Nyheter

Nye funn fra helsehusene: «Medisiner ble kastet oppi en pose ved avreise, uten navn og dosering»

En ekstern undersøkelse av pårørendes erfaringer ved helsehusene i Oslo avslører mange flere skrekkopplevelser.

De siste månedene har mediene vært fulle av pasienter og pårørendes dårlige opplevelser ved helsehusene i Oslo. Med NRK og Avisa Oslo i spissen har vi fått servert historier om omsorgssvikt, smerter, dødsangst, ensomhet og død.

Blant dem som har fortalt sin historie, er tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, som var pasient ved Ullern helsehus etter en operasjon.

– Da jeg kom ut var jeg så glad at jeg gråt av glede, fortalte han til Oslo bystyre da situasjonen ved helsehusene var temaet i en høring i bystyret i forrige uke.

Ny undersøkelse

For å få kartlagt omfanget av dårlige opplevelser ba byrådet Sykehjemsetaten i januar om å hyre inn de eksterne analyseekspertene i Opinion for å intervjue pårørende til de 1000 siste pasientene ved helsehusene i Oslo. Halvparten av de 1000 svarte på undersøkelsen, der de blant annet ble bedt om å fortelle hva helsehusene var gode og dårlige på.

I sin undersøkelse har Opinion presentert en lang rekke dårlige erfaringer pårørende har gjort seg ved helsehusene. Og lista over konkrete, negative tilbakemeldinger er lang.

En del tilbakemeldinger er av det mer generelle slaget.

  • «Må ha bedre ledelse.»
  • «For lav bemanning ser jeg hver dag».
  • «Alt. Virker utrolig uprofesjonelt.»
  • «Stort ledelsesproblem.»

Men flere tilbakemeldinger handler også om helt konkrete, alvorlige episoder.

  • «Medisiner ble kastet oppi en pose ved avreise, uten navn og dosering.»
  • «Etter å ha trukket i snora kunne det gå en time.»
  • «Ukedusjen kunne bli glemt eller ignorert.»
  • «Snoren virka ikke og ble ikke reparert.»
  • For få måltider.

Positive tilbakemeldinger

De pårørende ble også bedt om å fortelle hva de mente helsehusene var gode på. Som Dagsavisen skrev i mandag viser brukerundersøkelsen tross alt at det er flere som er fornøyde med sine næres opphold på helsehusene enn som er misfornøyde. 29 prosent av pårørende er aktivt misfornøyde, mens 41 prosent var fornøyde eller svært fornøyde.

Særlig fasiliteter som rom og bad får skryt, og i mange tilfeller er det enkeltansatte som har gjort oppholdet godt.

– De som jobber der har det forferdelig

Siri Follerås er leder av Fagforbundet Pleie og omsorg, som organiserer mange som jobber på Oslos helsehus. Hun frykter situasjonen for de ansatte på helsehusene etter avsløringene.

Siri Follerås. Leder av fagforeninga Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo.

– De som jobber der har det jo helt forferdelig. Nå er det ganske ufint, folk som jobber der blir sjuke rett og slett. Dette er jo en veldig trist utvikling. Det blir jo ikke noe bedre på Ullern av at folk ikke vil jobbe der, sier hun.

Det har tidligere vært kjent at det har vært vanskelig å få fylt stillinger på helsehusene, etter det siste årets avsløringer. Follerås tror ikke det nødvendigvis blir noe bedre av det som kommer fram gjennom undersøkelsen.

– Dette er ikke ting som er greit. Ingen synes det. Men det kan nok sees i mange kontekster, sier hun.

Follerås mener det er for få på jobb, og at helsevesenet generelt har for dårlig ledelse og for dårlig fokus på opplæring og kompetanseheving.

– Oslo kommune bruker 1300 fulle årsverk til ekstravakttimer og overtid i helse. Så vi har masse ufaglærte som aldri får del i kompetanseheving. Da blir kvaliteten dårlig. Man snakker om å mangle helsepersonell, da må vi bruke de vi har og kvalifisere de, sier hun.

Hva er løsninga for helsehusene?

– Jeg tror kanskje man må organisere dem annerledes. Differensiere dem, og se på hva slags typer pasienter som skal hvor. Det skal jo litt til å kvalifisere seg til alt fra demens til somatiske sykdommer. Det er en enorm utfordring å skulle kunne alt om alt. Men det geniale svaret, det har jeg ikke, sier Follerås.

– Blir det en negativ spiral? Med disse sakene, og mediedekninga som følger, så blir det vanskeligere å få ansatt folk også?

– Det gjør det ikke noe lettere, nei. Men det er jo bra at de dårlige tinga kommer opp i lyset. Vi vil ikke ha det sånn, vi vil jo gi gode tjenester. Jeg tror ikke det blir noe bedre med en privatisering, for å si det sånn. Det er gammel medisin som har gått ut på dato, sier Follerås.

Dagsavisen har bedt Sykehjemsetaten om kommentarer til sitatene, men har ikke fått svar.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen