Nyheter

Tusenvis i boligkø i Oslo: Dette er studentledernes utfordring til politikerne

Bare i Oslo er det 1.500 nye studentboliger under bygging. Men det vil aldri bli nok til å dekke etterspørselen til byens 76.000 studenter.

Om et par uker vil det fylle opp med nye studenter på høyskoler og universiteter i Osloområdet. Felles for veldig mange er at de trenger et godt og rimelig sted å bo.

Og det er et problem som dukker opp rundt studiestart hvert eneste år.

Venteliste

Hos Studentsamskipnaden er det 6.431 som venter på studentbolig nå, mens 4.085 har fått tildelt.

– Det er helt klart at det er for få studentboliger totalt sett i Norge, sier administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo, Andreas Eskelund til Dagsavisen.

– For Oslo, og områdene rundt er det helt klart et potensial for flere boliger, og dermed lavere ventelister, sier han.

Han mener at ventelistetallet for Oslo ikke er helt reelt.

– Vi ser av erfaring at en del av de som står i køen begynner å studere i en annen by eller har funnet seg et sted i det private markedet. Men det vil fortsatt være ventelister, sier han.

Andreas Eskelund.

Problemet i Oslo er at det bygges for få boliger. Og det gir utslag i høye priser på leiemarkedet. Og da er studentene taperen i forhold til en med fast inntekt.

—  Andreas Eskelund, SiO

For studentene er økonomi en veldig viktig faktor når de skal finne seg et sted å bo. Og på det private markedet, med stadig høyere leiepriser er ikke det lett.

– Problemet i Oslo er at det bygges for få boliger. Og det gir utslag i høye priser på leiemarkedet. Og da er studentene taperen i forhold til en med fast inntekt, sier Eskelund.


Bevilget penger

I et intervju med NTB sier statsråd for høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp), at studentsamskipnadene må ta sin del av skylden for at det er ventelister.

– Akkurat nå er det bevilget penger til flere boliger enn samskipnadene klarer å bygge. Samtidig mener jeg samskipnadene må ta den del av skylden for dette selv, de tjener godt, og har fem milliarder i egenkapital. De kunne ha bygd mange flere boliger om de ønsket, men det har de ikke gjort, sier Borten Moe.

Det er et utsagn Andreas Eskelund ikke er enig i.

– Vi har en kostnadsramme som er fastsatt av staten når vi søker om midler. Problemstillingen er at byggekostnadene er blitt så høye, at kostnadsrammen ikke er høy nok til at vi kan få tilskudd slik regjeringen ønsker. Velger vi å bygge utenfor kostnadsrammen, vil det bety dyrere boliger for studentene, sier han.

– Totalt sett er det ikke nok boliger i Oslo, og det er viktig at vi får rammevilkår slik at vi kan bygge flere boliger, sier SiO-direktøren.

1.500 nye studentboliger

Si0 var med i budrunden da den gamle veterinærhøgskolen på Adamstuen ble solgt i våres. Men de nådde ikke opp.

– Vi var ikke i nærheten av å kunne kjøpe den tomtedelen vi ønsket, sier Eskelund.

– Vi ønsker at staten kommer oss i møte i form av tomteleie-, og festeavtaler til en lav pris. Hvis vi får tilgang på tomter og kostnadsrammen blir hevet, vil det løse mye av situasjonen, sier han.

Per dags dato er det 1.500 nye studentboliger under bygging i Oslo. Uten at det hjelper dagens nye studenter. De første vil være ferdig i 2024.

– I Brenneriveien, ved siden av Vulkan og Mathallen er 209 nye studentboliger under oppføring. Disse vil stå klare i 2024. I tillegg vil det komme 500 nye boliger på Kringsjå. Nord i byen, i Nydalen, hvor vi har mange boliger fra før av, vil det sannsynligvis også bli ytterligere utbygging av studentboliger, sier Eskelund.

– Og det er blitt vedtatt av bystyret at vi kan utvikle ytterligere på Nordberg. Her vil vi rive tidligere familieleiligheter og bygge cirka 400 nye mindre leiligheter, sier han.

Oslo har i dag 76.000 studenter, og 9.000 studentboliger.

– Vi vil aldri gå i pluss, slik at det blir flere boliger enn studenter. Urbaniseringen går sin gang, og Oslo vil alltid være en attraktiv by å studere i. Alt handler om tilbud og etterspørsel, og så er det opp til staten og studentsamskipnaden å legge forholdene til rette, sier han.

Oslo kommune har i dag en rekke boliger i sin portefølje som står tomme. Er dette boliger som kan være aktuelle for studenter?

– Det er helt klart et potensial her, men det er mange prosesser som må på plass først, og det er like fullt et kostnadsspørsmål. Vi er avhengig av å finne boliger som passer til studenter. Vi har en tett og god dialog med kommunen om dette. Men det de først og fremst kan bidra med er å være raskere med reguleringsprosesser, slik at vi kan beslutte boligbygging og komme i gang, sier han.

Felles ansvar

Leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO), Maika Godal Dam mener det er et felles ansvar mellom stat, kommune og Studentsamskipnaden å sørge for flere boliger til studentene.

Leder av NSO, Maika Godal Dam.

– Det er åpenbart at det må bygges flere studentboliger. År etter år har man ikke klart å bygge like mange boliger som det er behov for, sier hun.

Det er åpenbart at det må bygges flere studentboliger. År etter år har man ikke klart å bygge like mange boliger som det er behov for.

—  Maika Godal Dam, leder NSO

– Det er viktig at de snakker sammen og samarbeider for å få dette til. Staten må gi tilskudd til nye og utbedring av eksisterende bygg. Kommunene må sørge for at det er tomter tilgjengelig, og at reguleringsprosesser ikke er et hinder. Til slutt må Studentsamskipnaden sørge for at de bygger de boligene de skal. Svikter et av disse leddene får vi det ikke til, sier Maika Godal Dam til Dagsavisen.

En undersøkelse gjort av NSO, viser at en av fem studenter ønsker å bo i studentbolig.

– Ut ifra det mangler det anslagsvis 15.000 studentboliger på landsbasis for å dekke behovet, sier Maika Godal Dam.

– Etterspørselen er stor, og det er over 14.000 på landsbasis som står i kø for et sted å bo. Noe som er en nedgang fra 17.000 fra før pandemien. Tallet er nok høyere enn 14.000, noe som skyldes at Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim ikke lenger har ventelister. Det er likevel folk som venter på studentbolig der, noe som gjør at antallet som venter reelt sett trolig er høyere, sier hun.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen