Politikk

Rødt vil sikre at fattige beholder gaver, småinntekter – og sosialhjelp

Rødts nye forslag skal sikre bedre sosialhjelp. Noe av dagens praksis kan sammenlignes med at Nav skulle dratt hjem til folk og tatt med seg mat de har fått fra Frelsesarmeen, mener Mimir Kristjánsson.

Saken er oppdatert

– Hvis du mottar sosialhjelp, er du bevist fattig. Da handler ikke ekstra støtte om å komme seg på ferie til Lanzarote, men om å kunne komme seg på jobb, påpeker Mimir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt, overfor Dagsavisen.

Partiet hans er skuffet over utfallet av tirsdagens møte i arbeids- og sosialkomiteen, hvor det ikke ble noe flertall for representantforslaget fra Rødt.

Representantforslaget tar til orde for at det skal bli lettere å få sosialhjelp og blant annet sørge for at man ikke skal bli møtt med krav om å selge eiendeler for å få hjelp, nå mens prisene på alt i samfunnet har økt dramatisk. Forslaget inneholder en rekke konkrete tiltak.

12.000 kroner ekstra

Forslaget innebærer også å heve minstesatsen for sosialhjelp fra 8.000 til rundt 9.000 kroner i måneden.

– Det er ikke så mye?

– Nei, det er åpenbart ikke mye, men vi må begynne et sted og samtidig sørge for inndekning i budsjettet. 12.000 kroner i året er åpenbart bare en fillestart, men vi måtte også kjempe med nebb og klør for å gi folk i nød en tusenlapp ekstra før jul, sier Kristjánsson.

I Norge er vi livredde for at fattige folk skal få en krone for mye.

—  Mimir Kristjánsson, stortingsrepresentant (R)

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV ble det besluttet at det skal foretas en engangsutbetaling til mottakere av uføretrygd på minstesats. Stortinget vedtok også at sosialhjelpsmottakere skulle få 1.000 kroner ekstra i sosialhjelp i desember.

Rødt mener at den nye Nav-veilederen som kom fra regjeringen før jul er en forbedring, men at den har noen mangler.

Mener små gaver må være greit

Rødt foreslår å presisere i veilederen at utgifter til internett, telefon og transport skal inngå i sosialstønaden.

– I dag er det opp til hvert enkelte Nav-kontor å vurdere hva man trenger i støtte til nødvendig livsopphold, som bolig og mat. Inn i den definisjonen foreslår vi å legge nødvendigheter som internett, telefon og rimelig transport. For hvordan skal foreldre få jobb eller følge barna på aktiviteter uten dette i et moderne samfunn?, spør Kristjánsson.

Ikke minst foreslår partiet å presisere i Nav-veilederen at småinntekter som små gaver ikke skal føre til trekk i sosialhjelpen.

– I Norge er vi livredde for at fattige folk skal få en krone for mye. Rødt mener at hvis en sosialhjelpsmottaker får 500 eller 1.000 kroner fra en forelder eller kompis, for å dekke et engangsbehov som for eksempel tannlege, så skal det være en type frivillighet som vi skal heie på her i landet. Det å bli fratatt en sånn gave, eller hjelp, som det er, er like absurd som om Nav skulle kommet hjem i kjøleskapet ditt for å ta fra deg maten du har fått hos Frelsesarmeen, sier Kristjánsson.

– Det må bli ulovlig

Det samme gjelder sporadiske småinntekter og ekstrabevilgninger fra Stortinget til spesifikke grupper, som for eksempel strømstøtte eller tusenlappen før jul, mener Rødt.

– Stortinget opplever ofte at vi bevilger ekstra støtte til folk som sliter, før mange Nav-kontor trekker dette fra sosialhjelpen. Det må bli ulovlig at staten gir med én hånd mens Nav tar med den andre. Har du fått 3.000 ekstra i strømstøtte, kan det ikke være sånn at du mister 3.000 i fast, ordinær sosialhjelp, forklarer Kristjánsson.

– Vi kan ikke ha et storting som tror at det bevilger penger til folk for å hjelpe dem, og så får de dem aldri fordi pengene ender i en kommunekasse. Da er vi like langt, påpeker han, og fortsetter:

– Vi foreslår også et fribeløp for småjobber. Altså, man skal ikke trekkes i sosialhjelp for å ha skaffet seg en liten ekstrainntekt en måned, ved å måke snø, sitte barnevakt eller selge =Oslo noen dager.

Rødts representantforslag legges fram for Stortinget 21. februar. I forkant av tirsdagens komitémøte, spurte vi Kristjánsson:

– Vil dere få støtte på Stortinget til dette, tror du?

– Det vet vi jo ikke, selv om jeg mener at regjeringen og SV er inne på liknende spor. Vi er i alle fall ikke alene om å mene at noe er galt her, svarer Kristjánsson.

Rødt mener det er et problem at veilederen praktiseres ulikt i forskjellige deler av landet.

– Vi må også få klarhet i hva Nav-reglene egentlig sier, for i dag praktiseres en for stor, behovsprøvd individuell vurdering ved hvert Nav-kontor. Akkurat det er på én måte bra, det, men vi må samtidig sikre at folk ikke får mindre enn de har krav på i fast støtte, slutter han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: