Nyheter

Tøyenkamp mellom Naturhistorisk museum og flerbrukshall

Til neste år skal det komme midlertidig idrettshall på Sirkustomta på Tøyen. Men nå protesterer naboen i Botanisk hage.

Det er her, mellom Tøyenparken og Botanisk hage det skal reises en flerbrukshall. Dette blidet er fra da Øyafestivalen var på stedet.

Av Aslak Borgersrud og Espen H. Rusdal

I en epost til ordfører Marianne Borgen reagerer Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum på den planlagte flerbrukshallen på Tøyen i Oslo.

Årsaken er at museet planlegger å bygge et nytt veksthus. Eiendomsdirektør John Skogen ved Universitetet i Oslo skriver at bygging av hall på nabotomten er «svært uheldig for dette prosjektet». Han skriver at hallen kan sette hele veksthusprosjektet i  fare og bør plasseres et annet sted. Det er rett og slett ikke nok plass og en hall vil komme alt for tett på Botanisk hage.

– En hall vil ødelegge intensjonene med et veksthus og samtidig skygge for det. Alle vet jo hvordan en midlertidig flerbrukshall vil se ut om den står der lenge, vil jeg tro. Den skal også bygges billig, utdyper Skogen overfor Dagsavisen.

Les også: Tar tre grep på Tøyen

–  Akutt behov

Men i Rådhuset er ikke frykten for nabokonflikten mellom blomster og baller like stor.

– Dette kommer til å gå helt fint, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen.

Hun forteller at byrådet har vært i dialog med Naturhistorisk museum, men at innspillene deres til alternative plasseringer av den midlertidige hallen ikke kunne tas til følge.

– Vi har et akutt behov for å få plassert den midlertidige hallen på Tøyen. Det er i indre by hvor vi har lavest dekning av idrettshaller, så vi trenger denne hallen.

Hansen forteller at hallen må være så nær Tøyen skole at barna kan gå dit. Andre hensyn de har tatt er å beholde grøntarealer på Tøyen, og at man tross alt ikke bare kan rive et Munch-museum som fortsatt er fullt av bilder.

– Og så må den midlertidige hallen ikke stå der den permanente skal stå. For da mister man den i byggeperioden, legger byråden til, og avslører dermed i samme slengen at den framtidige permanente flerbrukshallen ikke skal ligge på selve sirkustomta.Jeg tror noe av det som har bekymra Naturhistorisk museum er at de tror det skal komme en veldig stor arena. Vi skal bygge en hall på rundt basketstørrelse. Det blir maksimalt 25 ganger 40 meter. Og den kommer til å være kanskje 7-8 meter høy, forteller Hansen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Begge deler mulig

Byråden presiserer at hun tror veksthuset blir kjempebra, og en berikelse for byen.

– Jeg tror ikke at det skal være noe problem å ha den midlertidige hallen der samtidig som de planlegger sitt veksthus, sier hun.

– Når vil den midlertidige hallen stå klar?

– Vi hadde jo ønsket å få den opp i år, men det sier fagetatene at ikke er sannsynlig.

– Men i 2018?

– Ja, i 2018.

– Den permanente, da?

– Jeg tror vi har mål om å få spaden i jorda i 2019.

– Har ikke grep om Tøyen

Tidligere miljøbyråd Guri Melby er Venstre-representant i Oslo bystyre, og sitter i samferdsels- og miljøkomiteen.

– Dette mener jeg viser veldig godt at byrådet ikke har grep om Tøyen, skriver hun i en epost til Dagsavisen.

Hun mener saken viser mangelen på et helhetlig planprogram for området.

– Da ville kanskje denne typen problematikk vært avdekket for lenge siden, og man hadde funnet et mer egnet sted for en flerbrukshall – aller helst en permanent en.

Les også: Her viser Guri Melby hvor en permanent hall bør stå