Nyheter

Oslos ordfører om eldre-avsløringene: – Jeg blir rystet og fortvilet

Ordfører Marianne Borgen (SV) er glad for at historiene om svikt i eldreomsorgen kommer på bordet, og håper høringen i Rådhuset mandag vil gi svar på hvorfor svikten har oppstått og hva som kan gjøres for å hindre at noe slikt skjer igjen.

– Det er gjennom enkelthistoriene vi kan gjøre endringer, sier Marianne Borgen til Dagsavisen.

Hun har fulgt historiene om Ullern helsehus tett, og NRK Brennpunkts serie «Omsorg bak lukkede dører».

– Det gjør inntrykk å høre og se hva pårørende og brukere forteller. Jeg blir rystet og fortvilet, sier hun ærlig.

– Det har skjedd feilvurderinger som må beklages og tas lærdom av, slik at vi får sikret nødvendige endringer. Midt oppi dette er det positivt at folk forteller sine historier, selv om det koster mye for dem det gjelder, sier hun.

Det har skjedd feilvurderinger som må beklages og tas lærdom av, slik at vi får sikret nødvendige endringer.

—  Marianne Borgen (SV), ordfører

Eldreomsorgen er for alvor satt på kartet, og med kommunevalg i september, kappes partiene om å selge inn en best mulig eldreomsorg.

– Vi kan ikke gå rundt og tro at vår løsning er så mye bedre enn andres. VI er enig om det meste, at vi skal ha en god eldreomsorg. Noe er vi uenige om, som kommersialisering av sykehjem, og den diskusjonen skal vi ta. Jeg håper at vi får en skikkelig og kunnskapsbasert diskusjon om eldreomsorgen under valgkampen. Jeg håper vi får en kunnskapsbasert debatt mellom partiene om hvordan vi sammen kan utvikle en god eldreomsorg framover, der eldre får god omsorg, aktiviteter og trygghet. Her har alle partier en jobb å gjøre, sier Borgen, som selv trer ut av politikken etter valgkampen.

Forandring

Vi tror gjerne at Norge er et land hvor det er godt å bli gammel, og hvor man får den hjelpen man har behov for og ønsker.

Men alt er ikke bare på stell, viser den siste tids avsløringer.

– Det er flere ting som ikke er godt nok, noe de fleste nok er enig i. Det vi trenger er bedre samhandling mellom sykehus, helsehus, sykehjem og hjemmetjenester, sier Borgen.

– Det handler også om god medisinsk oppfølging, og relasjoner til helsevesenet. Det vi har sett den siste tiden gir ikke de eldre trygghet og verdighet. I bunn og grunn handler det om å ha en god dialog med de eldre og spørre «hva kan det offentlige gjøre for deg», for at du som en eldre person, og pårørende, skal få en bedre hverdag, sier ordføreren.

Ordfører Marianne Borgen (SV) gir seg som ordfører og politiker etter kommunevalget neste år.

– Er helsehusene godt nok rigget for å ta imot utskrevne pasienter fra sykehusene?

– Dette er noe vi også håper å få svar på under høringen mandag. Da vil vi forhåpentligvis få svar på hvor svikten er, og hva som må og skal gjøres for at dette ikke skjer igjen, sier Borgen.

– Det som er viktig er kompetent personale som kan ta seg av pasientene når de får plass på helsehus, det handler om antall ansatte, om holdninger og om innhold. sier hun.

Faste stillinger

En ting Marianne Borgen ser på som et problem og som ofte dras fram når det snakkes som hjemmetjenesten, er antall ansatte en enkelt bruker må forholde seg til i løpet av en dag. Mange opplever at over 20 forskjellige pleiere er innom i løpet av et døgn.

– At syke og demente personer skal måtte forholde seg til så mange i løpet av et døgn er et alvorlig problem, som vi er fullstendig klare over. Løsningen er flere faste stillinger, og ikke stillingsbrøker på 10, 20 og 30 prosent, sier hun.

– Når nye Lambertseter sykehjem åpner i juni, skal det etter planen bare være faste stillinger i alle ledd. Dette for at beboerne skal ha færrest mulig å forholde seg til, noe som også vil skape bedre trygget for dem, sier hun.

– Det betyr igjen at vi må styrke tilbudet til demente og deres pårørende. Vi må anerkjenne at demens er svært belastende for pårørende, noen kaller til og med demens også for en pårørende-sykdom. Derfor må også pårørende ivaretas. Det vi har hørt de siste ukene har satt en vekker i oss alle, uansett parti, og har ført eldreomsorgen øverst på den politiske dagsorden. Det er bra, sier ordføreren.

Systemsvikt

Ordføreren er klar på at mye fungerer i eldreomsorgen i Oslo, og at alt ikke skal svartmales.

– Der er mange som får god hjelp, og det er veldig mye som fungerer godt, men vi skal ta alle enkeltsakene vi hører om, der omsorgen svikter på alvor. Det som ikke fungerer er systemsvikt. Derfor håper jeg at folk som mottar tjenester og ytelser, og opplever negative ting, sier ifra. Det er viktig med åpenhet rundt dette, sier hun.

Oslos eldreomsorg er sammensatt, med mange forskjellige funksjoner fra sykehus, helsehus, sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Alt dette må fungere i et samarbeid, mener Borgen.

– I Oslo er det 16.500 som mottar besøk fra hjemmetjeneste, og det gjøres årlig fem millioner hjemmebesøk. Derfor er det viktig at det sies ifra om noe er galt. Avviksmeldinger er viktig for å sikre nødvendig endring, sier Borgen.

– Derfor blir jeg glad når enhetsleder i Bydel Alna på Brennpunkt klart og tydelig sier ifra og beklager feil som er begått. Og at dette er noe de jobber med for å få bedre. Vi må også huske på at intervjuet ble gjort for lenge siden, og de har allerede begynt omstillingen. Og rett før jul, etter at disse sterke historie om svikt kom fram, fikk Ullern helsehus 3,8 millioner kroner ekstra, til flere ansatte, slik at det kunne brukes mer tid på hver enkelt pasient, sier hun.

Målet til myndighetene er at vi skal bo lengst mulig hjemme, og klare oss selv. Uten for mye hjelp fra det offentlige. Men det kommer en tid da det å bo hjemme ikke fungerer.

Da er sykehjem alternativet. Men å få plass er ikke bare enkelt, og det er ikke bare å fylle ut et søknadsskjema og be om plass.

Det er bydelen som avgjør om den enkelte trenger plass, og som betaler for plassen. Og med trange budsjetter, og en sykehjemsplass som koster over en million kroner i året, er det lett å gi avslag til dem som ønsker plass.

For høy terskel?

– Er terskelen for å få plass på sykehjem for høy?

– Dette er noe vi må se på, og derfor er jeg glad for at vi skal ha en høring om eldreomsorgen mandag. Men målet er at flest mulig skal bo hjemme så lenge som mulig, men da med tilstrekkelig, god og trygg omsorg, sier Borgen.

Fra til 2030 vil vi få en dobling av innbyggere over 80 år i Oslo. Det stiller krav til eldreomsorgen. Ikke minst vil mange flere bli demente og trenge omsorg.

Siden det rødgrønne byrådet kom til makten i 2015, er det bygget 600 nye sykehjemsplasser i Oslo. Men det er også lagt ned flere sykehjem.

– Det er riktig, men årsaken har vært at noen av disse sykehjemmene ikke har vært i forsvarlig forfatning, sier Borgen.

I løpet av 2024 vil Oslo åpne seks nye sykehjem. Noe som vil bedre kapasiteten betraktelig.

– De som trenger sykehjem, skal få plass, avslutter Marianne Borgen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen