Nyheter

Mann fikk fire måneders fengsel for Nav-bedrageri

En mann i 60-årene mottok 718.000 kroner i arbeidsavklaringspenger selv om han hadde full jobb. Nå må han sone fire måneder i fengsel.

Mannen ble i Oslo tingrett denne uka dømt for grovt bedrageri.

Han mottok arbeidsavklaringspenger i to år samtidig som han jobbet i en ledende stilling i et parkeringsselskap og fikk lønn for det. Retten har kommet til at mannen har forstått at utbetalingene fra Nav var feil og at han har forhindret Nav i å få klarhet i at han også hadde lønnet arbeid.

I tillegg må mannen betale 124.000 kroner i erstatning til Nav. Bedrageriet pågikk i to år fra høsten 2012 til 2014, men Nav anmeldte forholdet først i 2016. Retten fant det formildende at det har gått så lang tid fra den straffbare handlingen ble begått til saken kom opp for retten.

Mannen erkjente ikke straffskyld. Han har forklart at han har store hukommelsesvansker, noe retten også slår fast. Men domstolen legger vekt på at rettspsykiatrisk undersøkelser viser at han har gode kognitive evner og også hatt en jobb som krever «normal kognitiv forståelse».

– Det er etter rettens syn ikke tvilsomt at tiltalte har handlet med vinnings hensikt, heter det i dommen.

Forsvarer Svein Holden opplyser at han ikke har rukket å diskutere dommen med sin klient ennå.