Kultur

Null rødgrønn støtte til veksthus

Det planlagte veksthuset på Tøyen får ikke penger fra årets statsbudsjett. Skuffelsen er stor.

Direktør Arne Bjørlykke ved Naturhistorisk Museum på Tøyen konstaterer at den planlagte veksthustomta blir stående tom på ubestemt tid.

Det var bare bevilgningen fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen som manglet før museumsdirektøren i Botanisk Hage kunne startet realiseringen av det lenge planlagte veksthusprosjektet på Tøyen.

Uviss framtid

Veksthuset skulle bli Naturhistorisk Museums nye prangende utstillingsbygg, med plass til trær og planter fra fem kontinenter, fra arktisk til ørkenmiljø. Ettersom bevilgningen uteblir, kan museumsdirektøren ikke si noe om prosjektets framtid.

- Jeg er rimelig skuffet. Dagens veksthus er 130 år gamle. De er fra 1870- og 1880-tallet og er passé både i form og størrelse. De er for små, for trange, de skaper kondens og råte og er gedigne energisluk om vinteren. Det er nonchalant av kunnskapsministeren å si at behovet for nytt veksthus ikke er påtrengende, sier Bjørlykke.

Et nytt utstillingsbygg på Tøyen har vært diskutert i 70 år. Nå frykter dagens museumsdirektør at prosjektet blir en ny byggefloke, som Munch-museet og Tullinløkka.

- Veksthuset vil bety mye for rekrutteringen til naturfagene, som regjeringen har sagt er et satsingsområde. Det vil bety mye for formidling av naturmangfoldet, og hvordan vi bevarer dette, ikke minst i skole- og undervisningssammenheng. Å formidle biodiversitet i digitale utstillinger er ikke nok, sier Bjørlykke.

Mye for Tøyen

Med en bevilgning på statsbudsjettet ville bygget på 3.500 kvadratmeter og 20 meter i høyden stått ferdig seinest 2016. Det vinnende arkitektutkastet ble kåret alt i 1998, og tomta er klar. Den er i dag en nedgrodd fotballbane et steinkast unna dagens Munchmuseum.

- I dette området vil bygget ha stor merverdi, sier Bjørlykke.

- Det innebærer en veldig oppgradering av hele Tøyen. Det er rart at Ap og SV i Oslos bystyre snakker varmt for Tøyen i Munch-sammenheng, mens man i den rødgrønne regjeringen ikke ser at Veksthuset vil bety svært mye for Tøyen. Det henger ikke på greip, sier direktøren.

Bygget har et budsjett på 400 millioner kroner, og trenger en bevilgning på rundt 350 millioner. Prosjektets sendrektighet har allerede kostet 10 millioner kroner, etter at konsernet Yara trakk tilbake sin sjekk utstyrt med tidsfrist nyttår 2011. Så langt har prosjektet ikke mistet de 50 millioner kronene donert av Jens Ulltveit-Moe.

- Sist jeg snakket med ham var han innstilt på å være med videre, sier Bjørlykke.

Munch-trøbbel

Det er bare tre år siden regjeringen finansierte veksthusets forprosjekt med åtte millioner kroner. NH-direktøren frykter at uenighetene om nytt Munch-museum kan ha fått konsekvenser for Botanisk Hages nybygg.

- Jeg vet ikke om Veksthuset er offer for Munch-debatten, men uklarheten knyttet til Munch har nok ikke virket positivt inn på prosjektet vårt. Jeg ser at forholdet mellom veksthus og Munchmuseum her på Tøyen har vært diskutert. En avklaring om Munchmuseum ville vært positivt for vår del også, sier Bjørlykke.

Han mener universitetsmuseene på Tøyen får en for dårlig behandling av Stoltenberg-regjeringen, og avviser at regjeringen kan henvise til at det de siste årene er brukt over en milliard kroner på oppussing av universitetets bygninger i Oslo sentrum.

- Nei, jeg synes ikke det. I 2008 laget Kunnskapsdepartementet stortingsmeldingen «Tingenes tale», om universitetsmuseene i Norge. Den viser at det ikke bare er vi i Oslo som har problemer. Fire år etter at meldingen kom, er ingen av prosjektene skissert i meldingen finansiert. Departementet har ikke bevilget noe for å fremme universitetsmuseene. Vi skulle også få et stort magasin bygget på Tøyen for alle Oslo-museenes samlinger. I fjor fikk vi beskjed om at prosjektet var skrinlagt, utsatt på ubestemt tid. Det er en sterk nedprioritering av universitetsmuseene fra regjeringens side, som ikke følger opp sin egen stortingsmelding.

«Godt prosjekt»

- Veksthuset er et godt prosjekt, som også vil utgjøre et skikkelig løft for området rundt, og hele Oslo Øst, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en uttalelse oversendt Dagsavisen.

- Men vi har mange viktige bygg i kø i universitets- og høyskole-Norge, og her er det snakk om helhetlige vurderinger som må foretas. Vi har merket den store interessen fra private givere til dette prosjektet, noe som er svært positivt. Museet har gjort en svært god jobb med å skaffe private givere, men det er uansett nødvendig at også staten går inn med finansiering, sier Halvorsen, og legger til at det er for tidlig å si noe om neste års budsjett.