Nyheter

Lærerne er letta, mens idretten i Oslo gråter: Slik mottas Oslo-tiltakene

Byrådet innfører rødt nivå i grunnskolen og barnehagene, og viderefører de strenge tiltakene i byen fram til 25. mars.

Mandag ble det registrert 293 tilfeller i Oslo – et av de høyeste tallene som er registrert siden pandemien brøt ut. Smittetrykket er nå høyt i alle Oslos 15 bydeler. Tirsdag presenterte byrådet de nye tiltakene, som innebærer rødt nivå på grunnskolen og i barnehagene, og forbud mot innendørs fritidsaktiviteter og fritidsklubber.

Utdanningsforbundet i Oslo, som organiserer lærere, forteller at medlemmene er lettet.

– Dette er med på å skape ro og forutsigbarhet fram til påske, sier leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

Etterlengtet forutsigbarhet

Under tirsdagens pressekonferanse sa byrådsleder Raymond Johansen at bristepunktet har vært der lenge. Det mener Skjefstad Andersen stemmer for de ansatte i Osloskolen og i barnehagene.

– Lærere og ansatte har over lang tid nå gitt tilbakemelding om at dette er svært krevende mentalt. De er utsatt for mye smitte, og er redd for å bli smitta og smitte andre.

Hun forteller at de har mottatt svært mange henvendelser den siste tiden. De ansatte er slitne etter å ha måtte gjøre om på planer og legge om undervisningen. Det har vært vanskelig å overholde smittevernreglene i trange klasserom, og de er glade for at smittevernveilederne for skolen nå er blitt revidert.

– Jevnt over har mange tiltak i skolen vært formulert på en måte som har gjort at det har vært mulig å bruke skjønn – som har åpent opp for ulike tolkninger og forvirring. Jeg håper den nye smittevernveilederen blir tydeligere og stemmer mer overens med hva som er mulig, rent praktisk.

Direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Marte Gerhardsen, har stor forståelse for de ansattes bekymring.

– Vi som arbeidsgiver tar våre ansattes bekymringer alvorlig, og synes det var en klok beslutning å gå over til rødt nivå nå, sier Gerhardsen.

Gerhardsen er veldig fornøyd med de nye smittevernveilederne som er utarbeidet i samråd med Mobbeombudet, FAU, Elevorganisasjonen og Utdanningsetaten fagfolk.

Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

Jobber med å innføre munnbind

Under pressekonferansen kunne byråd for oppvekst- og kunnskap, Inga Marte Torkildsen (SV), fortelle at de nå nærmer seg å kunne innføre munnbind for ansatte i grunnskolen, og for elever og ansatte i videregående skole. Det er noe Utdanningsforbundet har ønsket seg lenge.

– Dette er noe vi har tatt opp i våre dialoger med byrådet, og det handler mye om trygghet og følelsen av trygghet for våre ansatte, sier Skjefstad Andersen.

Marte Gerhardsen kan ikke si sikkert når tiltaket om munnbind kommer på plass.

– Vi samarbeider med Helseetaten som gir oss de helsefaglige vurderingene, og arbeidet er godt i gang, sier hun.

I tillegg jobber Utdanningsetaten og byrådsavdelingen med å finne lokaler til de skolene som har lite plass og dermed problemer med å overholde 1-meteres regelen. Arbeidet tar tid fordi det er vanskelig å finne lokaler som oppfyller kravene til inneklima, som er ledige, og som er i gangavstand så elevene slipper å reise med kollektivtransport, ifølge Gerhardsen.

– Noen elever har fått bruke en kirke, og en skole fikk bruke Teknisk Museum. Vi trenger også flere ansatte til å ta vare på barna, så det er fortsatt mye som gjenstår, sier hun.

Styrke innsatsen

Barneombud Inga Bejer Engh skriver i en e-post at det er viktig at kommunene sørger for at laget rundt barnet eller ungdommen er tilgjengelig på skolen.

– Det må styrkes med sosiallærere, miljøarbeidere og helsesykepleiere på skolen som elevene kan kontakte om de trenger noen å snakke med, skriver Engh.

Hun understreker at høyt smittetrykk over tid har gitt ulike konsekvenser for barn og unges utdanning og sosiale utvikling.

– Statsministeren var i dag tydelig på at barn og unge må prioriteres først. At barn og unge skal ha så lav tiltaksbyrde som mulig mener vi er viktige signaler til kommunene når de skal gjøre sine vurderinger av lokale tiltak, skriver hun.

Må ikke bli full hjemmeskole

Barneombudet er tydelige på at skoleeier må sørge for at dette ikke er en overgang til full hjemmeskole.

– Rødt nivå betyr fortsatt opplæring på skolen med de kravene til smittevern som er fastsatt. Det å være på skolen er viktig for å kunne følge med på læringsarbeidet til elevene, men også viktig for å følge med på hvordan elevene har det, skriver hun.

Marte Gerhardsen forsikrer at rødt nivå i dag, ikke vil bety annenhver uke på skolen.

– Det så vi eksempler på under første omgang med rødt nivå i fjor, og det skal ikke skje i år. Det vil bli litt ulikt fra skole til skole, men alle elever skal være på skolen flere ganger i uka, sier hun.

Hun legger også til at skolene og de ansatte har gjort en fantastisk jobb med planleggingen, og strekker seg langt for at elevene skal få være så mye som mulig på skolen.

Forbud mot innendørs fritidsaktivitet

Fram til 25. mars blir det forbudt med innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge. Generalsekretær i Oslo idrettskrets, Magne Brekke mottar beskjeden med tungt hjerte.

– Man blir utrolig lei seg. Jeg får lyst til å legge meg ned å gråte på vegne av alle de barn og unge som nok en gang blir fratatt en møteplass som gjør hverdagen litt lettere. Barn og unge har behov for å tilhøre et sted, føle seg trygge og kjenne at hverdagen har mål og mening. Vi må huske på at noen har et større behov for idrettens sosiale funksjon enn andre, mens andre sliter med brutte håp og drømmer om å lykkes. Barn og unge som har det vanskelig hjemme eller sliter på skolen har det aller tøffest. Jeg blir også lei meg på vegne av alle de frivillige som stiller opp og så gjerne vil hjelpe barn og unge. Forutsetningene endrer seg hele tiden og det er krevende å ivareta barn og unge som man så gjerne ønsker.

Brekke er ikke overrasket over forbudet.

– De fleste av oss hadde et håp om at det skulle bli bedre, men jeg fryktet det verste så jeg er ikke overrasket. Jeg har også fulgt med på smittetallene, så jeg forstår situasjonen. Det er vanskelig å kritisere at man må gjøre grep, men min bønn tilbake er at dette må bli kortvarig og vi trenger enda mer hjelp til å få idretten på beina igjen.

Begrense antall personer

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa på pressekonferansen at de vil gå i dialog med idretten om bruken av og tilsynet av alle utendørs anlegg.

– Idretten er gode på å følge regler, og på smittevern. Vi ønsker at alle barn og unge skal få drive med fritidsaktiviteter, med store begrensninger utendørs. Det er derfor viktig at den øvrige befolkningen respekterer de reglene som gjelder for disse anleggene, så vi slipper å stenge dem. Byrådet vil jobbe for å engasjere koronaverter som skal bidra til å informere, og sikre overholdelse av smittevernreglene for fritidsaktiviteter ute for barn og unge.

Johansen minnet også om at selv om det er tillatt å møtes opptil ti personer ute, med én meters avstand, er det fortsatt viktig for barn og foreldre og sørge for at man begrenser hvor mange ulike personer og grupper man møter ute på fritiden.

– Kanskje bør man også begrense aktiviteten om man driver med mange forskjellige fritidsaktiviteter med ulike grupper, la han til.

Dette er tiltakene:

  • Rødt nivå i skoler og barnehager
  • Oslo viderefører rødt nivå på videregående skole
  • Fritidsklubber holdes stengt
  • Alle fritidsaktiviteter innendørs blir stengt
  • Sosiale samlinger innendørs bør unngås
  • Tillater grupper på maks ti personer utendørs
  • Alle som er i tvil oppfordres til å teste segMer fra Dagsavisen