Nyheter

Interne endringer i Oslo Høyre

På et ekstraordinært gruppemøte i Høyre etter nominasjonsmøtet, overtok Eirik Lae Solberg rollen som gruppeleder i Oslo Høyre.

Ifølge Oslo Høyre var dette en naturlig prosess siden Lae Solberg blir Høyres byrådslederkandidat ved valget neste år. Anne Haabeth Rygg, som gir seg i politikken ved valget, blir nestleder.

– Når vi nå skal drive en slagkraftig og god valgkamp sånn at Oslo igjen skal få et blågrønt byråd, er det viktig at vi bruker mest mulig tid på politikk og minst mulig tid på intern organisering og avklaringer. Jeg er glad for at gruppen støttet forslaget fra James Stove Lorentzen og meg om at Eirik Lae Solberg også leder bystyregruppen.» sier Anne Haabeth Rygg til Høyres nettsider.

Eirik Lae Solberg sier han er glad for at Anne fortsetter i gruppeledelsen som nestleder.

– Hennes store politiske kompetanse og solide erfaring fra bystyret de siste årene er veldig verdifull fram mot valget i 2023. Jeg er også glad for at resten av gruppeledelsen fortsetter som talspersoner på sine områder. Oslo Høyre har et sterkt team på rådhuset som jeg gleder meg til å jobbe sammen med fram mot valget, sier Lae Solberg, til oslohoyre.no.

Høyres ordførerkandidat, Anne Lindboe, som ikke har noen politisk erfaring i partiet, vil etter det Dagsavisen erfarer delta på Høyres gruppemøter ved behov.

Oslo Høyres gruppestyre har nå følgende sammensetning:

  • Eirik Lae Solberg, gruppeleder.
  • Anne Haabeth Rygg, gruppenestleder og nestleder i Samferdsels- og miljøutvalget.
  • James Stove Lorentzen, leder Byutviklingsutvalget.
  • Per-Trygve Hoff, nestleder Finansutvalget.
  • Mehmet Kaan Inan, medlem av Kultur- og utdanningsutvalget, og Oslo Høyres skolepolitiske talsperson.
  • Hassan Nawaz, medlem av Helse- og sosialutvalget, og Oslo Høyres helsepolitiske talsperson.
  • Ola Kvisgaar, leder Kontrollutvalget.
  • Silje Lutro, medlem av gruppestyret.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen