Innenriks

Regjeringen varsler strengere nasjonale tiltak hvis smitten ikke går ned de neste ukene

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke stramme inn allerede nå, men varsler strenge nye tiltak hvis smittespredningen ikke går ned.

Se lenger ned i saken hvilke tiltak som kan bli innført.

Solberg redegjorde tirsdag for Stortinget om nye koronatiltak. Det gjorde hun etter at smitten de siste dagene har økt.

– Hvis vi sammen lykkes med å slå ned smitten med lokale og regionale tiltak, kan vi unngå ytterligere forsterkede nasjonale tiltak som også vil ramme områder med mindre smitte. Men hvis de lokale, regionale og nasjonale tiltakene vi har i dag viser seg å ikke være tilstrekkelige til å få ned smitten, vil vi måtte innføre strengere nasjonale tiltak, sier Erna Solberg.

R-tallet

Epidemien er ustabil, og smittespredningen er fortsatt for høy, advarte hun.

Smittetallet R ligger på 1,3. Det betyr at 100 smittede i snitt vil spre smitten videre til 130 nye. Så lenge R-tallet ligger over 1, vil smitten bare øke og øke.

Saken fortsetter under videoen

Likevel vil ikke Solberg innføre nye nasjonale innstramminger allerede nå. Men regjeringen legger fram en liste med tiltak som vil bli innført hvis smitten ikke gå ned.

– Mange kommuner har nå innført strenge lokale tiltak. Vi vet ennå ikke helt effekten av disse. Derfor er det nå for tidlig å ty til strengere nasjonale tiltak. I stedet forsterker vi ytterligere modellen med lokale tiltak, forklarte Solberg i redegjørelsen.

– Det er avgjørende at vi klarer å holde kontrollen, sa hun.


Åpne i mai?

Ifølge henne kan vi begynne å åpne opp i mai hvis vi klarer å holde smitten lav i mars og april.

Men smitten fortsetter å vokse.

– Det at nye virusvarianter er i ferd med å bli dominerende, gjør det mer krevende å holde smitten under kontroll. Det har derfor vært nødvendig å innføre mer inngripende tiltak i mange kommuner, sa Solberg.

– Vi har sett at mange kommuner har klart å slå ned utbruddene med muterte virus. Men situasjonen er skjør.

Endrer vaksineringsstrategien

Det ble tirsdag også varslet flere endringer i vaksineringsstrategien.

Et hovedgrep er at intervallet mellom første og andre vaksinedose økes fra tre uker til seks uker, slik at flere kan bli vaksinert med første dose raskere.

– FHI ser også på om intervallet kan forlenges ytterligere. Det vil i så fall øke hastigheten på vaksinering av befolkningen med første dose betraktelig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

I tillegg er det nå avklart at vaksinen fra AstraZeneca skal tilbys til personer som er over 65 år gamle.

Endrer ikke for skoler nå

Tiltaksnivået for barnehager og skoler på nasjonalt nivå kommer ikke til å økes tirsdag. Regjeringen ber likevel noen kommuner vurdere å gå til rødt nivå.

– Flest mulig barn og elever må få komme i barnehagene og på skolen, samtidig som vi sikrer et godt smittevern tilpasset også de nye virusvariantene. Derfor vil vi vurdere justeringer i smittevernveilederne, og se på tiltak som gjør at barnehager og skoler kan holdes åpne selv med strengere smitteverntiltak, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Smitten vokser raskt blant barn og unge, særlig i Oslo, der det fredag var 12.000 elever som hadde hjemmeskole på grunn av sykdom og karantene. Regjeringen skal be kommunene vurdere å innføre rødt tiltaksnivå der det trengs, og samtidig gjøre rødt nivå mest mulig fleksibelt, slik at elevene får kommet seg på skolen.

I tillegg opplyser regjeringen i pressemeldingen at man er i gang med å revidere smittevernveilederne for barnehager og skoler.

Færre i begravelse

Men regjeringen endrer allerede nå koronaforskriften slik at det i kommuner som er på strengeste tiltaksnivå, maksimalt kan være 30 personer i en begravelse.

Det er en innstramming fra dagens grense på 100 personer. Regjeringen varsler at dette er begrunnet med behovet for å begrense smittespredning og forenkle smittesporingen.

Det forskriftsfestes også at vielser med brudepar, vigsler og to vitner til stede, tillates i disse kommunene. Dette begrunnes med at det potensielt kan være store rettslige konsekvenser av ikke å kunne inngå ekteskap.

Solberg varsler også at kommunelegene nå skal kunne iverksette lokale tiltak raskere enn i dag.


Nasjonale tiltak

De nye smitteverntiltakene kan ifølge Solberg bli innført på kort varsel. De bygger på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Dette er de nasjonale tiltakene på listen:

* Anbefaling om å holde to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand eller nærkontaktene til aleneboende.

* Anbefaling om maks ti private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks fem gjester.

* Forbud mot skjenking av alkohol.

* Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

* Stenging av treningssentre og svømmehaller. Unntak for svømmetrening for barn og rehabilitering.

* Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende.

* Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig

* Færre deltakere på arrangementer. Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100), 50 personer i begravelser og bisettelser (ned fra 100), 50 personer på arrangementer for de under 20 år – kun fra samme kommune. Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200, eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser).

Neste nivå

Hvis situasjonen blir alvorlig nok, vil også følgende tiltak bli vurdert:

* Anbefaling om ikke å ha besøk hjemme for en periode på to uker.

* Utsette alt av arrangementer.

* Digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler.

* Ungdomsskoler og videregående skoler på rødt nivå.

* Kommuner med høyt smittetrykk bør vurdere rødt nivå også på barneskoler og i barnehager.