Nyheter

MDG vil bytte skattefri parkering med skattefritt månedskort

På helgens årsmøte vil MDG gå inn for skattefritak på månedskort. Og skatt på parkeringsplasser ved arbeidsplasser.

Miljøpartiet de grønne (MDG) avholder i helgens sitt årsmøte digitalt, og som vanlig er temaene et grønnere Norge.

Fredag skal det blant annet debatteres over dette forslaget:

«Jobbe for å gjøre flere arbeidsreiser miljøvennlige gjennom skattefritak for månedskort og pålegg om skattlegging av billige parkeringsplasser ved arbeidsplasser.»

Forslaget ble fredag ettermiddag vedtatt med denne ordlyden:

«Jobbe for å gjøre flere arbeidsreiser miljøvennlige gjennom skattefritak for månedskort og utrede løsninger som gjør kollektiv mer fordelaktig enn billige parkeringsplasser ved arbeidsplasser.»

Dermed kan det kan også være andre løsninger enn økte P-plassavgifter slik storbyene ønsker seg som kan være aktuelle.


Gratis parkering skattefritt

Vi står midt i en alvorlig klimakrise og bylufta i Oslo er ikke friskmeldt.

—  Lan Marie Berg (MDG)

– Hvis arbeidsgiver betaler for månedskort i kollektivtrafikken, må arbeidstaker betale skatt av verdien av månedskortet. Men hvis den samme arbeidsgiveren tilbyr gratis parkering til de ansatte, slipper man å betale skatt av dette – selv om markedsprisen for en parkeringsplass i storbyene i mange tilfeller er langt høyere enn prisen for et månedskort, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg til Dagsavisen.

Dette vil hun nå ha slutt på.

– Vi står midt i en alvorlig klimakrise og bylufta i Oslo er ikke friskmeldt. Veitrafikken er blant de største kildene til klimautslipp i Norge, og den desidert største utslippskilden i Oslo. Skal vi klare å bekjempe klimakrisa og sikre ren luft i byen haster det å ta i bruk de virkemidlene vi trenger. I dag blir de som kjører bil og parkerer på jobb premiert med skattefritak, mens folk som får månedskort betalt av jobben må betale skatt av dette. Det er fullstendig bakvendt, og er et system som premierer bilkjøring. Vi ønsker å snu dette på hodet og premiere de som reiser miljøvennlig, sier hun videre.

Kamp mot bilen

MDG har lenge ført en kamp mot privatbilismen, og har fått mye kjeft og også ros, for å fjerne parkeringsplasser, og trær, for å heller rulle ut røde sykkelfelt.

Nå tar de kampen videre.

– Som miljøbyråd har jeg i fellesskap med flere andre storbyene bedt om muligheten til å sette en minstetakst på statlige og private parkeringsplasser. Hvis vi kan pålegge eierne av p-plassene å ta betalt, særlig i sentrumsnære områder, vil flere velge bussen eller beina over bilen. Reisevaneundersøkelsen viser at over 30 prosent av dem som jobber i Oslo sentrum har gratis parkering hos arbeidsgiver, så det er snakk om mange p-plasser, sier Berg.

– I storbyområdene vet vi at de aller fleste kan reise kollektivt til jobben. Med skattefradrag kan kollektivbilletter også bli et frynsegode for flere ansatte. Vi må også få slutt på at de som velger å dra med seg et tonn med stål til og fra jobb hver dag, skal få rullet ut den røde løperen, sier byråden.