Politikk

Oslos nye busser knyttes til okkupert Palestina: – Skuffende

Oslos nye elektriske busser leveres av et selskap som bygger forstadsbane på okkupert område i Palestina. Rødt etterlyser bedre rutiner.

– Det er spesielt ille når det kommer fra et rød-grønt byråd som vi vet har uttalt at de ikke vil handle med selskaper som produserer på okkupert området i strid med folkeretten. Dette er skuffende, sier leder av Oslo Rødt, Siavash Mobasheri.

De nye elektriske bussene er en del av byrådets satsing for å gjøre Oslo til en utslippsfri storby innen åtte år.

– Vi forventer mer fra dem, og ønsker et tydelig svar fra byrådet. Dette er byrådets ansvar, og de kan ikke skylde på etater eller foretak.

– Neste år kommer det ytterligere 180 elbusser som skal kjøre i indre by. Da blir alle Oslos busser elektriske, og det betyr at innbyggere får renere luft, mindre støy og lavere klimagassutslipp, uttalte Sirin Stav (MDG), miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, da busselskapet Unibuss fikk i oppdrag å levere bussene til Ruter i Oslo.

Unibuss eies av Sporveien AS, som igjen eies av Oslo kommune, mens Ruter eies av Oslo og Viken fylkeskommune.

14. januar kunne Unibuss stolt kunngjøre at de hadde valgt selskapet Solaris som leverandør av de batterielektriske bussene. Men Solaris har siden 2018 vært et datterselskap av spanske CAF, som har et internasjonalt opprop mot seg for å ha inngått avtale om å utvide og drive forstadsbanen Jerusalem Light Train (JLR) som knytter de ulovlige israelske bosettingene sammen med Vest-Jerusalem.

Mobasheri fra Rødt.

Må undersøkes

Amnesty International la denne uka fram en rapport der de konkluderer med at Israel systematisk diskriminerer palestinerne på en måte som kan kalles apartheid. Statssekretær Henrik Thune (Ap) i Utenriksdepartementet, sa til NTB at Norge ikke vil ta stilling til det, men at de ser svært alvorlig på menneskerettighetsbruddene i landet.

Ole Kristian Fauchald, professor ved universitetet i Oslo, mener Oslo kommune kan velge bort tilbud fra selskaper som har virksomhet på okkupert området i Palestina, og viser til den rådgivende uttalelsen som ble gitt av den internasjonale domstolen i Haag i 2004.

– Uttalelsen sier at stater har en plikt til å unngå å anerkjenne den ulovlige situasjonen som resulterte av konstruksjonen av muren, og til ikke å gi hjelp eller støtte til å opprettholde situasjonen. Det er ikke åpenbart hvordan denne plikten skal tolkes i det enkelte tilfellet, sier Fauchald.

Han sier at uttalelsen fra domstolen gir klar støtte til å velge vekk tilbud fra selskaper som bidrar til okkupasjonen. Norge er forpliktet overfor Israel gjennom avtaler om offentlige anskaffelser i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og mellom EFTA og Israel. Disse avtalene binder også Oslo kommune.

– Etter mitt skjønn er disse avtalene ikke til hinder for at Oslo kommune kan utelukke israelske selskaper som bidrar til okkupasjonen ved offentlige anskaffelser, sier Fauchald.

Nettopp dette har byrådet sagt at de vil gjøre i sin byrådserklæring for 2019-2023. De skriver: «Byrådet vil utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten.»

– Da spørs det hvilke rutiner og sjekklister kommunen og byrådet har på plass for hvordan disse anbudene og avtalene skal gjennomføres. Her kreves det gode saksbehandlingsrutiner, så man foretar en forsvarlig saksbehandling ved utlysningen av anbudene og silingen av de budene man mottar, sier Fauchald.

Han understeker at det også er et spørsmål om hva selskapene på okkupert område gjør. Hvis selskapets aktivitet i området bidrar til å forverre menneskerettighetene til den okkuperte befolkningen er det et tydelig brudd på folkeretten. Om selskapet leverer nødvendig medisin som fordeles jevnt utover befolkningen er saken en annen, påpeker han.

Forstadsbanen som CAF har vært med å utvide i Palestina har blitt sterkt kritisert av flere fagforeninger fordi den forbinder Vest-Jerusalem med de ulovlige koloniene i Jerusalem, og de mener at den på den måten gjør okkupasjonen mer permanent.

Trikk, tog og buss

Også Oslos nye trikker som ble prøvekjørt sist uke, er levert av spanske CAF. Den avtalen ble riktignok inngått før CAF ble aktive i okkupert området i Palestina.

Men sommeren 2021 ble det kjent at det nye flytoget også ble produsert hos den spanske togprodusenten CAF, og er i konkurranse om å levere flere tog til andre strekninger. Det har møtt massiv motstand fra LO, Jernbaneforbundet og Fagforbundet.

Da trikkene skulle prøvekjøres i Oslo, møtte Rødt og Palestinakomiteen opp for å demonstrerte mot trikkeprodusenten CAF.

Fagforeningen i Sporveien AS, Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA), har kommet med flere offentlige uttalelser der de kritiserer CAF, og ber Sporveien om å legge press på selskapet. Leder Ola Floberg mener Sporveien ikke kan klandres da avtalen de inngikk om trikkene ble inngått før CAF hadde virksomhet i okkupert område.

– Vår oppfordring framover er at Sporveiens forhandlere og ledelse bør gi tydelig beskjed til CAF om at de bryter folkeretten, og legge press på dem. Vi er helt klare på at Sporveien eller andre ikke skal handle med leverandører som operer i okkuperte områder i Palestina. Vi må si ifra. Å legge press på dem er mye bedre enn å legge seg på ryggen, sier Floberg.

Siavash Mobasheri i Oslo Rødt har samme oppfordring til byrådet.

– Byrådets uttalelser om brudd på folkeretten er ikke verdt noe om de ikke følger det opp med politikk. De må sørge for å ikke inngå nye avtaler med selskaper som bidrar til å bryte folkeretten, og de må legge press på disse selskapene som de har avtaler med i dag, sier han.

Mener de stilte krav

Byrådet er forelagt kritikken fra Rødt, og Dagsavisen har stilt spørsmål om byrådet har undersøkt hvilke rutiner de kan implementere for å overholde folkeretten, opp mot den rådgivende uttalelsen fra ICJ, og Norges forpliktelser overfor Israel gjennom avtaler om offentlige anskaffelser i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og mellom EFTA og Israel. Dagsavisen har også spurt hvilke rutiner som er på plass.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) svarer følgende:

– Gjennom anskaffelsesstrategien og Oslomodellen som byrådet vedtok i 2017, stiller Oslo kommune strenge krav til ivaretakelse av folkeretten, miljø, arbeiderrettigheter, ILOs kjernekonvensjoner og menneskerettigheter når kommunen kjøper varer og tjenester. Dette innkjøpet er gjort av Unibuss, et heleid datterselskap av Sporveien, som eies av Oslo kommune. Vi forventer at kommunens selskaper også stiller slike grunnleggende sosiale krav når de foretar innkjøp.

Administrerende direktør i Unibuss, Øystein Svendsen, svarer i e-post at konkurransen de vant om å levere busstjenester i indre by var skarp, og at det i denne konkurransen ble stilt en rekke krav fra Ruter knyttet til «menneskerettigheter, arbeidsmiljø, korrupsjon, miljø, HMS og mye mer» til virksomheter som skal levere tjenester til Ruter.

Svendsen skriver at Unibuss forholder seg til og retter seg etter disse kravene i kontraktene med Ruter, og at Unibuss stilte tilsvarende krav til sine mulige leverandører.

Likevel vant Solaris som er heleid av CAF konkurransen.

– Etter evaluering basert på oppfylling av krav, kvalitet på produkt og pris ble Solaris valgt til å levere busser til indre by-pakkene, avslutter Svendsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen