Nyheter

Barneministeren om sårbare barn: – Ja, jeg er bekymret

– Jeg vet at mange lærere ringer rundt og holder kontakten med unger de er bekymret for. Samtidig er det en prioritert oppgave for oss å holde trykket oppe i barnevernet, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Det var med tungt hjerte at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad erkjente at skoler og barnehager kom til å bli stengt for å hindre videre koronasmitte fredag for snart en uke siden.

– Helt siden da har mitt fokus vært; hva skjer med de sårbare ungene. Vi har vært spesielt opptatt av at barnevernet skal følge opp barn som trenger hjelp. Også skoler og barnehager skal kunne holde kontakt eller gi et tilbud til de mest sårbare barna, sier Kjell Ingolf Ropstad til Dagsavisen.

Korona-krise i Oslo: Dette har vært Marianne Borgens tøffeste uke i politikken (+)

Barneombudet

Barneombud Inga Bejer Engh uttalte tirsdag til Dagsavisen at hun er svært bekymret for hvordan mange norske barn har det etter at Barne- og familiedirektoratet (Bufdir) besluttet å stenge samtlige av landets 41 familievernkontorer fredag 13. mars. I praksis betyr det at all megling, parterapi og foreldreveiledning er stoppet.

I kombinasjon med stengte skoler, barnehager og fritidstilbud kan konsekvensen bli svært alvorlig, ifølge Barneombudet:

– Dette kan resultere i ulike former for omsorgssvikt. Det er fare for at noen barn opplever roping og kjefting, slag, spark eller annen vold.

– Vanligvis er skole og barnehage, med lek og aktivitet, et viktig fristed for disse barna. Jeg er bekymret for at noen av dem kan ha det svært tøft nå, uttalte Bejer Engh til Dagsavisen.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

Det er en bekymring barneministeren deler. Ropstad bekrefter overfor Dagsavisen at nettopp denne bekymringen var bakgrunnen for at det i forkant av at skoler og barnehager ble stengt nettopp ble gjort en «risikovurdering» eller avveining mellom hensynet til smitteforebyggende tiltak og behovene til sårbare eller utsatte barn.

– Det var en av de tingene vi var mest opptatt av da beslutningen om å stenge skoler og barnehager ble tatt. En konsekvens av dette var at ansatte i kommunen skal kunne flyttes på for å opprettholde tjenesten i barnevernet som har fått status som en samfunnskritisk funksjon, forklarer Ropstad.

Veiledningstelefon

Han erkjenner at par som i utgangspunktet hadde problemer før koronaepidemien inntraff, nå befinner seg i en enda mer krevende situasjon.

– Mitt råd er at foreldre utsetter de vanskeligste diskusjonene. Så er det opprettet en nasjonal veiledningstelefon der folk kan ta kontakt for å få råd, forklarer Ropstad.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Han sier at det fra regjeringens side så langt har vært nødvendig å prioritere barnevernet fremfor familievernet, men at dette kan forandre seg.

– Foreløpig er familievernet stengt. Hvis skoler og barnehager skal holdes stengt over lengre tid, kan det bli aktuelt å se på hvilke alternative tiltak vi kan gjøre for familievernet her i landet. Men dette er noe vi må komme tilbake til, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Samfunnskritisk

Mari Trommald er direktør i Bufdir som har ansvar for alt barne- og familievern i Norge. Hun bekrefter at direktorat har tett kontakt med fylkesmennene som overvåker og samordner kommunenes arbeid med barnevernstjenesten.

I familier med for eksempel rus eller psykiske lidelser er det avgjørende at barna fortsatt får et tilbud utenfor hjemmet, ifølge Mari Trommald i Bufdir.

–Vi er glad for at regjeringen bestemte lørdag at barnevernet er en samfunnskritisk funksjon. Det betyr at kommunene må prioritere barnevernet, samtidig som ansatte med oppgaver i eller for barnevernet skal gis nødvendig skole- og barnehagetilbud.

– Vårt inntrykk er at det jobbes utrolig godt ute i kommunene for å sikre en forsvarlig tjeneste, sier Mari Trommald.

Hun forklarer at Bufdir via fylkesmennene nå ber barnevernstjenesten ute i kommunene prioritere dersom det blir personellmangel. Direktoratet vil denne uka komme med veiledning om dette.

Familievern på vent

– Situasjonen vi nå står midt oppe i gjør at ting kan endre seg fort. Derfor har Helsedirektoratet gitt både lærere og barnevernsansatte mulighet til å vurdere hvilke barn og familier som har «særlig omsorgsbehov» og dermed rett på skole- eller barnehagetilbud.

– I familier med for eksempel rus eller psykiske lidelser er det avgjørende at barna fortsatt får et tilbud utenfor hjemmet, forklarer Trommald, som foreløpig ikke kan si hvor mange barn dette gjelder.

I likhet med Ropstad bekrefter hun at familievernet er satt på vent, men at langvarig nedstengning kan presse fram nye løsninger:

– Hvis dagens situasjon med stengte skoler og barnehager vedvarer, vil vi vurdere hvordan oppgavene i familievernet kan løses, sier Mari Trommald i Bufdir.

Nyeste fra Dagsavisen.no: