Nyheter

Bente kan bli ringt om natten for å motta et barn. Nå har Oslo-politikerne hørt henne

Bystyret i Oslo stemte onsdag for å bedre vilkårene for beredskapshjem. – Nå blir det mer å anerkjenne som en type jobb, hvor du kan bygge kompetanse, sier Bente.

Tidligere i år fikk Dagsavisen komme på besøk til Bente og Thor som jobber som beredskapshjem. De elsker begge jobben, men de skulle ønske at betingelsene var bedre.

– Vi er oppdragstakere, eller frilansere i Oslo kommune, siden vi skriver kontrakter for to og to år om gangen. Det betyr at vi mister en masse rettigheter og fordeler som pensjon, feriepenger og forsikringer som faste ansatte i kommune har, sa Bente da Dagsavisen snakket med henne for ikke lenge siden.

Selv om det å være et beredskapshjem er en heltidsjobb, hadde stillingen dårlig med rettigheter og fordeler som for eksempel pensjon, feriepenger og forsikringer, som fast ansatte i kommunen har.

Onsdag stemte bystyret i Oslo for opposisjonens forslag om å bedre vilkårene for beredskapshjem, og Dagsavisen har igjen snakket med Bente.

En stor dag

– Dette har vært en stor, stor dag for oss. Det å bli hørt, det å bli sett og at vi får på plass noen rettigheter som gjør at vi kan bli i denne jobben og bygge kompetanse, det syntes jeg er veldig, veldig verdifullt, sier Bente til Dagsavisen.

Hun forteller at de har hatt et strålende samarbeid med politikerne.

– Vi har ikke kunnet alt om politikk og de har ikke kunnet alt om beredskapshjem. Men vi har gått den veien sammen, og funnet ut av ting, forteller hun. I bystyresalen onsdag hadde Bente med seg flere beredskapshjemkollegaer. De tok turen til Oslo også forrige uke, men bystyret utsatte da behandlingen av saken til denne uka. I forkant av bystyremøtet onsdag kom et notat fra byrådet der det framgikk at byrådet allerede var i gang med å utrede bedre vilkår for beredskapshjemmene, og onsdag valgte byrådspartiene altså å stille seg bak forslaget fra opposisjonen, som omfattet dette:

  • Bystyret ber byrådet utarbeide en standardkontrakt for kommunale beredskapshjem i tråd med betingelsene for statens beredskapshjem, slik at kommunale beredskapshjem gis rett til Oslo kommunes tjenestepensjon og dekning av utgifter til yrkesskadeforsikring og oppsigelsesvern.
  • Bystyret ber byrådet øke kontraktlengden for kommunale beredskapshjem
  • Bystyret ber byrådet vurdere å innføre et ansiennitetsprinsipp for å motivere og beholde erfarne beredskapshjem gjennom at de over tid får mulighet til å motta godtgjørelse tilsvarende et stadig høyre lønnstrinn.
  • Bystyret ber byrådet utrede det juridiske handlingsrommet for å tilby fast ansettelse for kommunale beredskapshjem.

Stolt

Bente er rørt og stolt over hvordan politikerne har innrømmet at beredskapshjem var noe de ikke visste nok om. Hun forteller at det å innrømme det man ikke kan, og det å vite mer, det står det respekt av.

– Det å spørre noen som faktisk har disse ungene mellom hendene, det synes jeg er utrolig viktig. Uten å late som at du vet hva denne jobben går ut på, for det kan du ikke vite, sier hun.

Hun har følt at byrådspartiene også har vært lydhøre. De har vært hjemme hos Bente, og hatt lyst til å lære.

– Det har vært en utrolig dag. Det har vært en berg-og-dalbane emosjonelt. Det er vi vant til, det er hjerterått det vi driver med, fortsetter hun.

Enstemmig

– At det ble enstemmig, det at de gikk opp og sa det de sa, var ubeskrivelig, sier Bente.

I onsdagens bystyremøte ble det vedtatt at beredskapshjem skal få plass i Oslo kommunes pensjonsordning. Det er også vedtatt at de skal løfte opp fast ansettelse til kommuneadvokatene, forteller Bente. Og i påvente av dette, får de lengre kontrakter og lønn etter ansiennitet.

– Vi har jobbet beinhardt med det her nå i et halvt år og det er gøy når det bærer frukter, sier Bente.

– Etter at saken hadde vært oppe i dag og vi gikk ut, da kom de og møtte oss, og gråt med oss. Dette var stort for dem, og det her har virkelig hatt innflytelse på dem, forteller hun.

Bente sier at det er viktig at det er noen som vil høre på dem og at det er noen som ser betydningen av at de kan det de driver med.

En viktig brikke i barnevernet

– At de sier at beredskapshjem er en av de viktigste brikkene i barnevernet, det synes jeg er sant, men også stort av dem å si.

Beredskapshjem har en stor rolle i barnevernet, forklarer hun. Som beredskapshjem må man klare å ivareta barn som kommer fra vanskelige situasjoner, på utrolig kort varsel. Vanligvis pleier de å få to timer på seg. Men det hender også at Bente kan bli ringt midt på natten og få et barn på døren etter ti minutter.

– Det å ha stått i det uten å ha noen rettigheter på plass, det har vært vanskelig.

Hun forteller at rettigheter er viktig på en slik arbeidsplass.

– Sånn at vi blir og bygger kompetanse som blir innad i systemet og ikke renner ut i andre enden, sier hun.

Hun forteller at det er vanlig å slutte som beredskapshjem etter ett eller to år.

Det tar tid å rekruttere beredskapshjem og det tar tid å bygge kompetanse, men ofte renner det ut fordi at de slutter etter en plassering eller to.

– Nå blir det mer å anerkjenne som en type jobb, hvor du kan bygge kompetanse, sier Bente.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen