Nyheter

Avviser påstander om drift på okkupert land

Leder av Rødt Oslo Siavash Mobasheri gikk hardt ut mot Ruters avtale med israelske selskapet Mobileeye. Miljøbyråd Sirin Stav (MDG) forsvarer avtalen.

Nylig presenterte Ruter et nytt pilotprosjekt med selvkjørende småbusser i Groruddalen. Småbussene kan plukke opp kunder på bestilling, og kommer snart til Oslo.

Sist uke gikk leder av Oslo Rødt, Siavash Mobasheri ut mot Ruter og byråden, etter at han oppdaget at det israelske selvkjøringsselskapet Mobileye har hovedkontor i Jerusalem. Mobileye utvikler prosjektet sammen med Ruters forsknings- og utviklingspartner Holo.

Reagerer sterkt

– Det er moralsk forkastelig, sa Mobasheri til Dagsavisen.

– Når vi ser på all dokumentasjon som foreligger om Israels brudd på en rekke internasjonale lover, er det uforståelig for oss i Rødt at Ruter inngår en avtale i strid med bystyrets vedtak og egne etiske retningslinjer. Det er svært alvorlig, sa han.

Bystyret har tidligere vedtatt at Oslo kommune ikke skal kjøpe varer og tjenester som er produsert på okkuperte områder i strid med folkeretten.

I byrådserklæringen for 2019–2023 skriver de også: «Byrådet vil utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten.»

– Vi vil kreve en tydelig forklaring fra ansvarlig MDG-byråd Sirin Stav. Det kan virke som om byråden ikke har kontroll på hva Ruter driver med når den typen alvorlige feil skjer flere ganger, sa Mobasheri.

Ikke okkupert område

– Jeg er selvsagt veldig opptatt av at kommunens strenge etiske retningslinjer skal følges opp. Men her reagerer Rødt uten grunn. Det er foretatt en aktsomhetsvurdering i tråd med åpenhetsloven. Ifølge Ruter driver ikke selskapet de har en avtale med på okkupert land. Jeg kan også forsikre Mobasheri om at jeg selvsagt har jevnlig oppfølging av Ruter, skriver miljøbyråd Sirin Stav (MDG) i en e-post til Dagsavisen.

Byråden skriver at det er viktig å skille mellom okkuperte Øst-Jerusalem, og Vest-Jerusalem som er internasjonalt anerkjent som en del av Israel.

Mobileye har virksomhet i Vest-Jerusalem, men ikke på okkupert land i Øst-Jerusalem eller på Vestbredden, skriver hun.

– Viktig for ytre by

– Ruters hovedrolle er og skal være å gjøre kollektivtilbudet for det store flertallet bedre, og jeg mener dette nå er særlig viktig for Groruddalen og ytre by. Men å teste hvordan et offentlig kontrollert selvkjørende tilbud kan bidra til at kollektivtilbudet kommer enda flere til gode og at vi reduserer behovet for privatbiler, mener jeg må være greit. Ikke minst når mye av pengene kommer utenfra, skriver hun.

Mobasheri er også kritisk til selve prosjektet i seg selv: Rødt vil helst skrote hele pilotprosjektet med selvkjørende busser.

– Dette er ikke hva vi trenger. Dette ble prøvd i 2019, uten suksess, og de bussene er nå å finne på Teknisk Museum, sa han.

Han mener hele prosjektet er en dårlig idé.

– Og det er ikke riktig at Ruter skal bruke 100–150 millioner kroner på dette, kort tid etter at hele kollektivtilbudet sto i fare for å bli rasert på grunn av dårlig økonomi etter pandemien, sa han.

Rødt er mer opptatt av å styrke det eksisterende kollektivtilbudet i Groruddalen med flere avganger, ikke minst på tvers av Groruddalen.

– Selv om Ruter får midler både EU (60 millioner kroner) og Enova (17,5 millioner kroner) er det snakk om store kostnader her. Og de kostnadene er det de reisende som må ta i form av altfor høye billettpriser, sier han.

Frykter private aktører

Byråd Sirin Stav skriver at det i tillegg arbeids med å skaffe ytterligere ekstern finansiering.

– Alternativet til at Ruter går inn i dette, er fort at markedet for selvkjøring overlates til Uber, Google og andre private aktører som verken har miljø, trafikkreduksjon eller rettferdig fremkommelighet for alle på sin agenda. Det tviler jeg på at Rødt synes er ønskelig. Det er også viktig å unngå at vi får et tilsvarende kaos for selvkjørende kjøretøy, som vi opplevde med forrige regjerings frislipp av elsparkesyklene, skriver hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen






Mer fra Dagsavisen