Nyheter

Oslo kommune skal prøve ut alternative vurderingsformer i skolen

Byrådet i Oslo skal prøve ut alternative former for underveisvurdering enn dagens eksamensform i ungdoms- og videregående skoler.

– Byrådet har lenge ønsket at utprøving av alternative former for underveisvurdering skal gjøres i et større omfang. Etter at utprøvingen er gjennomført, er målet å bruke erfaringene til å iverksette forsøk. Vi ønsker også at alternativer til dagens eksamen skal prøves ut og kommer til å søke staten om å få iverksette forsøk, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, til Utdanningsnytt.

Den 16. september 2022 fikk Utdanningsetaten i Oslo i oppdrag fra byrådsavdelingen å lage et opplegg for alternative vurderingsformer og eksamen i skolen. Skissen ble oversendt 2. februar.

I den står det at alternative vurderingsformer som skal prøves ut, er mappemetodikk, langtidsoppgave, eksamen i praktisk-estetiske fag, forsøk med todelt eksamen eller forsøk med tverrfaglig eksamen.

Skoler som har lyst til å delta i utprøving, skal etter planen inviteres til det neste vår.

Mer fra Dagsavisen