Oslo

Årelang konflikt om grøntområder: Så lenge er det til Ensjø-beboerne får et av sine etterlengtede parkdrag

Misnøyen har vært stor blant beboerne på Ensjø, øst i Oslo. I salgsprospektene ble de lovet store grøntområder, som bare delvis er blitt slik det ble framstilt av utbyggerne. Nå kan de imidlertid skimte et lysglimt.

Beboerforeningens kamp for grøntarealene har fått mye oppmerksomhet i media, og i 2019 tok de også saken mot utbyggerne til Forbrukerrådet, for det de mente var misvisende reklame i salgsprospektene.

Årsaken til at det har drøyd med grøntområdene er uenighet mellom utbyggere, kommunen og grunneierne i området. Men nå lover byråd Rasmus Reinvang at Østre parkdrag skal bygges ferdig, med turvei fra Malerhaugveien til Stålverksveien i henhold til reguleringsplan S-4699 vedtatt i bystyret 06.03.2013.

– Vi anbefaler nå til Bystyret at vi eksproprierer nødvendig areal for å realisere Østre parkdrag, og etter planen skal arbeidet ferdigstilles høsten 2023, sier Rasmus Reinvang, fungerende byråd for byutvikling i Oslo.’

Naturpark for barn

Østre parkdrag er området som ligger mellom Malerhaugveien og Gladengveien. Det er et av flere viktige grøntdrag for å komplettere den overordnede planen for de grønne kvalitetene på Ensjø, og arbeidet påbegynnes våren neste år. Dermed har utviklingen på Ensjø tatt et viktig skritt videre.

Østre parkdrag skal bli et grønt og frodig parkdrag hvor byøkologi og «naturen» i byen står sentralt. Ifølge byråden – et sted for meditasjon og ro, men også for lek og opplevelse. Et av målene er å legge til rette for biologisk mangfold, med håp om at småfugler, insekter, ekorn og pinnsvin vil etablere seg i området.

– Konseptet for parken er «Barnas naturpark» der målet er å gi barn og unge en naturopplevelse i nærmiljøet, sier Reinvang. Sammen med informasjonstavler, bålplass, store steiner og variert vegetasjon kan Østre parkdrag bli et sted å bruke de fem sansene.

– De mange planlagte barnehagene rundt Østre parkdrag vil kunne bruke parken for å se, smake, høre, lukte og føle «naturen» i byen.

Vil ekspropriere

For å få opparbeidet grøntområdet er det nødvendig å erverve arealer fra tilliggende naboeiendommer.

– Det er en prioritert for oss å få på plass de grønne områdene i Ensjø. Dessverre har vi ikke kunnet komme til en minnelig ordning med grunneierne i området, men da eksproprierer vi slik at planene blir oppfylt, sier Reinvang, og forklarer at det dreier seg om flere grunneiere og biter av flere tomter som trengs for å realisere Østre parkdrag.

Dessverre har vi ikke kunnet komme til en minnelig ordning mer grunneierne i området men da eksproprierer vi slik at planene blir oppfylt.

—  Rasmus Reinvang (MDG)

Regner dere med at eksproprieringen vil gå ukomplisert for seg?

– Vi regner med at vi vil holde tidsplanen, starte våren 2022 og ferdigstille høsten 2023.

På gang

Tidligere har beboerne på Ensjø sett at forhandling med grunneiere i området kan føre til langvarige prosesser, lik utbyggingen av Vestre parkdrag der en av grunneierne har hatt lange utleiekontrakter gående.

– En stor ny bit av Vestre parkdrag er under utarbeidelse akkurat nå, der er det mye som er på gang også med en flott videreåpning gjenåpning av Hovinbekken. Men så er det en liten bit som mangler, der vi venter på Kolberg og tomta hans. Men han har startet en prosess med å gå i gang med et prosjekt, og det er vi veldig glade for. Det ligger fortsatt ett par år fram i tid men vi er utålmodige og glade for at han er kommet i gang, sier Rasmus Reinvang til Dagsavisen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: