Nyheter

SV vil ha gratis SFO i hele landet

I Oslo vil alle barn til og med fjerdeklasse gratis halvdagsplass i AKS (aktivitetsskole) fra høsten av. Nå vil SV at barn over hele landet skal ha samme tilbudet.

SV baserer seg på tall som anslår at halvdagsplass for første til fjerde trinn vil koste noe mer enn fire milliarder» kroner.

– Hovedpoenget er at SV har drevet fram en viktig og vellykket reform i Oslo. Dette ønsker vi å overføre til resten av landet, sier stortingsrepresentant, leder av arbeids- og sosialkomiteen og kandidat til ledervervet i SV, Kirsti Bergstø til Dagsavisen.

– En tidlig innsats er med på å hindre frafall i videregående senere i livet, sier hun.

Første og andre klasse

I dag har alle første- og andreklassinger i hele landet rett til gratis SFO (skolefritidsordning), som AKS heter i resten av landet.

– Det vi har erfart er at det er en sammenheng mellom pris og deltakelsen på SFO og AKS. Jo billigere det er, jo flere deltar, sier hun.

Kirsti Bergstø

Derfor ønsker SV nå å bruke statlige midler for at alle i hele landet skal få tilbudet som barn i Oslo får. I Oslo ønsker SV å bruke mer penger på kompetanseheving og bemanning.

Oslo er en klassedelt by, og derfor har SV vært pådriver for å gi alle barn gratis AKS, og fra høsten av får alle barn retten til gratis AKS til og med fjerde klasse.

– I en by klassedelt by som Oslo er deltakelse på AKS med på å skape bedre forutsetninger for resten av livet, sier hun.,

– Det koster penger. Men det koster penger om noen ramler utenfor også. Det veivalget vi gjør som barn, er med og skaper grobunn for ungdoms og voksenlivet. Derfor er det viktig at alle deltar, og at ingen blir stående utenfor, sier hun.

SV regner med at det vil koste staten fire milliarder kroner å tilby gratis SFO over hele landet.

– Dette er nødvendig for at alle skal være med på leken, og at ingen skal bli stående utenfor, sier Bergstø.

– Vi vet at mange bruker økonomi som et argument for å ikke sende barna på SFO. Dette vil være en god støtte i foreldrenes økonomi, og vil bidra til at foreldrene får flere tusen mindre i utgifter, sier hun.

SV vil at ingen skal måtte gå hjem, og se de andre bli igjen for å leke fordi foreldrene ikke har råd til å sende dem på AKS.

Gjenvalgt

PÅ Oslo SVs årsmøte søndag ble skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll gjenvalgt som leder for Oslo SV for to nye år. Eidsvoll er også SVs førstekandidat før høstens kommunevalg i Oslo.

Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

– Jeg er glad og ydmyk for å bli gjenvalgt i to nye år. Det å ha 3.500 medlemmer i ryggen gir meg en ekstra boost til i en historisk viktig valgkamp, sier hun til Dagsavisen.

– De siste åtte årene har vi fått utslippene ned, sikret gratis aktivitetsskole til hele byen og lagt grunnsteinen for en ny rettferdig boligpolitikk. Alt dette står på spill ved høstens valg. Derfor mobiliserer vi nå hele partiet til innsats for et rødt og grønt Oslo, sier hun.

Og nettopp gratis AKS er noe av det hun er mest glad over å ha fått til.

– Gratis AKS til og med fjerde klasse har funket som en kule. Vi ser at deltakelsen har skutt i været. AKS er en arena for fellesskap, og der en forlengelse av skolehverdagen. Det vi ønsker oss videre er mer rom for kultur og idrettsaktiviteter i AKS. Blant annet vil vi ha Kulturskolen inn i AKS, sier hun.

Det veivalget vi gjør som barn, er med og skaper grobunn for ungdoms og voksenlivet.

—  Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), skolebyråd

AKS er et frivillig tilbud, men skolebyråden sier til Dagsavisen at deltakelsen i bydeler med levekårsutfordringer og minoritetselever, har skutt i været. En tidlig innsats er med på å hindre frafall i videregående senere i livet, sier hun.

– Vi er også opptatt av at barn med særskilte behov, skal kunne få ekstra oppfølging på AKS, legger hun til.

– Modellen vi har i Oslo er så vellykket at vi pusher på SV nasjonalt for at resten av landet også skal få samme tilbudet. Det koster penger, men det gjelder å prioritere. Og SV vil at dette skal prioriteres over resten av landet også, sier Holmås Eidsvoll.

Fire hovedpunkter

På årsmøtet ble fire hovedpunkter valgt før høstens kommunevalg.

  • En mer motiverende skole med flere lærere, leksefri 1.–4. trinn og ny inntaksordning i videregående skole.
  • Nye grep i boligpolitikken med mål om at 10 % av alle nye boliger skal være kommunale boliger, studentboliger og tredje boligsektor.
  • Forsterket klimamål og en storstilt satsing på energisparing og utbygging av solenergi på 40.000 tak innen 2030.
  • Ta renhold tilbake i egen regi og gi renholdere trygge og faste stillinger i kommunen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: