Kommentar

Kutt momsen på strømmen

Regjeringen bør droppe moms på strøm.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Strømdebatten raser videre, både blant folk flest og i de politiske partiene. Medlemmene i Arbeiderpartiets interne energiutvalg etterlyser nye grep. Tirsdag ble det presentert en 29 sider lang rapport med en rekke forslag til tiltak. En av anbefalingene er å vurdere redusert moms på strømregningen.

«Vi er utålmodige. Strømregningen må ned. Å redusere momsen midlertidig kan bidra til det», sier utvalgsleder Kari Nessa Nordtun. Energiutvalget vil ha en gjennomgang av dagens støtteordninger og forsterke disse slik at strømregningen til folket reduseres ytterligere. Gjeldende strømstøtte til husholdningen innebærer at staten betaler 90 prosent av kraftprisen når spotprisen i snitt er over 70 øre per kilowattime. Denne ordningen koster staten om lag 45 milliarder kroner i år.

Jonas Gahr Støre blir presset fra skanse til skanse.

Men dette er ikke godt nok, mener Arbeiderpartiets energiutvalg. Derfor bør Ap/Sp-regjeringen strekke seg enda lengre. Ordningene for strømstøtte bør forbedres. De rekordstore strømregningene gjør et altfor stort innhogg i vanlige folks økonomi. Regjeringen har vært på defensiven i dette spørsmålet. Statsminister Jonas Gahr Støre blir presset fra skanse til skanse. Det synes åpenbart at regjeringen ville ha tjent på en mer offensiv linje.

Rapporten fra Arbeiderpartiets energiutvalg inneholder en god beskrivelse av de langsiktige utfordringene. Beskjeden er at det må produseres mer kraft her til lands. Og det haster, for snart blir det kraftunderskudd i år med normal nedbør. Videre er det et faktum at begrenset kapasitet i kraftnettet hindrer næringsutvikling og bidrar til store regionale forskjeller i pris og tilgjengelighet på elektrisk kraft.

Men utvalget vil ikke, eller tør ikke, å utfordre EU-systemet på kontroversiell måte. Dermed legger utvalget seg ikke ut med regjeringen i nevneverdig grad. Utvalget ber om at det utredes tiltak for å begrense urimelig negativ prissmitte fra Europa som følge av kraftutveksling. Dette er å slå inn åpne dører, for regjeringen har lovet å sette ned et utvalg som skal se på denne problemstillingen. Videre ber utvalget om klare retningslinjer for bruk av flerårsmagasiner for å sikre kontroll med forsyningssikkerheten. Dette er allerede innfridd fra regjeringens side.

Mer interessant er det at utvalget konkluderer med at det ikke skal legges nye utenlandskabler på kort eller mellomlang sikt. Det slås også fast at de eksisterende kablene til utlandet «skal ivareta norske interesser både i form av lave priser og økt forsyningssikkerhet». Her er det stort rom for å tolke formuleringene i ulike retninger. Det spørs om dette er godt nok til å hindre politisk kortslutning på Arbeiderpartiets landsmøte første helgen i mai.

Utvalget sender imidlertid en lissepasning for mer offensiv handling. Regjeringen bør snarest gå inn for at momsen på strøm blir midlertidig fjernet. Statsminister Jonas Gahr Støre bør signalisere dette når han fredag møter partene i arbeidslivet. En slik håndsrekning fra staten vil kunne bidra til et moderat lønnsoppgjør samtidig som det letter hverdagen til nordmenn flest.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen