Nyheter

Oslo Politiforening kraftig ut mot politimesteren: – Dette er symbolpolitikk

Politiets enhet øst i Oslo har måttet kutte 31 ansatte det siste året. Samtidig lover politimesteren bredt og langsiktig arbeid mot den økte volden. Det får Oslo Politiforening til å reagere.

De siste ti ukene har Oslo øst opplevd en kraftig økning i skyteepisoder og våpenbeslag. Politimesteren og justisministeren møtte pressen tirsdag for å berolige befolkningen, og løftet fram viktigheten av synlig og forebyggende politi øst i Oslo.

– Det som skjer nå er at kriminaliteten øst i Oslo topper seg, media skriver mange saker og politikerne kommer på banen. Politiet i Oslo har nå fått pålegg om å vise handlekraft, men fakta er at politimesteren i Oslo har kutta 25 ansatte på patrulje i enhet øst i løpet av det siste året, i tillegg til seks ansatte fra forebyggende i samme enhet. I enhet sentrum har de kuttet 30 ansatte i politipatruljen, sier lokallagsleder i Oslo Politiforening, Kristin Aga til Dagsavisen.

Til sammen utgjør kuttet 55 ansatte fra politistasjonene på Stovner, Manglerud, Grønland og Sentrum. De ferske tallene er samlet inn av foreningen, og de reagerer sterkt på at det nå skal hentes inn flere ansatte til enhet øst fra andre enheter.

– Det framstår ganske merkelig at vi skal samle sammen ansatte fra andre steder nå, rett etter at vi har gått ned i ansatte i egen enhet. Hva hadde skjedd om vi hadde kunnet beholde våre egne folk? Det handler om å ha en langsiktig plan og satsing over tid, sier Aga.

Langsiktig

Under pressemøtet tirsdag sa politimester i Oslo Beate Gangås at politiet ikke driver med ad hoc-basert innsats når det gjelder denne typen kriminalitet.

– Innsatsen vår er bred og det skal vare over tid, sa Gangås.

– Det vi ser nå er symbolpolitikk. Når skal vi ut å vise handlekraft, men det er ikke det som virker. Vi må ha nok folk faste på enhetene til kunne å jobbe langsiktig over år, svarer Aga.

Aga er kritisk til konsekvensene av at ansatte flyttes rundt fra enhet til enhet. Hun mener det forebyggende arbeidet har lidd under kuttene, og peker på at politiet er på stedet når det skjer, og ikke før.

– Det går også utover samarbeidsklimaet med beboerne i bydelene, når vi ikke lenger har tid til å være ute i gatene. Det er ikke veldig lenge siden enhet øst måtte bistå i sentrum da vi hadde flere ansatte. Nå skal enhet sentrum bistå enhet øst og det vil få konsekvenser i kapasiteten i enhet sentrum. Vi flytter bare rosinen rundt.

Enhet Øst har i dag politistasjon på Stovner og Manglerud, men skal gå over til å en politistasjon i området Bryn, Alna, Bjerke eller Økern, som skal betjene innbyggerne i alle de sju bydelene Øst i Oslo.

Stramme budsjetter

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) fortalte mandag at hun har satt i gang arbeidet med hvordan de skal nå målet om 20 nye polititjenestesteder i Norge. Hva det vil si for Oslo vil hun ikke svare på. Lokallagslederen i Oslo er kritisk til flere politistasjoner uten større budsjett.

– Hvis Senterpartiet trumfer gjennom at vi skal ha to politibygg i Oslo øst, kommer det til å gå på bekostning av hvor mange ansatte vi har på jobb. Med mindre det kommer nye midler inn i den økonomiske rammen vi har i dag, får vi da et nytt hus, men ikke råd til å ha folk på jobb, sier Kristin Aga.

Politimesteren i Oslo Beate Gangås er forelagt kritikken fra Kristin Aga, og svarer i en e-post.

– Enhet øst har siden 2017 doblet antall ansatte på sin kriminalitetsforebyggende seksjon. Denne innsatsen er viktig og skal opprettholdes.

Gangås skriver at lederen ved enhet øst har best forutsetning for å finne en god balanse mellom de ulike fagområdene i enheten.

– Oslo politidistrikt skal bruke ressurser fra mange enheter i den målrettede innsatsen for å forebygge og avverge nye alvorlige hendelser. Det er den samlede ressursbruk og kompetanse som er avgjørende for å lykkes, skriver hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen