Debatt

Solidaritetsdag med Palestina: Situasjonen blir bare verre

I anledning den internasjonale dagen for solidaritet med palestinerne oppfordrer Norsk Folkehjelp deg til å ta et tydelig standpunkt for det palestinske folket.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

2022 har vært et av de verste årene med vold fra israelske bosettere mot palestinerne.

Angrepene er først og fremst rettet mot palestinske familier på landsbygda. De som bor på små gårder eller i landsbyer og byer på den okkuperte Vestbredden som ligger i umiddelbar nærhet til israelske bosettinger. De involverer fysisk vold og trusler, skyting med skarp ammunisjon, og brenning av åker og husdyr. Så langt i år har vi sett flere enn 629 angrep, nesten en dobling siden 2020. Mange er blitt skadet og drept.

Israelske bosetninger er ulovlige under internasjonal lov. Bosettingsbygging er avhengig av omfattende beslaglegging av palestinsk land og tvangsflytting av palestinske familier. Bosettingenes eksistens fører til en lang rekke alvorlige brudd på palestinernes menneskerettigheter på daglig basis.

Ketil Johannessen (til venstre) og Knut Jarl Rødje i Palestinakomiteen, samt Eva-Lotta Sandberg i Norsk Folkehjelp, inviterer til solidaritetsmarkering for det palestinske folk.

I år går også Norges periode som medlem av FNs sikkerhetsråd mot slutten, og det kan være på tide å gjøre opp status. Norge har tatt initiativer i Sikkerhetsrådet som fortjener ros, som f.eks. initiativ til en fellesuttalelse i mai 2021 i kjølvannet av økt spenning som følge av israelske myndigheters krav om at palestinske familier flytter fra sine hjem i palestinsk Øst-Jerusalem for å gi plass til israelske bosettere. Amerikansk motstand gjorde at det ikke ble enighet om en uttalelse, men den ville ha bedt Israel om å stanse nybygging, rivning og utkastelser, også i Øst-Jerusalem.

Den palestinske sivilbefolkningen trenger vår støtte mer enn noen gang men dessverre har vi så langt kommet til kort i dette. Norge kunne gjøre så mye mer. I juni besluttet Regjeringen at varer produsert i Israels ulovlige bosetninger heretter skal merkes tydelig med opprinnelsessted. Norge bør heller ha innført et forbud mot all handel med bosettingene. Dette var også noe som flere israelske samfunnstopper, blant annet Michael Ben-Yair, tidligere riksadvokat, skrev i et brev til utenriksminister Huitfeldt i september.

Stadige bosetterangrep fortsetter å påføre sivilbefolkningen kollektive traumer. Arbeidsledigheten er skyhøy og fortsetter å stige, desperasjonen øker, og palestinernes håp om fred er nå på et nullpunkt. Deres drøm om en fri og uavhengig palestinsk stat er knust.

Norsk Folkehjelp har arbeidet i Palestina siden 1983, og vi ser en stadig økende frustrasjon og depresjon blant folk. Våre lokale partnere forsøker å motvirke denne håpløsheten med konstruktive bidrag til større organisasjonsfrihet og mer demokrati, men opplever stadig større hindre fra de israelske myndighetene.

Vi fortsetter vårt arbeid fordi våre partnere forteller hva det betyr for dem at ikke hele verden har glemt dem. I anledning den internasjonale dagen for solidaritet med palestinerne oppfordrer Norsk Folkehjelp deg til å ta et tydelig standpunkt for det palestinske folket, mot okkupasjonen og for at folkerettens prinsipper også må gjelde for palestinerne. Du kan utgjøre en forskjell, for folk forandrer verden!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt