Nyheter

Stanser gigantisk veksthus på Tøyen

Det gigantiske veksthuset skulle brukes til undervisning og fungere som samlingspunkt på Tøyen. Planleggingen startet allerede på 1970-tallet, nå er prosjektet skrinlagt av Solberg-regjeringen.

På Sirkusplassen på Tøyen i Oslo, rett ved Botanisk Hage, skulle det bygges et moderne veksthus på størrelse med Oslo Spektrum som skulle få plass til alt fra tropisk regnskog og tåkeskog til middelhavsklima, ørken og Arktis.

Men da Solberg-regjeringen la fram statsbudsjettet for 2022, fikk Naturhistorisk Museum seg en overraskelse. Den avgåtte regjeringen foreslår at prosjektet avsluttes.

– Det kom helt uten forvarsel. Det lå ikke i kortene at dette skulle skje. Det var først når budsjettet forelå at vi oppdaget at det var skrinlagt, sier direktør ved Naturhistorisk museum, Brit Lisa Skjelkvåle til Dagsavisen.

Veksthus

Mange millioner tapt

Ifølge museet startet prosjektet med nytt veksthus allerede på 1970-tallet, men pengene ble da i stedet brukt på å fikse taket på et av universitetets bygg i sentrum. Etter flere runder siden ny planleggingsfase startet i 1998, var bygget ferdig prosjektert i 2020 med en kostnadsramme på 807 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2022 hadde museet håpet på en startbevilgning på omtrent fem millioner, så byggeprosjektet kunne starte.

– Det er veldig voldsomt å skrinlegge et så stort prosjekt, og det er heller ikke kommet en begrunnelse fra Kunnskapsdepartementet på hvorfor de mener de vil avslutte prosjektet for alltid, sier styreleder i Naturhistorisk museum og tidligere finansminister, Kristin Halvorsen.

Sammen med direktøren for museet anslår hun at prosjektet fram til i dag har kostet staten 100 millioner kroner i prosjektkostnader og statlige årsverk.

– Dette er investerte kostnader som går tapt. Det er skattebetalernes penger som nå kastes vekk. Veksthuset på Tøyen skulle bli et viktig undervisningsbidrag til skolene og universitetene, et samlingspunkt for befolkningen på Tøyen og en viktig attraksjon for Oslo, sier Halvorsen.

Nå håper de den nye regjeringen vil redde veksthuset.

– Det vi konsentrerer oss om nå er å oppfordre statsminister Jonas Gahr Støre, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og stortingsflertallet til å sørge for at det kommer en startbevilgning i budsjettet for 2022, sier Halvorsen.

Hun mener det ikke vil være vanskelig for den nye regjeringen å finne plass i budsjettet.

– Dette er en enkel sak for Ola Borten Moe å støtte. Vi trenger ikke mer enn fem millioner for å få i gang en god start på prosjektet i 2022. Prosjektet er gryteklart, sier hun.

Veksthus

Biomangfoldskrise

I 2019 slo en rekke forskere fast i en FN-rapport at verden står ovenfor en naturkrise fordi naturmangfoldet forsvinner. Det er en bekreftelse på at veksthuset trengs, ifølge museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle.

– Vi står midt oppe i en biomangfoldskrise, og Norge går nå glipp av en viktig arena for formidling om plantenes fundamentale betydning for livet på jorda, sier hun.

Naturhistorisk museum anslår at veksthuset kunne tatt imot 600 skoleklasser per år, og ville vært viktig for realfagstudentene i Norge.

Utdanningsinstitusjonene i Göteborg, Århus, København, Stockholm, Lund og Helsingfors har allerede slike veksthus. Skjelkvåle er bekymret for at Universitetet i Oslo ikke vil kunne konkurrere med universitetene i Norden hvis veksthuset ikke kommer på plass.

Styreleder Kristin Halvorsen mener veksthuset i tillegg er viktig fordi det er et innovativt fornybarprosjekt innen landbruk, som skulle sikre flere grønne arbeidsplasser i distriktene i Norge.

Ikke prioritert

Nylig avgåtte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) avviser at Solberg-regjeringen har satt spikeren i kista for veksthuset.

– Det vi foreslår er at regjeringen og Stortinget ikke går videre med en statsbevilgning av dette bygget. Det betyr ikke at bygget ikke kan finansieres på andre måter. Dette er rett og slett ren prioritering, sier han.

Aasheim viser til at det i statsbudsjettet for 2022 ble satt av midler til et nytt livsvitenskapsbygg i Oslo, som har en samlet kostnadsramme på om lag 12 milliarder kroner. I tillegg får Vikingtidsmuseet 378 millioner til å bygge ut.

Før statsbudsjettet ble lagt fram vedtok styret ved Universitetet i Oslo (UiO) en liste over hvilke prosjekter de mener burde prioriteres til støtte over statsbudsjettet. Nybygg for klinikkfunksjonene ved Det odontologiske fakultet kom på første plass, mens nytt veksthus på Tøyen kom på andre plass.

– Det er mange store prosjekter som står for tur i denne sektoren, og veksthuset når ikke opp sammenlignet med de andre store prosjektene, sier Aasheim.

– Men nytt veksthus på Tøyen var på andre plass på prioriteringslista til UiO, likevel nådde det ikke opp?

– Det er flere prosjekter som allerede holder på å bygges, i tillegg til flere ønskede prosjekter, og dette er ikke det eneste bygget. Vi har for eksempel bevilget penger til NTNU Campussamling, og oppstart for byggeprosjekt og utstyr for Ocean Space Centre. Vi kan ikke bare gi penger til prosjektene som står på ønskelisten til UiO. Men nå er det kommet en ny regjering, og vi får se hva de foreslår.

Mener pengene ikke er bortkastet

Heller ikke nybygg og ombygging for Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger får innvilget midler.

– Prosjektet på Tøyen har vært planlagt siden 1970-tallet. Naturhistorisk Museum anslår at det er brukt opp mot 100 millioner kroner i tillegg til flere årsverk. Blir ikke det borkastet når dere nå foreslår at prosjektet skrinlegges?

– Nei, det mener jeg ikke er bortkastet. Det vi har bidratt med fra det offentlige er prosjektering, og vi har fått en oversikt over prosjektet. Det å få prosjektmidler betyr ikke at du har krav på en startbevilgning. Nå har de fått en oversikt over prosjektet, og de kan finne andre måter å finansiere det på.

– Naturhistorisk Museum sier at dette kommer totalt uventet på dem. Kunne dere gitt beskjed før?

– Det er vanskelig å svare på, fordi det kommer litt an på hva mottakeren opplever å ha fått informasjon om. Vi har hele tiden dialogmøter med institusjonene, og vi forsøker å være tydelige og ærlig på hva vi foreslår. Men det klart at alt alltids kan bli bedre. Vi opplever at vi har hatt en god dialog med Universitetet i Oslo her.

Den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren Ola Borten Moe (Sp) opplyser at han ikke kommenterer eventuelle endringer i statsbudsjettet før den nye regjeringen har lagt fram sitt forslag for omprioriteringer 10. november.

Daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen ga forøvrig heller ikke penger til prosjektet, da hun la fram sitt siste kulturbudsjett i 2012. Daværende direktør for Naturhistorisk Museum var svært skuffet også den gang.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Veksthus på Tøyen

  • Veksthuset skulle totalt dekke et areal på 5000 m².
  • Inndelt i fem soner: Tropisk regnskog: 1990 m². Høyde 26 m, Middelhavsklima/ørken/kafé: 880 m², Tropisk tåkeskog: 400 m² og Arktis: 80 m².

Kilde: Naturhistorisk Museum.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: