Nyheter

Mener private eiere utsetter parkene på Ensjø: – De står i veien for utviklingen

Ensjø-beboerne kjøpte seg leilighet i 2007 med lovnader om park og grøntareal. Helt siden de flyttet inn i 2013 har store deler av utviklingen stått stille. Venstre-politiker Hallstein Bjercke mener det er på høy tid at private grunneierne bidrar med sitt.

På Ensjø har beboerne ventet på park og grønt areal siden 2007, og i år – 14 år senere, er det vestre av de to parkdragene delvis klart. Men den private eieren Kolberg Motors AS står fortsatt i veien.

Selskapet har ikke planer om å rive deler av sin eiendom så bolig og park kan bygges før om 5–10 år. I mellomtiden ønsker de å leie ut lokalene sine i Ensjøveien 12 D til Sats, som skal etablere sitt største treningssenter i Oslo.

– Det er åpenbart at hvis Sats flytter inn, så er det fordi Kolberg Motors AS ikke har tenkt å realisere de viktige delene av Ensjøplanen de nærmeste årene, sier Venstre-politiker Hallstein Bjercke.

Espen Strand er nestleder i borettslaget Ellipsen på Ensjø, og var en av dem som kjøpte leilighet i 2007. Flere av leilighetene i de fire blokkene ser rett ned på tomta til Kolberg Motors AS, og det som skulle blitt park. Strand begynner å bli rimelig utålmodig.

– Vi ønsker Sats velkommen til Ensjø men ikke akkurat på tomta som skal bli leiligheter og park. Vi frykter at etableringen av Sats vil bli langsiktig og forsinke park og boligplanene, sier han.

Håper på 2030

Flere av tomtene til Kolberg Motors AS er regulert til bolig og park, og har vært det i flere år. Men Kolberg har ikke startet byggeprosjektet. Hallstein Bjercke mener de utsetter byggingen fordi de tjener mer penger på å være sist ut med å bygge, fordi de da kan selge leiligheter i et ferdig utviklet området. Han legger også til at boligene Kolberg Motors skal bygge, etter planen skal bidra med finansiering til oppgraderingen av parkarealene, og at så lenge det ikke bygges, mangler kommunen disse midlene.

– Kolberg Motors AS står i veien for utviklingen av Ensjøbyen, og særlig parkene. Nesten hele Ensjøområdet er bygget ut nå, og det har flyttet mange mennesker inn der som må leve med Kolbergs beslutninger i nesten tjue år før de får oppleve det de flyttet dit for, sier Bjercke.

Før jul sendte Kolberg Motors AS ut et nabovarsel om at de planla å søke om dispensasjon fra reguleringsformålet – det vil si hva det er bestemt at eiendommen skal brukes til – for heller å kunne leie ut til et treningssenter mens de venter på å begynne med byggeprosjektet. I nabovarselet skriver de at de planlegger å rive det eksisterende bygget for å starte byggingen av boliger og park om 5–10 år. Altså i 2025 eller 2030.

– Kommunen har hatt flere møter med Kolberg og har uttrykt ønske om at Kolberg skal transformere tomten sin så fort som mulig, så vi kan få på plass boliger og resten av parkdraget som gir en god helhet på Ensjø. Tusenvis av nye innbyggere har flyttet inn de siste årene, og det er viktig å få på plass grønne kvaliteter nå. Kolberg har sagt han skal være klar til 2030, men jeg håper det kan gå enda fortere! skriver byutviklings byråd Hanna E. Marcussen (MDG) i en e-post til Dagsavisen.

Mener Venstre misforstår

Styreleder i Kolberg Motors AS, Kristian Kolberg, er ikke enig i kritikken fra Venstre.

– Kommentarene til Bjercke må antas å bygge på misforståelser, eller mangel på innsikt i transformasjonsprosessen på Ensjø. Det er forståelig da det er omfattende og komplekst, men da blir feil å komme med uriktige anførsler, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Kolberg skriver at de har et stort omfang av eiendommer på Ensjø, og at det verken er mulig eller formålstjenlig å transformere alt samtidig.

– Et viktig prinsipp i Planleggingsprogrammet for Ensjø (2002) er at transformasjonen av området skal skje trinnvis og i nært samråd med eksisterende virksomheter og grunneiere, for å få en bærekraftig og kvalitetsorientert byutvikling. Kolberg Gruppen har vært en drivende aktør i regulerings- og planarbeidet helt fra opprinnelsen, skriver han og legger til:

– Kolberg Gruppen sitt utgangspunkt for transformasjonen til boligby har alltid vært å bygge sent.

Kolberg skriver at de har relativt nye og godt vedlikeholdte bygg med lange leiekontrakter, og peker på at alle ikke kan bygge samtidig.

– Alle relevante aktører som har vært involvert i reguleringsarbeidet er godt kjent med og omforent om dette. Vi har også bidratt med areal for opparbeidelse av vei, fortau, park og Ensjø Torg, før utbyggingsavtaler tilsier det, og uten vederlag. Følgelig er det direkte feil å hevde at vi forsinker utviklingen, skriver han.

Kolberg skriver at markedsmekanismen, tilbud og etterspørsel, regulerer antall nye boliger som legges ut for salg.

– Per i dag er det solgt totalt ca. 4.000 nye boliger av det totale potensialet på på ca 7.500 boliger, og fortsetter utviklingen, så er trolig Ensjøbyen ferdig transformert i tråd med visjonen om 2030.

«Missing link»

I bystyrets møte i slutten av april uttrykte venstrepolitiker Haakon Riekeles bekymring for at Kolberg Motors planla å søke om dispensasjon fra reguleringsplanen, og viste til at bystyret i 2019 fattet et vedtak om at byrådet skulle avvise søknader om bruksendringer som ikke var i tråd med oppfyllelsen av reguleringsplanen. Han sa han forventet at bystyrets vedtak ble fulgt opp i denne saken, og mente det var avgjørende for å kunne realisere Vestre parkdag, og grøntarealet Petersborgaksen.

– Beboerne har ventet lenge på å de grønt arealene som en tett by trenger. Hvis vi ikke klarer å løse disse utfordringene, vil vi ikke lykkes med å løse det viktigste byutviklingsgrepet i Oslo de neste ti årene, sa Riekeles.

Daværende byutviklingsbyråd Rasmus Reinvang (MDG) svarte at de var godt i gang med å utvikle Vestre parkdag der tomta til Kolberg Motors ligger, men erkjente likevel at ikke alt gikk som de ønsket.

– Tomten du viser til som Kolberg Motors AS eier er litt «the missing link» her, men det er i gang, og vi er veldig opptatt av å komme i gang der så fort vi kan. Det ligger også et forslag fra Kolberg Motors om å bygge boliger og i den forbindelse komme i gang med parkdragene, sa han.

Kolberg Motors har startet et boligprosjekt på en av sine eiendommer på Ensjø som de håper de kan starte salget av i løpet av året, men skriver til Dagsavisen at prosjektet er blitt ca. 9 måneder forsinket på grunn av pandemien.

Ikke søkt

Sats har allerede annonsert at de kommer til å etablere sitt største senter i Oslo – flaggskipet – på Ensjø, og at senteret åpner i oktober. Men Kolberg Motors har foreløpig ikke søkt Plan- og bygningsetaten om nødvendig tillatelse til bruksendring. Dagsavisen har kontaktet Sats, som ikke ønsker å kommentere saken.

Kristian Kolberg skriver i en e-post til Dagsavisen at de ikke kan gå inn på detaljer i avtalen, men at de er svært tilfreds med å ha inngått en langsiktig avtale med Sats på Ensjø, etter dialog over mange år. De har tidligere uttalt til Dagsavisen at Sats kan flytte over til Ensjøveien 17 når byggeprosessen starter.

– Alternativet til et treningssenter i lokalene er fortsatt bilrelatert virksomhet, eller annen distribusjonsvirksomhet, inntil boliger skal etableres. Tomme lokaler er ikke et aktuelt alternativ, skriver Kristian Kolberg.

Saken fortsetter under videoen

I bystyremøtet i april svarte byutviklingsbyråden at en eventuell søknad vil bli behandlet av Plan- og bygningsetaten på vanlig måte, og på bakgrunn av at byrådet ønsker å oppfylle reguleringsplanen raskest mulig, og få på plass de gode grøntområdene.

Men nestlederen i borettslaget er fortsatt urolig for at en etablering av Sats vil bli værende på tomta lenge. Borettslaget har derfor spurt Plan- og bygningsetaten om dispensasjonen vil bli godkjent og etaten svarer følgende:

«Vi gjør oppmerksom på at varigheten til en ev. dispensasjon vil være av betydning. Etaten ønsker en utvikling i tråd med gjeldende regulering og at denne ikke forsinkes unødvendig. Samtidig er det positivt at bygninger ikke blir stående tomme inntil slik utvikling kan skje.»

Den siste setningen bekymrer nestleder i borettslaget, Espen Strand

– Hvis Kolberg Motors får inngå en leieavtale med Sats, så kommer ikke den til å vare bare et halvt år. Vi ønsker at tomta skal bli utviklet i tråd med planen så fort som mulig. Nå har vi ventet på dette siden 2007, og det plager ikke oss om de bygningene må stå tomme en liten stund, sier Strand.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Hva skjer på Ensjø?

  • Bystyret vedtok Ensjøplanen i år 2000. Bilbyen skulle tranformeres til et moderne bolig- og næringsområdet med grøntarealer.
  • Arbeidet startet i 2004 og skal etter planen ferdigstilles innen 2030.
  • I mellomtiden har flere ting skjedd. I 2007 vedtok bystyret den veiledende reguleringsplanen, og samme år kjøpte flere seg leiligheter i boligprosjekter som ble ferdigstilt fra 2013.
  • Byrådet har jobbet med å få på plass flere grøntområder som Vestre parkdrag, Østre parkdrag, Tiedemansparken, Petersborgaksen og Petersborgparken. Deler av Kolberg Motors eiendom ligger i det som skal bli Vestre parkdrag. Mye av det resterende området i Vestre parkdrag er nå ferdigstilt, og det er satt opp gjerder som avgrenser mellom den private eiendommen og parkdraget. I Østre parkdrag har byrådet måttet ekspropriere – ta kontroll over privat eiendom - for å kunne bygge ut, og skal etter planen ferdigstille det innen 2023. De har plantet 120 trær, tvidet Tiedemannsparken og gjenåpnet Hovinbekken, samt fått på plass blomstereng og flere steder man kan sette seg ned.

---Mer fra Dagsavisen