå vil Rødt vil støtte opposisjonens forslag om å fortsette å betale skolepengene for elever bosatt i Oslo. Hva tenker byråden om det?

– Jeg synes dette er totalt prinsippløst av Rødt. Det er ingen andre private skoler i Oslo som tilbyr utdanninger der det finnes tilsvarende kommunale tilbud, som blir subsidiert av kommunen. Dette grepet fra Rødt bidrar først og fremst til å gjøre det vanskeligere for Stovner å drive sin naturbrukslinje. Det er trist. Stovner vgs. har en grønn profil med skolehage, drivhus, bikuber, innendørs dyrkerom og tilknytning til Øvre Fossum gård og ridesenter, for å nevne noe, og er en perfekt lokasjon for en naturbrukslinje, sier skolebyråden.

– Natur vgs. har historie som strekker seg mer enn hundre år bakover i tid. Skolen har bare hatt en samarbeidsavtale med kommunen de ti siste årene. Den tradisjonsrike skolen bør absolutt ha livets rett selv om det kommunale tilbudet innen naturbruk i Oslo nå blir gjenopprettet, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Rødts Siavash Mobasheri har sett kritikken, hvor Holmås Eidsvoll mener de er prinsippløse, og svarer slik:

– Det er helt i tråd med Rødts prinsipielle linje når vi nå støtter Natur videregående. Det gjør vi fordi det er en ideell, non-profit organisasjon som driver denne skolen - ikke en velferdsprofitør. Det er leit å se at SV er så dogmatiske i denne saken, sier han.

Gledelig

Høyre mener det er både overraskende, og gledelig, at Rødt nå støtter Høyre.

– Overraskende fordi det ikke er så ofte Rødt forsvarer private skoler. Gledelig fordi det nå ser ut til at bystyret har flertall for å tvinge byrådet til snu slik at skolen kan fortsette å gi Oslo-elever et godt skoletilbud. Nå har Raymond Johansen og Arbeiderpartiet en jobb å gjøre med å forklare velgerne hvorfor de mener det er en god idé å legge ned skolen, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

Jeg vil rose Rødt for at de følger fornuften og ikke gjør dette til ideologi, slik SV og byrådet gjør.

—  Hallstein Bjercke (V)

Venstres Hallstein Bjercke følger opp Høyres ros.

– Nå ble jeg veldig glad. Det betyr at Natur vgs. overlever. Jeg vil rose Rødt for at de følger fornuften og ikke gjør dette til ideologi, slik SV og byrådet gjør. Nå er det flertall i bystyret og da forventer jeg at byråden alt i dag instruerer UDE (Utdanningsetaten) til å endre samarbeidsavtalen, slik at alle de som skal søke skoleplass 1. mars kan føle seg trygge, sier han til Dagsavisen.

Reagerer kraftig

SPs bystyrerepresentant Morten Edvardsen reagerer kraftig på opplysningene som har kommet frem om kommunens tilbud til naturbruksstudenter, og kommer til å støtte opposisjonen og Rødt.

Morten

– Det virker som byrådet har på seg ideologiske skylapper når de går mot et veldrevet tilbud fra ideelle på denne måten», sier Edvardsen til Dagsavisen.

Det virker som byrådet har på seg ideologiske skylapper når de går mot et veldrevet tilbud fra ideelle på denne måten.

—  Morten Edvardsen (Sp)

I januar ble et konkurrerende tilbud opprettet på Stovner VGS. Tilbudet ble presentert etter en hasteendring i avtalen mellom Utdanningsetaten og Natur VGS etter initiativ fra etaten. Etter møte i kultur- og utdanningskomiteen er Edvardsen svært skeptisk til det byrådet planlegger.

– Hva er det Utdanningsetaten og Byrådet har tenkt?», spør Edvardsen.

– Planen er at Stovner sitt tilbud, som er en blåkopi av tilbudet ved Natur VGS, skal erstatte tilbudet ved Natur VGS. Det er dypt problematisk sett fra Senterpartiets synspunkt, sier han.

Edvardsen vil nå at Byrådet snur og endrer tilbudet ved Stovner slik at det komplementerer, snarere enn konkurrerer med Natur VGS og at vanlige Oslo-elever fortsatt vil ha muligheten til å gå på Natur VGS. «

– Vi vil ha behov for mange flere med naturbruksutdanning i Oslo og Norge i årene fremover. Det bør være rom for begge løp. Å nærmest nedleggende et unikt utdanningsløp bare fordi det ikke er kommunalt er derimot å gå baklengs inn i fremtiden», sier SP-representanten.

85 prosent

Staten betaler 85 prosent av kostnadene ved å ha en elev ved en privat eller ideell skole i ett år. Resten er foreldrepenger, eller egenbetaling.

Rektor ved Natur vgs Heidi Tokstad.

Skolepengene kan være inntil 15 prosent (lovregulert). Skolepengene på Natur er kr 25.000 (fastsatt av styret), og innenfor 15 prosent, forklarer rektor Heidi Tokstad.

– Av de117 elevene vi har i dag er tre fjerdedeler fra Oslo. Og det er elever med bostedsadresse i Oslo, kommunen betaler for, sier rektor Heidi Tokstad til Dagsavisen.

Hun er naturligvis glad for at det nå går mot en løsning.

– Det er positivt at man støtter opp om et godt og veletablert tilbud, sier hun til Dagsavisen.
Mer fra Dagsavisen